Khi bắt đầu làm thân quen với framework Laravel, tôi tương tự như bạn rất ngạc nhiên khi biết gồm một nguyên lý dòng lệnh. Tôi vốn xuất thân từ một quản trị mạng, nói tới các giải pháp dòng lệnh (command line hay console) là suy nghĩ ngay mang đến các cấu hình thiết bị mạng, nhưng bây giờ khi làm cho lập trình thì Laravel Artisan là mẫu quái quỉ gì vậy, có lẽ nào cũng sử dụng nó nhằm cấu hình?

1. Laravel Artisan là chiếc gì?

Artisan phiên âm /ärdəzən/ có ý nghĩa sâu sắc là nghệ nhân, là bạn xử lý một công việc nào đó thủ công một phương pháp cực xuất sắc.

Bạn đang xem: Artisan là gì


Laravel Artisan là 1 trong những công cụ loại lệnh được tích phù hợp sẵn trong số dự án sử dụng Laravel, nó cung ứng rất những các tính năng trợ giúp việc xây dự án, giảm thời hạn viết code cũng như tự động hóa một số công việc. Laravel Artisan xứng danh với cái tên của nó, nó thật sự xuất dung nhan khi xử trí các quá trình mang tính thủ công bằng tay bằng cách auto hóa chúng.

Các công việc xử lý cơ sở dữ liệu như migrate, đưa tài liệu vào database, tạo dữ liệu kiểm thử.Artisan cũng rất có thể tạo những template là những Class trong thiết kế theo những mẫu khác nhau như tạo thành các Model, Controller, Event...Chạy các công cụ bên cạnh như Tinker, hoặc chất nhận được người dùng tạo thành các cơ chế tùy thích.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh php artisan list để xem danh sách các câu lệnh cung ứng bởi Artisan:

c:xampphtdocsacollegemiscellany.com>php artisan listLaravel Framework 5.4.19Usage: command Options: -h, --help Display this help message -q, --quiet bởi vì not output any message -V, --version Display this application version --ansi Force ANSI đầu ra --no-ansi Disable ANSI output -n, --no-interaction bởi not ask any interactive question --env<=ENV> The environment the command should run under -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output và 3 for debugAvailable commands: clear-compiled Remove the compiled class tệp tin down Put the application into maintenance mode env Display the current framework environment help Displays help for a command inspire Display an inspiring quote menu Lists commands migrate Run the database migrations optimize Optimize the framework for better performance serve Serve the application on the PHP development server tinker Interact with your application up Bring the application out of maintenance mode app app:name set the application namespace auth auth:clear-resets Flush expired password reset tokens cache cache:clear Flush the application cache cache:forget Remove an chiến thắng from the cache cache:table Create a migration for the cache database table config config:cache Create a cache file for faster configuration loading config:clear Remove the configuration cache file db db:seed Seed the database with records event event:generate Generate the missing events and listeners based on registration key key:generate set the application key make make:auth Scaffold basic login và registration views và routes make:command Create a new Artisan command make:controller Create a new controller class make:event Create a new sự kiện class make:job Create a new job class make:listener Create a new sự kiện listener class make:mail Create a new thư điện tử class make:middleware Create a new middleware class make:migration Create a new migration file make:model Create a new Eloquent mã sản phẩm class make:notification Create a new notification class make:policy Create a new policy class make:provider Create a new service provider class make:request Create a new form request class make:seeder Create a new seeder class make:test Create a new kiểm tra class migrate migrate:install Create the migration repository migrate:refresh Reset và re-run all migrations migrate:reset Rollback all database migrations migrate:rollback Rollback the last database migration migrate:status Show the status of each migration notifications notifications:table Create a migration for the notifications table passport passport:client Create a client for issuing access tokens passport:install Run the commands necessary to lớn prepare Passport for use passport:keys Create the encryption keys for API authentication queue queue:failed các mục all of the failed queue jobs queue:failed-table Create a migration for the failed queue jobs database table queue:flush Flush all of the failed queue jobs queue:forget Delete a failed queue job queue:listen Listen to lớn a given queue queue:restart Restart queue worker daemons after their current job queue:retry Retry a failed queue job queue:table Create a migration for the queue jobs database table queue:work Start processing jobs on the queue as a daemon route route:cache Create a route cache file for faster route registration route:clear Remove the route cache file route:list list all registered routes schedule schedule:run Run the scheduled commands session session:table Create a migration for the session database table storage storage:link Create a symbolic link from "public/storage" khổng lồ "storage/app/public" vendor vendor:publish Publish any publishable assets from vendor packages view view:clear Clear all compiled view files Đến đây có lẽ rằng bạn cũng đã nắm được Laravel Artisan là cái gì và nó được sử dụng như thế nào? mặc dù còn không ít điều cần nói đến về Artisan, họ tiếp tục nhé.

2. Laravel REPL

REPL là gì? REPL viết tắt của Read - Eval - Print Loop, còn được nghe biết với thương hiệu language shell, đơn giản và dễ dàng là một ngôn ngữ cho phép lặp đi lặp lại những việc Đọc dữ liệu, thống kê giám sát dữ liệu với In ra màn hình. Những ứng dụng Laravel trong đó có Tinker là một trong những ngôn ngữ REPL được hỗ trợ bởi PsySH.

PsySH: A runtime developer console, interactive debugger & REPL for PHP. Lao lý dòng lệnh runtime cho môi trường xung quanh phát triển, tương tác khi debug cùng REPL trong ngôn từ PHP

Laravel Tinker được cho phép bạn liên quan với các thực thể trong ứng dụng như Eloquent ORM, job, event... Nó cũng khá tiện cho chúng ta khi mong muốn kiểm tra một dòng lệnh xem nó hoạt động thế nào, trong siêu nhiều bài viết tôi đã sử dụng Laravel Tinker như một luật để chạy các dòng lệnh mẫu nỗ lực vì nên viết hẳn một lấy ví dụ như mẫu. Để chạy Laravel Tinker bạn sử dụng câu lệnh php artisan tinker

3. Câu lệnh Laravel Artisan cho mục đích riêng

3.1 chế tạo template cho câu lệnh Artisan

chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các câu lệnh Artisan cho các mục đích riêng, những file class PHP cho những câu lệnh này thường được lưu giữ vào thư mục appConsoleCommands. Artisan sẽ tạo ra một template sẵn cho câu lệnh cá nhân bằng lệnh php artisan make:command, nó sẽ tạo nên ra một file class đến câu lệnh này trong appConsoleCommands. Trong lấy một ví dụ sau đây chúng ta sẽ tạo thành một câu lệnh mỗi khi tiến hành nó sẽ tạo nên ra một hoặc các user thường hoặc user gồm quyền quản trị đến hệ thống. Đầu tiên tạo nên class UserCommand bởi artisan make:command.

c:xampphtdocsacollegemiscellany.com>php artisan make:command UserCommandConsole command created successfully. Khi đó bạn sẽ thấy tệp tin UserCommand.php trong appConsoleCommands với văn bản mẫu như sau:

Lớp này là thừa kế lớp Command và bao gồm hai thuộc tính chúng ta cần xem xét là $signature cùng $description, nó sẽ tiến hành sử dụng để hiển thị tin tức khi in list câu lệnh bởi php artisan list. Cách làm handle() sẽ được gọi mang lại khi triển khai câu lệnh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Iserror Là Gì, Cách Sử Dụng Hàm Iserror Trong Excel

3.2 Định nghĩa các tham số và tùy chọn mang đến câu lệnh Artisan

Các tham số mang lại câu lệnh Artisan được quan niệm trong ở trong tính $signature. Nằm trong tính này được cho phép bạn có mang tên câu lệnh, tham số và các tùy chọn. Các tham số được khái niệm trong hai vết ngoặc nhọn parameter. Bọn họ cũng rất có thể mặc định giá trị ban đầu cho các tham số.