Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho cân nặng riêng của nước là một trong g/ml).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 14 sgk hóa 10

Lời giải chi tiết

Gọi % số nguyên tử đồng vị ( _1^2 extrmH) là a%:

=> % của nguyên tử đồng vị ( _1^1 extrmH) là (100-a)%

( dfrac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8

Vì D = 1 g/ml

=> khối lượng của 1ml nước là 1 trong gam.

( Phân tử khối_H_2O) = 16 + 1,008.2 = 18,016u

=> cân nặng mol của nước là 18,016 g/mol

Số mol của 1 gam nước là: (dfrac118,016 = 0,0555mol)

Số nguyên tử H bao gồm trong 1ml H2O:

(2.0,0555.6,022.10^23 = 6,68442.10^22) nguyên tử

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: (6,68442.10^22.dfrac0,8100 = 5,35.10^20) nguyên tử

acollegemiscellany.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 244 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng acollegemiscellany.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Sgk Trang 22 Sgk Vật Lý 10, Bài 3 Trang 22 Sgk Vật Lí 10

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.