Bài 5. Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 9 sgk hóa 10

a) Tính cân nặng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ trọng lượng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với nửa đường kính r = 2.10-6 nm. Tính cân nặng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= ( frac43).πr3.

*

a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 centimet (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 gQuảng cáo

VnguyêntửZn = ( frac43).π.r3 = ( frac43).π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = ( fracmV= frac107,9.10^-2410,3.10^-24) = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.1013cm

V hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac43).π.(2.1013) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac107,9.10^-2433,49.10^-39) = 3,22.1015 g/cm3

= 3,22.109tỉ tấn/cm3


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 4 trang 9 sgk Hóa 10, bài 4. Kiếm tìm tỉ số về khối lượng của electron đối với proton, đối với nơtron.
Bài tiếp theoPhạm vi lãnh thổ
Danh sách bài xích tập
Bài 4 trang 9 sgk Hóa 10, bài xích 4. Tra cứu tỉ số về khối lượng của electron so với proton, đối với nơtron.
Bài 3 trang 9 sgk Hóa 10, bài bác 3. Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng 10 000 lần 2 lần bán kính hạt nhân.
Bài 2 trang 9 Hóa 10, bài xích 2. Các hạt kết cấu nên phần lớn các nguyên tử?
Bài 1 trang 9 sgk Hóa 10, bài xích 1. Các hạt cấu tạo nên phân tử nhân của hầu như các nguyên tử là
Lý thuyết yếu tố nguyên tử, I- THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ từ các nghiên cứu và phân tích thực nghiệm của các nhà khoa...
Mục lục môn Hóa 10


Xem đầy đủ: Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài tập 5 trang 108 SBT Sử 10: máy bộ nhà nước bên dưới thời vua quang Trung được tổ chức như vậy nào?
Bộ vật dụng nhà nước bên dưới thời vua quang đãng Trung được tổ chức như thế nào? . Bài xích tập 5 trang 108 Sách bài tập...
Bài 5 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: tuyên bố nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và phụ thuộc cân bởi sau nhằm minh họa:
Bài 50: cân bằng hóa học tập - bài bác 5 trang 213 SGK hóa học 10 Nâng cao. Tuyên bố nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và...
Thành thị trung đại đã có hình thành ra sao ? người dân sống ở kia làm phần đông nghề gì ?
Thành thị trung đại đã có được hình thành ra làm sao ? cư dân sống ở kia làm gần như nghề gì ?. Bởi sản...
Tại sao lại có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống lâu đời yêu nước nước ta thời phong kiến là phòng ngoại...
Tại sao lại hoàn toàn có thể xem nét đặc thù cơ phiên bản của truyền thống yêu nước việt nam thời phong con kiến là phòng ngoại...
Language trang 17 Unit 7 Anh 10 mới, Tổng hợp những bài tập phần Language trang 17 Unit 7 Anh 10 mới.

Xem thêm: Thuật Ngữ Đấu Thầu Tiếng Anh Là Gì, Đấu Thầu Tiếng Anh Là Gì


Unit 7: Cultural Diversity - Language - trang 17 Unit 7 SGK tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp những bài tập phần Language trang...