KIỂM TRA HỌC KỲ

MÔN MẠNG MÁY TÍNH

Trong các mô hình sau, quy mô nào là quy mô mạng được dùng thịnh hành hiện nay: a. Peer - to - Peer b. Remote Access c. Terminal - Mainframe d. Client - Server

Dịch vụ mạng DNS dùng để: a. Cấp add cho các máy trạm b. Phân giải tên và showroom c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư năng lượng điện tử

Giao thức DHCP rất có thể cấp được các thông số kỹ thuật sau mang lại máy trạm client: a. IP Address b. Subnet Mask c. DNS hệ thống d. Default Gateway

Một mạng bé lớp C mượn 2 bit để phân tách Subnet thì Subnet Mask vẫn là:

a. 255.255.

Bạn đang xem: 120 câu hỏi trắc nghiệm mạng máy tính

b. 255.255.255 (vì: 11000000 2 = 192)

c. 255.255.d. 255.255.Địa chỉ IPv6 bao gồm bao nhiêu bit?a. 172.16.b. 255.0.c. 255.255.d. 255.255.Thiết bị mạng nào làm giảm sút sự va chạm (collisions)? a. Hubb. 255.0.c. 255.255.d. 255.255.

Địa chỉ MAC là: a. Địa chỉ lớp 3 được Router cách xử trí cho việc định con đường b. Địa chỉ lớp 4 được đính thêm với cổng dịch vụ c. Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windows d. Địa chỉ lớp 2 được lắp cứng vào thẻ mạng

Trong số các Hệ quản lý điều hành sau, Hệ điều hành và quản lý mạng là: a. Windows 98

b. Windows 2003 Professionalc. Windows 2003 Serverd. Windows XP

Dịch vụ mạng SMTP sử dụng để: a. Gởi thư năng lượng điện tử b. Nhận thư điện tử c. Phân giải thương hiệu và showroom d. Cấp địa chỉ cho sản phẩm công nghệ trạm

Định tuyến đường tĩnh là nhiều loại định tuyến:a. Sử dụng cho mạng bé dại cấu trúc đơn giảnb. Công ty quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến đến Routerc. Nhà quản trị phải thông số kỹ thuật từng chiếc lệnh cho các mạng đích phải thiếtd. Router rất có thể giúp lựa chọn lối đi ngắn tốt nhất trên mạng

Trong số những cặp giao thức cùng cổng dịch vụ sau, cặp làm sao là đúng:a. SMTP: TCP Port 21b. Telnet: UDP Port 23c. HTTP: TCP Port 80d. TFTP: TCP Port 69

Để phân giải add IP thành địa chỉ cửa hàng MAC, thực hiện giao thức:a. ARP

b. 255.0.

c. RARPd. ICMP

Khả năng định tuyến đường được tiến hành bởi thiết bị:a. Switchb. 172.16.

c. NICd. Router

Các dịch vụ thương mại quay số tương tự như (Dial-up) áp dụng thiết bị làm sao để thay đổi tín hiệu số lịch sự tín hiệutương tự?a. Repeaterb. Modemc. Routerd. NIC

Dịch vụ nào chất nhận được tham chiếu host bằng tên nuốm cho bài toán dùng địa chỉ cửa hàng IP khi chuẩn y Internet?a. POTSb. DNSc. HTTPd. FTP

Giao thức được sử dụng phổ biến trên internet là:a. Ethernet

b. 4c. 5d. 2

Các đơn vị dữ liệu giao thức trong quy mô OSI được gọi là:a. PDU (Protocol Data Unit)b. Packetc. CSUd. Frame

Thứ tự đóng gói tài liệu khi truyền qua mô hình OSI:a. Data, Packet, Segment, Bit, Frameb. Data , Packet, Segment, Frame, Bitc. Data, Segment, Packet, Frame, Bitd. Data, Segment, Frame, packet, Bit

Nếu lấy 1 showroom lớp B để chia Subnet cùng với Netmask là 255.255.240 thì gồm bao nhiêu Subnets cóthể thực hiện được (useable subnets)? 240 = 111100002a. 2b. 6c. 16 hoặc 14d. 30

Thiết bị mạng nào dùng làm nối những mạng và kiểm soát điều hành được broadcast?a. Hubb. Bridgec. Ethernet switchd. Router

Địa chỉ nào là showroom broadcast của lớp 2?a. 111.111.b. 255.255.c. AAAA.AAAAd. FFFF.FFFF (11111111. 11111111. 11111111. 11111111. 11111111. 11111111 2 )

Địa chỉ được SWITCH sử dụng khi ra quyết định gửi data lịch sự cổng (port) nào?a. Source MAC addressb. Destination MAC addressc. Network addressd. Subnetwork address

Một mạng nhỏ lớp C mượn 5 bit để phân chia Subnet thì Subnet Mask đang là:a. 255.255.b. 55.255.c. 255.255.255 (11111000 2 = 248)d. 255.255.

Thẻ tiếp xúc mạng (NIC) trực thuộc lớp làm sao trong mô hình OSI?a. Layer 2

b. Layer 3c. Layer 4d. Layer 1

Nếu 4 PCs liên kết với nhau thông qua HUB thì nên bao nhiêu địa chỉ IP mang đến 5 trang sản phẩm công nghệ mạngnày?a. 1b. 2c. 4d. 5

Routers làm việc ở lớp làm sao trong mô hình OSI?a. Layer 1b. Layer 2c. Layer 3d. Layer 4

Độ dài về tối đa có thể chấp nhận được khi thực hiện dây cáp mạng UTP là từng nào mét?a. 100b. 185c. 200d. 500

Có từng nào vùng va đụng (collision domains) trong mạng gồm 88 sản phẩm tính, 10 HUB cùng 2REPEATER?a. 1b. 10c. 12d. 100

Vai trò của tầng thứ lý trong mô hình OSI là:a. Cung cấp các phương tiện đi lại điện, cơb. Cung cấp chức năng và thủ tụcc. Kích hoạt, gia hạn và đình chỉ link vật lý giữa các hệ thốngd. Cả a, b và c

Trong quy mô TCP/IP thì giao thức IP ở ở:a. Tầng 1b. Tầng 2c. Tầng 3d. Tầng 4

Lớp nào thực hiện việc chuyển đổi cú pháp tài liệu để đáp ứng yêu mong truyền dữ liệu của những ứngdụng:a. Transportb. Sessionc. Presentationd. Application

Lớp như thế nào trong mô hình OSI đóng góp gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?a. Layer 1b. Layer 2c. Layer 3d. Layer 4

Địa chỉ 139.219.255 là add gì?a. Broadcast lớp Ab. Broadcast lớp Bc. Broadcast lớp Cd. Host lớp B

Số nhị phân nào dưới đây có quý hiếm là 164?a. 10010010b. 11000100c. 10100100d. 10101010

Địa chỉ lớp nào có thể chấp nhận được mượn 15 bits để phân tách Subnet?a. Lớp Ab. Lớp Bc. Lớp Cd. Ko câu như thế nào đúng

Giao thức nào dùng để làm tìm showroom IP khi biết add MAC của dòng sản phẩm tính?a. RARPb. DHCPc. TCP/IPd. ARP

TCP thao tác làm việc ở lớp làm sao của quy mô OSI?a. Layer 4b. Layer 5c. Layer 6d. Layer 7

Giao thức nào tiếp sau đây không bảo đảm dữ liệu gởi đi có tới lắp thêm nhận hoàn hảo hay không?a. TCPb. UDPc. ARPd. RARP

Độ dài của add MAC là?a. 8 bitsb. 24 bitsc. 36 bitsd. 48 bits

Trang thiết bị mạng trung tâm dùng làm kết nối các máy tính xách tay trong mạng hình sao (STAR) là:a. Switch/Hubb. Routerc. Repeaterd. NIC

Giao thức mạng nào dưới đây được thực hiện trong mạng tổng thể LAN:a. TCP/IPb. NETBIOSc. IPXd. Toàn bộ các câu trên

Địa chỉ IP nào tiếp sau đây không được dùng làm kết nối trực tiếp vào mạng mạng internet (không tồn tạitrong mạng Internet):a. 126.0.b. 192.168.c. 201.134.d. Toàn bộ các câu trên

Địa chỉ IP nào dưới đây thuộc lớp C:a. 190.184.b. 195.148.c. 225.198.d. Câu a. Với b.

Lệnh PING sử dụng để:a. Kiểm tra các máy tính xách tay có đĩa cứng xuất xắc khôngb. Chất vấn các máy vi tính có chuyển động tốt tuyệt khôngc. Khám nghiệm các laptop trong mạng gồm thông khôngd. Khám nghiệm các máy tính có truy cập vào mạng internet không

Lệnh nào tiếp sau đây cho biết add IP của máy tính:a. IPb. TCP_IPc. FTPd. IPCONFIG

Trong mạng laptop dùng giao thức TCP/IP và phần nhiều dùng Subnet Mask là 255.255.255 thì cặpmáy tính nào sau đây liên thông:a. 192.168.1 và 192.168.b. 192.168.15 với 192.168.c. 192.168.100 cùng 192.186.d. 172.25.11 với 172.26.

Trong mạng máy vi tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255, hãy xác địnhđịa chỉ broadcast của mạng nếu hiểu được một máy tính xách tay trong mạng có địa chỉ 192.168.1:a. 192.168.1 (224 = 11100000 2 , suy ra mạng mượn 3 bit, số gia là 28 – 3= 2 5 = 32, địa chỉ mạng bây giờ là 192.168.1, mạng tiếp nối là 192.168.1, suy ra showroom broadcast của mạng 192.168.1 là 32 – 1 = 31)

c. 124d. 126

Nếu đem 1 địa chỉ lớp B để phân tách Subnet cùng với Netmask là 255.255.240 thì gồm bao nhiêu Subnets cóthể thực hiện được?a. 2b. 6c. 14 hoặc 16 (240 = 11110000 2 , mượn 4 bit, số lượng mạng nhỏ là 2 4 = 16)d. 30

Thiết bị mạng nào dùng làm nối những mạng và kiểm soát được broadcast? (trùng câu 28)a. Hubb. Bridgec. Ethernet switchd. Router

Địa chỉ Subnet của một IP ở từ bit thứ 17 tới bit máy 23. Vậy địa chỉ IP của chính nó thuộc lớp nào:a. Lớp Ab. Lớp Bc. Lớp Cd. Lớp D

Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:a. 0.255.b. 0.0.c. 255.0.d. 255.255.

Lớp C được phép mượn về tối đa bao nhiêu bit mang đến Subnet :a. 8b. 6c. 4d. 2

Byte trước tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó trực thuộc lớp nào:a. Lớp Ab. Lớp B

c. Lớp Cd. Lớp D

a. 255.255. 103. Một mạng con lớp A buộc phải chứa buổi tối thiểu 255 host, áp dụng Subnet Mask như thế nào sau đây:a. 172.16.b. 172.16.c. 172.16.

d. 255.255.255 (240=11110000 2 )

Lệnh nào dưới đây được dùng đểbổ sung đường truyền vào bảng định tuyếnvới hệ điều hànhWindows:a. 192.168.b. 192.168.c. 192.168.d. 172.16.Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit tự Tầng vật lý chuyển lên thành:a. 192.168.b. 192.168.c. 192.168.d. 172.16.Phương pháp nào dùng làm ngăn chặn các thâm nhập trái phép (theo danh sách truy nhập xác địnhtrước) và có thể lọc bỏ các gói tin:a. Encryptionb. Physical Protectionc. Layer

d. Login/ password

Cáp xoắn đôi gồm mấy vẻ bên ngoài (loại – Category):a. 6b. Layer

c. 3

d. 192.168.Để gồm một phong cách thiết kế mạng phổ biến tương ưng ý giữa các mạng, năm 1984 tổ chức Tiêu chuẩn chỉnh thế giớiđã công bố một mô hình mạng, kia là:a. ISOb. DECNETc. OSId. 192.168.Dịch vụ nào chất nhận được người sử dụng từ 1 trạm thao tác của mình rất có thể đăng nhập vào mộttrạm sinh sống xa qua mạng và rất có thể làm việc với hệ thống:a. FTPb. Emailc. Telnetd. Layer

d. 11111111.11111111.

Một nút mạng có thông số về địa chỉ IP như sau: 194.12.2.179/255.255.255. Khẳng định số hiệucủa Subnet nhưng mà host này thuộc vào cùng host number của nút mạng:a. Subnet 11110000 2 , host number 179b. Subnet 01010101 2 , hostnumber 12c. Subnet 10110000 2 , host number 3 (240 = 11110000 2 , mượn 4 bit, số gia là 16, địa chỉ cửa hàng mạng của IP là 176 = 10110000 2 , showroom host là 179 – 176 = 3)d. Subnet 11110000 2 , host number 11

Một network có showroom thuộc Class B và sử dụng Subnet Mask là 255.255.252, như vậy bao gồm thểchia thành từng nào Subnet? 252 = 111111002a. 16b. 32c. 64d. 128

Một network có showroom thuộc Class C và thực hiện Subnet Mask là 255.255.255. Hỏi gồm baonhiêu host bên trên một Subnet?a. Subnet Mask không phù hợp lệb. 2c. 4d. 6

Chức năng chính của tầng Presentation là:a. Sửa lỗib. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợpc. Đánh số đồ vật tự các gói dữ liệu.d. điều hành và kiểm soát luồng dữ liệu

Cho một host có địa chỉ cửa hàng IP là 217.65.82, Subnet Mask là 255.255.255. Hãy chỉ ra rằng nútmạng thuộc cùng Subnet với nút này: 248 = 111110002a. 217.65.b. 217.65.c. 217.65.d. 217.65.

Một mạng lớp B cần tạo thành 9 mạng con, phải thực hiện Subnet Mask:a. 255.255.b. 255.0.c. 255.255.d. 255.255.

Một mạng lớp C cần phân thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:a. 255.255.b. 255.0.c. 255.224.d. 255.255.

Xem thêm: Bài 11: Các Bước Tạo Lập Cơ Sở Dữ Liệu, Bài 11: Các Thao Tác Với Csdl Quan Hệ

Một mạng lớp C cần phân thành 2 mạng con, sử dụng Subnet Mask như thế nào sau đây:c. 172.16.a. 255.255.b. 255.0.c. 255.255.d. 255.255.a. 255.255. 103. Một mạng nhỏ lớp A đề xuất chứa tối thiểu 255 host, áp dụng Subnet Mask như thế nào sau đây:b. 255.0.c. 255.255.d. 255.255.a. 255.255. 104. Một mạng con lớp C yêu cầu chứa về tối thiểu 15 host, áp dụng Subnet Mask làm sao sau đây:b. 255.0.c. 255.255.d. 255.255.Địa chỉ nào tiếp sau đây là showroom mạng bé của host 172.16.25/a. 172.16.b. 172.16.c. 172.16.d. 172.16.Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ mạng nhỏ của host 172.16.55/a. 172.16.b. 172.16.c. 172.16.d. 172.16.Địa chỉ nào sau đây là showroom quảng bá của mạng 192.168.25/a. 192.168.b. 192.168.c. 192.168.d. 192.168.Địa chỉ nào dưới đây là add quảng bá của mạng 192.168.25/a. 192.168.b. 192.168.c. 192.168.d. 192.168.a. Layer 109. FTP tương ứng với tầng làm sao của quy mô OSI?b. Layerc. Layerd. Layer

b. 192.168.25 – 192.168.c. 192.168.25 – 192.168.d. 192.168.25 – 192.168.

Để kết nối máy tính xách tay và Router cùng nhau ta có thể dùng:a. Cáp chéo (Cross - Cable)b. Cáp thẳng (Straight Cable)c. Rollover Cabled. Tất cả đều sai

Để kết nối Router với Router ta dùng:a. Cáp chéo cánh (Cross - Cable)b. Cáp trực tiếp (Straight Cable)c. Rollover Cabled. Toàn bộ đều sai