a) Tiêu cự của kính: (f = 1 over D = 1 over - 5 = - 0,2m = - 20cm)

b) d = 30cm.

+ Vị trí ảnh: (1 over d + 1 over d" = 1 over f Rightarrow d" = df over d - f = 30.left( - 20 ight) over 30 - left( - 20 ight) = - 12cm)

+ Số phóng đại: (k = - d" over d = - - 12 over 30 = 2 over 5 = 0,4)

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Bài 11 trang 190 sgk vật lý 11

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp acollegemiscellany.com
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Commander In Chief Là Gì, Từ Điển Anh Việt Commander

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng acollegemiscellany.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.