Bài 3 - luyện tập : nguyên tố nguyên tử mang ý nghĩa chất tổng kết, củng thay lại kỹ năng về nhân tố nguyên tử. Dựa trên tiêu chuẩn bám cạnh bên chương trình sách giáo khoa, acollegemiscellany.com xin nhờ cất hộ tới các bạn nội dung của bài, hi vọng hoàn toàn có thể giúp ích cho những bạn!


*

A -Kiến thức trọng tâm

1. Nguyên tử được kết cấu nên do electron với hạt nhân. Hạt nhân được tạo cho bởi proton với nơtron

qe= - 1,602.10-19C, quy ước bằng 1– ; me= 0,00055uqp= +1,602.10-19C ,quy ước bằng 1+ ; mp= 1uqn= 0 ; mn= 1u

2. Vào nguyên tử, số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron

Số khối A = Z + NNguyên tử khối coi nhưu bằng tổng số những proton và các nowtron (gần đúng).Nguyên tử khối của một nguyên tố có rất nhiều đồng vị là nguyên tử khối vừa phải của đồng vị đó.Nguyên tố chất hóa học là hầu hết nguyên tử có cùng số Z.Các đồng vị của một nguyên tố chất hóa học là những nguyên tử tất cả cùng số Z , khác số N.

Bạn đang xem: Bài 3 luyện tập thành phần nguyên tử

3. Số hiệu nguyên tử Z và số khối A đặc thù cho nguyên tử

Kí hiệu $_Z^A extrmX$

Câu 1.Trang 18 sgk chất hóa học 10

Theo số liệu sinh hoạt bảng 1 bài 1 trang 8 :

a) Hãy tính cân nặng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính ngay gần đúng).

b) Tính tỉ số cân nặng của electron vào nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử.


Câu 2.Trang 18 sgk chất hóa học 10

Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % những đồng vị của kali là :

93,258% $_19^39 extrmK$; 0,012% $_19^40 extrmK$ và 6,730% $_19^41 extrmK$


Câu 3.Trang 18 sgk chất hóa học 10

a) Định nghĩa yếu tắc hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử thể hiện những đặc thù gì mang lại nguyên tử một nguyên tô" hoá học, rước thí dụ với thành phần kali.


Câu 4:Trang 18 sgk chất hóa học 10

Căn cứ vào đâu mà bạn ta biết chắc hẳn rằng rằnggiữa yếu tố hiđro (Z = 1) với nguyên tố urani (Z = 92) gồm 90 nguyên tố.


Câu 5.Trang 18 sgk hóa học 10

Tính nửa đường kính gần đúng của nguyên tử can xi biết thể tích của 1 mol can xi tinh thể bằng 25,87cm3.

(Cho biết: trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm khoảng 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Xem thêm: Bài 12 Trang 34 Sgk Vật Lí 10 11 12 13 14 15 Trang 34 Sgk Vật Lí 10


Câu 6.Trang 18 sgk hóa học 10

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, hiểu được đồng cùng oxi có các đồng vị sau : 

$_29^65 extrmCu$; $_29^63 extrmCu$; $_8^16 extrmO$; $_8^17 extrmO$; $_8^18 extrmO$