Bài 2. Các thành phần của ngôn từ lập trình

1. Những thành phần cơ bản

Mỗi ngữ điệu lập trình có 3 nguyên tố cơ bản là Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái

Tập hợp kí từ bỏ được dùng để làm viết chương trình

Ví dụ: trong Pascal bảng chữ cái bao gồm:

- chữ cái thường và vần âm in hoa giờ Anh: a...z ; A..Z

- 10 chữ thập phân: 0..9

- các kí tự quánh biệt:

 

*

* Lưu ý:

- các ngôn ngữ lập trình không giống nhau cũng đều có sự khác biệt về bảng chữ cái. Ví dụ: Bảng vần âm của ngôn từ C/C++ đối với PASCAL có bổ sung cập nhật thêm một vài kí từ như: (") (diagdown) (!) (?) (\%) (|)

- không được phép dùng bất kì kí tự nào ngoài các kí tự phép tắc trong bảng chữ cái khi viết chương trình

b. Cú pháp

- Là bộ quy tắc nhằm viết chương trình, tất cả những quy định viết từ và tổng hợp từ của mỗi ngôn ngữ

- phụ thuộc vào cú pháp fan lập trình và chương trình dịch biết tổ hợp nào của những kí tự vào bảng chữ cái là hợp lệ, dựa vào đó hoàn toàn có thể mô tả đúng đắn thuật toán để máy thực hiện

c. Ngữ nghĩa

- Xác định ý nghĩa sâu sắc thao tác bắt buộc thực hiện, ứng với tổng hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó

- Ngữ nghĩa xác định tính chất và nằm trong tính của những tổ đúng theo kí tự tạo ra thành những dòng lệnh vào chương trình

2. Một trong những khái niệm

a. Tên

- cần sử dụng để xác định các đối tượng trong chương trình

- Tên đặt theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng lịch trình dịch cố kỉnh thể

*
Ví dụ:

- thương hiệu đúng:

LOP11C2, LOP_11C2​

- thương hiệu sai:

LOP 11C2, 3D, AB

Nhiều ngôn từ lập trình phân biệt tía loại tên:

- Tên dành riêng (Từ khoá): là số đông tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa sâu sắc xác định mà lại không được dùng với ý nghĩa sâu sắc khác

- tên chuẩn: cần sử dụng với ý nghĩa sâu sắc xác định nào kia được quy định trong các thư viện của ngôn từ lập trình, nhưng bạn lập trình hoàn toàn có thể khai báo và dùng với chân thành và ý nghĩa khác

- thương hiệu do người lập trình đặt: thực hiện theo ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

Ví dụ: 

*

Bảng 3. Phân biệt những loại thương hiệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

b. Hằng với biến

b.1. Hằng

- Hằng là đại lượng có giá trị không nuốm đổi trong quy trình thực hiện nay chương trình

- Hằng số học là các số nguyên và số thực (dấu phẩy tĩnh hay lốt phẩy động)

- Hằng lôgic là những giá trị TRUE hoặc FALSE

- Hằng xâu là chuỗi kí tự bất kì, khi viết để trong cặp dấu nháy

Ví dụ:​

*

Bảng 4. Những loại hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngữ điệu lập trình C++

b.2.


Bạn đang xem: Bài 2 các thành phần của ngôn ngữ lập trình


Xem thêm: Ftu Là Gì ? Top 3 Điều Bạn Nên Biết Về Đại Học Ftu 1001 Lý Do Khiến Ftu Chưa Bao Giờ Hạ Nhiệt!

Biến

- Là hầu hết đại lượng được đặt tên, dùng để làm lưu trữ quý giá và giá chỉ trị rất có thể được biến đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình

- Tên biến hóa mang quý hiếm của trở nên tại từng thời điểm triển khai chương trình

c. Chú thích

- các đoạn chú giải đặt trong công tác nguồn giúp tín đồ đọc thuận tiện nhận biết chân thành và ý nghĩa của công tác đó

- chú giải không làm tác động đến văn bản chương trình nguồn cùng được chương trình dịch quăng quật qua