Bài 19. Tạo và thao tác với bảng

Trong thực tế, ta hay gặp mặt những thông tin, tài liệu được tổ chức dưới dạng bảng, gồm những hàng và cột. Một lấy một ví dụ bảng rất gần gũi với học viên là Thời khóa biểu (bảng 1).

Bạn đang xem: Bài 19 tạo và làm việc với bảng

 

*

Bảng 1. Thời khoá biểu​

Đối với một số bảng, bọn họ có nhu yếu sắp xếp và tính toán. Chẳng hạn với bảng điểm của lớp, cần sắp xếp cột "Họ và Tên" theo máy tự abc hoặc tính điểm trung bình toàn bộ các môn học tập của một học tập sinh.

Các lệnh thao tác với bảng được phân thành những đội sau:

+ những lệnh sản xuất bảng, căn chỉnh độ rộng của những hàng và cột, trình diễn bảng;

+ Các làm việc trên bảng: Chèn, xóa, tách bóc hoặc gộp các ô, hàng cùng cột;

+ giám sát trên bảng: tiến hành các phép tính với các dữ liệu số;

+ thu xếp dữ liệu vào bảng.

Các lệnh này phía bên trong bảng chọn Table (Bảng). Một số nút lệnh hay dùng gồm trên thanh cách thức Table and Border (Bảng với Đường viền). Trong bài bác này chúng ta chỉ tò mò nhóm lệnh tạo ra bảng cùng nhóm lệnh làm việc trên bảng.

Chú ý: Nếu thanh quy định Table và Border chưa có trên màn hình thì dùng lệnh View ( ightarrow) Toolbars và chọn mẫu Table and Border nhằm hiển thị.

1. Chế tác bảng

a. Tạo thành bảng

Tạo bảng bởi một trong các cách sau:

+ biện pháp 1. Lựa chọn lệnh Table ( ightarrow)Insert ( ightarrow) Table (Chèn bảng) rồi chỉ ra số cột và số hàng tương tự như các số đo chính xác cho độ rộng những cột trong vỏ hộp thoại Insert Table (hình 1.a);

+ bí quyết 2. Nháy chọn nút lệnh Insert Table 

*
trên thanh khí cụ rồi kéo thả con chuột xuống dưới với sang phải để chọn số hàng và số cột mang lại bảng, số hàng cùng số cột của bảng được hiển thị nghỉ ngơi ô dưới thuộc (hình 1.b).

*

Hình 1.Tạo bảng​

b. Lựa chọn thành phần của bảng

Muốn thao tác làm việc với phần làm sao trong bảng, thứ nhất ta buộc phải chọn (hay tiến công dấu) phần đó. Để khắc ghi ô, hàng, cột tốt toàn bảng, ta tiến hành một trong các cách sau:

- phương pháp 1. Sử dụng lệnh Table ( ightarrow) Select, rồi chọn tiếp Cell, Row, Column xuất xắc Table;

- phương pháp 2. Cần sử dụng chuột (hình 2):

+ Để lưu lại một ô nào kia trong bảng, nháy con chuột tại cạnh trái của chính nó (hình 2.a);

+ Để ghi lại một hàng, nháy chuột phía trái hàng đó (hình 2.b);

+ Để khắc ghi một cột, nháy chuột ở đường biên giới trên của ô trên thuộc trong cột kia (khi con trỏ chuột gồm hình mũi tên đậm trỏ xuống 

*
 ) (hình 2.c).

*

Hình 2. Chọn thành phần bảng​

c. Thay đổi kích thước của cột (hay hàng)

- phương pháp 1. Cần sử dụng lệnh Table Cell Height và Width (Độ cao cùng Chiều rộng lớn ô);

- biện pháp 2:

+ Đưa bé trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần chuyển đổi cho cho khi con trỏ gồm dạng 

*
;

+ Kéo thả con chuột để đổi khác kích thước;

- cách 3.Dùng loài chuột kéo thả các nút 

*
 trên thước ngang với dọc.

2. Các thao tác với bảng

a. Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng cùng cột

Ta có thể biến hóa cấu trúc của bảng bằng phương pháp chèn thêm hoặc xoá đi các ô, hàng hay cột theo các bước sau:

+ bước 1. Chọn ô, hàng xuất xắc cột đang xóa hoặc nằm cạnh bên đối tượng tương ứng cần chèn;

+ cách 2. Dùng những lệnh Table Delete hoặc Table Insert (lưu ý chỉ rõ vị trí của đối tượng người sử dụng sẽ chèn).

b.Tách một ô thành những ô

Để tách bóc một ô thành các ô, thực hiện như sau:

+ cách 1. Chọn ô bắt buộc tách;

+ bước 2. Thực hiện lệnh Table ( ightarrow) Split Cells... Hoặc nút lệnh  trên thanh chính sách Table & Border;

+ bước 3. Nhập số hàng với số cột cần bóc trong hộp thoại.

c. Gộp những ô thành một ô

Các ô ngay tắp lự nhau (chọn được) rất có thể gộp thành một ô bằng lệnh Table ( ightarrow) Merge Cells... Hoặc nút lệnh bên trên thanh vẻ ngoài Table and Border.

Xem thêm: Định Tuyến Tĩnh ( Static Routing Là Gì ? Static Route Là Gì

*

Hình 3. Gộp và tách bóc ô​

d. Định dạng văn bản trong ô

Văn bản bên vào ô được định dạng như văn bản thông thường. Để căn chỉnh nội dung phía bên trong của ô so với các đường biên ta hoàn toàn có thể chọn lệnh Cell Alignment (Căn thẳng ô) sau thời điểm nháy nút phải chuột hoặc dùng nút lệnh 

*
 (hình 4) trên thanh phương pháp Table & Border.
*