Nhập từ bàn phím tuổi của thân phụ và con (tuổi của thân phụ hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra screen bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

Lời giải đưa ra tiết

Chương trình về tuổi cha và tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoicha, tuoicon, nam: longint;

begin

clrscr;

write("Nhap tuoi phụ thân va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoicha,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha2*tuoicon do begin

tuoicha:= tuoicha + tuoicon := tuoicon + 1; nam:= nam giới +1;

end;

writeln ( " Sau " , nam, " nam, tuoi cha gap doi tuoi con" );

readln

End.

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Bài 7 trang 51 tin học 11

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện acollegemiscellany.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Học Tiếng Anh Với Phần Mềm Alphabet Blocks Lớp 3, Download Alphabet Blocks 1

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.