Lý thuyết trang bị lý 11 bài xích 26. Khúc xạ ánh sáng

I. Sự khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt ngăn cách giữa hai môi trường thiên nhiên trong suốt không giống nhau.

Bạn đang xem: Bài 26 khúc xạ ánh sáng

2. Định luật khúc xạ ánh sáng

*

- Tia khúc xạ phía bên trong mặt phẳng tới (tạo vì tia tới cùng pháp tuyến) và ở phía vị trí kia pháp tuyến đối với tia tới.

- với hai môi trường thiên nhiên trong suốt nhất định, tỉ số thân sin góc tới (sini) với sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn không đổi: 

*
II. Chiết suất của môi trường xung quanh 1. Chiết suất tỉ đối

Tỉ số ko đổi 

*
trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2) (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường thiên nhiên (1) (chứa tia tới): 
*
.

- Nếu n21 > 1 thì r : Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường (2) chiết quang hơn môi trường thiên nhiên (1).

- Nếu n21 thì r > i: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Môi trường (2) chiết quang kém môi trường thiên nhiên (1).

2. Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối (gọi tắt là chiết suất) của một môi trường xung quanh là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối cùng với chân không.

Mọi môi trường xung quanh trong suốt đều bao gồm chiết suất tuyệt đối to hơn 1.

Ta được hệ thức 

*

trong đó: n2 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường xung quanh (2); n1 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (1).

Công thức của định luật khúc xạ bao gồm thể viết theo phương thức đối xứng: n1sini = n2sinr.

Xem thêm: " Giàn Giáo Tiếng Anh Là Gì ? Những Thuật Ngữ Anh Giàn Giáo Tiếng Anh Là Gì

III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Ánh sáng sủa truyền đi theo con đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.