*

*

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 9 (trang 15 SGK Vật Lý 10)

2 ô tô xuất phát thuộc một dịp từ 2 địa điểm A với B bí quyết nhau 10 km bên trên một đường thẳng qua A với B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của xe hơi xuất phân phát từ A là 60 km/h, của ô tô xuất phát từ B là 40 km/h.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 15 sgk vật lý 10

a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là thời gian ôtô xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được với phương trình chuyển động của hai xe.

b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên thuộc một hệ trục (x,t).

c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian hãy xác định vị trí và thời điểm cơ mà xe oto A đuổi kịp xe cộ B.

Lời giải

a) Công thức tính quãng đường đi được của 2 xe là :

SA=60t với SB=40t.

Phương trình chuyển động của 2 xe pháo là:

xA=0+ 60t cùng xB=10+ 40t

Với S với x tính bằng km; t tính bằng giờ.

b)

t (h)00,5123...
(km)03060120180...
(km)10305090130...

c) khi 2 xe gặp nhau thì tọa độ của bọn chúng bằng nhau:

xA= xB

60t = 10 + 40t

=> t = 0,5 h

=> xA= 60.0,5 = 30 km.

Vậy điểm gặp nhau của 2 xe biện pháp gốc tọa độ A một đoạn là 30 km.

Xem thêm: Tear Là Gì - Vietgle Tra Từ

Trên đồ thị điểm gặp nhau tất cả tọa độ (t,x ) tương ứng là (0,5;30).

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài xích 2. Chuyển động thẳng đều