- Chọn bài bác -Bài 17 : thăng bằng của một trang bị chịu công dụng của nhì lực và của tía lực không song songBài 18 : thăng bằng của một vật tất cả trục quay thay định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc thích hợp lực tuy vậy song thuộc chiềuBài 20 : các dạng cân nặng bằng. Cân đối của một vật có mặt chân đếBài 21 : vận động tịnh tiến của đồ vật rắn. Chuyển động quay của thứ rắn xung quanh một trục nắm địnhBài 22 : Ngẫu lực

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập đồ Lí 10 – bài xích 17 : thăng bằng của một thiết bị chịu công dụng của nhị lực với của ba lực không tuy vậy song giúp HS giải bài bác tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm cùng định lý lẽ vật lí:

C1.

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

( trang 96 sgk trang bị Lý 10): tất cả nhận xét gì về phương của nhì dây khi đồ vật đứng yên?

Trả lời:

Phương của hai dây thuộc nằm trên một con đường thẳng.

C2. ( trang 97 sgk trang bị Lý 10): Em hãy có tác dụng như Hình 17.3 và cho biết thêm trọng trung tâm của thước dẹt sinh sống đâu.

Trả lời:

Trọng trung tâm của thước tại đoạn mà khi để ngón tay ở đó thì thước nằm cân nặng bằng. Vày khi đó trọng lực nằm thăng bằng với phản lực giá đỡ (tay đỡ).

C3. ( trang 98 sgk đồ gia dụng Lý 10): bao gồm nhận xét gì về giá của ba lực?

Trả lời:

Giá của tía lực cùng phía trong một phương diện phẳng của đồ gia dụng phẳng mỏng.

Bài 1 (trang 99 SGK thứ Lý 10) : phân phát biểu đk cân bằng của một đồ rắn chịu tác dụng của nhị lực.

Lời giải:

Điều kiện thăng bằng của một đồ chịu tác dụng của nhị lực là nhì lực đó đề xuất cùng giá, thuộc độ phệ nhưng trái chiều

*

Bài 2 (trang 99 SGK đồ vật Lý 10) :
trung tâm của một vật dụng là gì? Trình bày cách thức xác định trung tâm của đồ gia dụng phẳng, mỏng dính bằng thực nghiệm.

Lời giải:

Trọng tâm của một thứ là điểm đặt của trọng lực công dụng lên vật dụng đó.

Phương pháp khẳng định trọng trọng tâm của thiết bị phẳng mỏng mảnh bằng thực nghiệm:

Buộc dây vào một trong những lỗ nhỏ tuổi A sinh sống mép của đồ gia dụng rồi treo đồ dùng thẳng đứng. Khi trang bị nằm cân nặng bằng, cần sử dụng bút khắc ghi phương của tua dây AA‘ đi qua vật, trên vật. Tiếp theo, buộc dây vào một lỗ khác A, vào lỗ B chẳng hạn. Khi thiết bị nằm cân nặng bằng, đánh dâu phương tua dây BB‘ qua vật.

Giao điểm của nhì đoạn thẳng khắc ghi trên đồ dùng AA‘ cùng BB‘ đó là trọng chổ chính giữa G của vật.

Bài 3 (trang 100 SGK đồ gia dụng Lý 10) : cho thấy trọng trọng tâm của một số trong những vật đồng hóa học và có những thiết kế học đối xứng.

Lời giải:

Đối với các vật phẳng mỏng mảnh có làm nên học đối xứng: hình trụ tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật thì giữa trung tâm của đồ gia dụng là trung khu đối xứng của đồ vật (tâm hình tròn, giao điểm các đường phân giác, giao điểm hai đường chéo…).

Bài 4 (trang 100 SGK đồ dùng Lý 10) : phát biểu quy tắc tổng thích hợp hai lực đồng quy.

Lời giải:

Quy tắc tổng phù hợp hai lực có mức giá đồng quy:

– Trượt hai vecto lực đó trên giá của chúng tới điểm đồng quy.


– Áp dụng nguyên tắc hình bình hành nhằm tìm hợp lực.

Bài 5 (trang 100 SGK vật dụng Lý 10) : Điều kiện cân bằng của một thứ chịu tác dụng của ba lực không tuy nhiên song là gì?

Lời giải:

Điều kiện cân đối của một vật chịu công dụng của ba lực không tuy nhiên song là:

– cha lực đó phải có giá đồng phẳng cùng đồng qui.

– đúng theo lực của hai lực phải cân đối với lực thiết bị ba:

*

Bài 6 (trang 100 SGK vật Lý 10) :
Một đồ có trọng lượng m = 2 kilogam được giữ lại yên bên trên một phương diện phẳng nghiêng vì chưng một tua dây tuy vậy song với con đường dốc chủ yếu (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 cùng ma liền kề là không xứng đáng kể. Hãy xác định:

*
a) trương lực của dây.

b) phản nghịch lực của phương diện phẳng nghiêng lên vật.

Lời giải:

Hình biểu diễn lực:


*

a) vị vật nằm cân bằng nên ta có:

*

Hay

*

(ở đây ta phân tích trọng lực P thành 2 lực nhân tố Px cùng Py)

Chiếu (∗) lên trục Ox ta bao gồm phương trình về độ phệ sau:

T = Px = P.sin30o = m.g.sin30o = 2. 9,8. 0,5 = 9,8 N.

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật:

Chiếu (∗) lên trục Oy ta được:

Q – Py = 0 ↔ Q – Pcos30o = 0

→ Q = Py = Pcos30o = 17 (N)

Bài 7 (trang 100 SGK thiết bị Lý 10) : hai mặt phẳng đỡ sinh sản với phương diện phẳng nằm ngang các góc α = 45o . Trên hai mặt phẳng đó tín đồ ta để một quả ước đồng chất bao gồm khổi lượng 2 kilogam (Hình 17.10). Làm lơ ma cạnh bên và lấy g = 10 m/s2 . Hỏi áp lực của quả ước lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

A. 20 N ; B. 28 N

C. 14 N ; D. 1,4 N.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 10 Bài 1 0 Bài 1: Tin Học Là Một Ngành Khoa Học


*

Hình 17.10

Lời giải:

*

Chọn C

Lực chức năng lên quả mong được màn biểu diễn như hình mẫu vẽ sau:

Khi quả mong nằm thăng bằng ta có:

*

Chọn hệ trục tòa độ Oxy như hình vẽ.

Chiếu phương trình (1) lên Ox với Oy ta được:

Ox: N1cosα – N2cosα = 0 (2)

Oy: -P + N1sinα + N2sinα = 0 (3)

Từ (2) ⇒ N1 = N2. Cố gắng vào (3) ta được:


*

⇒ N1 = N2 = 14N

Theo định mức sử dụng III Newton, ta khẳng định được áp lực nặng nề mà quả ước đè lên mỗi phương diện phẳng đỡ là: N’1 = N’2 = 14 N.

Bài 8 (trang 100 SGK đồ Lý 10) : Một quả cầu đồng hóa học có trọng lượng 3 kilogam được treo vào tường dựa vào một tua dây. Dây phù hợp với tường một góc α = 20o (Hình 17.11). Bỏ qua ma sát tại phần tiếp xúc của quả cầu với tường, rước g = 9,8 m/s2. Trương lực T của tua dây là bao nhiêu?

A. 88 N ; B. 10 N

C. 28 N ; D. 32 N.

*

Lời giải:

*

Chọn D. Lúc quả ước nằm cân bằng,không gồm ma sát, thì phương của dây treo đi qua tâm O của quả cầu