*Bạn đang xem: Bài 12 trang 27 sgk vật lý 10

*

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 12 (trang 27 SGK Vật Lý 10)

Thả 1 hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Ở vào giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Hãy tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi.

Xem thêm: Bài Thực Hành Số 6 Tin Học 12, Bài Tập Và Thực Hành 6: Mẫu Hỏi Trên Một Bảng

Lấy g = 10 m/s2.

Lời giải

Gọi độ cao ban đầu của viên sỏi là h (m) thời gian rơi hết độ cao h là t.

Ta có:

*

Quãng đường vật rơi được trước khi chạm đất 1 giây (tức là rơi được t" = t - 1 s) là:

*

Theo đề bài ta có: h - h" = 15 (3)

Thế (1), (2) vào (3)

*

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài bác 4. Sự rơi tự do