*

*

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 12 (trang 22 SGK Vật Lý 10)

1 đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt đến tốc độ 40 km/h.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 22 sgk vật lý 10

a) Tính gia tốc của đoàn tàu .

b) Tính quãng đường nhưng đòan tàu đi được trong một phút.

Xem thêm: Lý Thuyết Tổng Hợp Và Phân Tích Lực, Môn Vật Lí Lớp 10

c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau từng nào lâu nữa tàu sẽ đạt tốc độ 60 km/h.

Lời giải

a)Đổi v = 40 km/h = 100/9 m/s

Banđầu t = 0 thì v0 = 0

Gia tốc củađoàn tàu là:

*

b) Quãngđường tàuđiđược trong 1 phút = 60s là:

*

c) Thời gian tàuđạt tốcộ 60 km/h = 50/3 m/s là:

*

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài xích 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều