Mô hình dữ liệu là 1 tập khái niệm dùng để mô tả cấu tạo dữ liệu, các thao tác làm việc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Bạn đang xem: Bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ

Theo những mức mô tả cụ thể về CSDL, rất có thể phân phân chia các mô hình dữ liệu thành nhì loại:

- quy mô lôgic(còn điện thoại tư vấn là mô hình dữ liệu bậc cao) cho mô tả CSDL tại mức khái niệm cùng mức khung nhìn, mô tả thực chất lôgic của tài liệu được lưu giữ trữ;

- quy mô vật lí(còn call là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biểu hiện CSDL ở mức vật lí, trả lời cho câu hỏi "Dữ liệu được giữ trữ như vậy nào?".


2. Quy mô dữ liệu quan liêu hệ


Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập cho mô hình tài liệu quan hệ vì cho đến thời điểm bây giờ đó là quy mô phổ thay đổi nhất trong thực tế xây dựng các ứng dụng CSDL.

Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan lại hệ) được E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong vòng ba mươi năm quay lại đây, những hệ CSDL sản xuất theo quy mô quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

- Về khía cạnh cấu trúc:

+ tài liệu được thể hiện trong những bảng.

+ từng bảng bao hàm các hàngcác cột thể hiện tin tức về một nhà thể.

+ những cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và thương hiệu cột thường là tên gọi của ở trong tính.

+ từng hàng biểu hiện cho một cá thể, có một bộ các giá trị tương ứng với các cột.

- Về mặt làm việc trên dữ liệu:

+ rất có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bản ghi vào một bảng.

+ những kết quả tra cứu kiếm thông tin qua truy tìm vấn dữ liệu đạt được nhờ triển khai các làm việc trên dữ liệu.

- Về mặt những ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong những bảng phải thoả mãn một trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai cỗ nào trong một bảng tương đương nhau trả toàn.


3. Cơ sở dữ liệu quan hệ


a. Khái niệm

- Cơ sở dữ liệu được desgin dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ hotline là cơ sở tài liệu quan hệ.

- Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, update và khai thác CSDL quan tiền hệ call là hệ QTCSDL quan tiền hệ.

b.Các đặc thù của một quan lại hệ

Một quan hệ giới tính trong hệ database quan hệ có những đặc trưng chính sau:

- mỗi quan hệ có tên để phân minh với cácquan hệkhác;

- Cácbộlà duy nhất và không khác nhau thứ tự;

- Mỗithuộc tínhcó tên tách biệt và không phân minh thứ tự;

- quan tiền hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp:

+ thuộc tính đa trị: 1 thuộc tính tương ứng trong không ít bộ giá trị;

+ Phức hợp: Một nằm trong tính có 2 giá chỉ trị.

Lưu ý:

- quan hệ giới tính là bảng;

- trực thuộc tính là trường (cột);

- cỗ là bản ghi (hàng).


4.Khóavà link giữa những bảng


a. Khóa

- Khoá của một bảng là 1 tập thuộc tính gồm một hay như là một số nằm trong tính của bảng bao gồm hai tính chất:

+ không tồn tại hai bộ (khác nhau) trong bảng có giá trị bằng nhau trên khoá.

+ không tồn tại tập bé thực sự làm sao của tập nằm trong tính này còn có tính chất.

b. Khóa chính

- Một bảng gồm thể có tương đối nhiều khóa. Trong số khóacủa một bảng fan ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).

- vào một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập tài liệu cho một bảng, quý hiếm của mọi cỗ tại khóa chủ yếu không được nhằm trống.

- các hệ QTCSDL quan hệ tình dục kiểm soát điều ấy và đảm bảo sự nhất quán dữ liệu, né trường hợp tin tức về một đối tượng xuất hiện tại hơn một đợt sau những update dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc do đó về dữ liệu có cách gọi khác là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay điện thoại tư vấn ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

- từng bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào tình dục lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá trị những dữ liệu.

- hãy lựa chọn khoá chính là khoá có ít trực thuộc tính nhất.

c. Link giữa các bảng

Thực chất sự link giữa những bảng là dựa trên thuộc tính khóa.

Dạng 1:Mô hình tài liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra các điều khiếu nại trong quy mô dữ liệu quan hệ nam nữ Ql_hoctap

*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan lại hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

- cấu trúc dữ liệu: là những bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem bao gồm có các trường dữ liệu, các bạn dạng ghi.

- những ràng buộc: khoá chính, vào bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong trường khoá đó là duy nhất.

- những thao tác update dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai quật dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, rất có thể thực hiện trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_hoctap ở lấy ví dụ trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính với bộ.

Gợi ý trả lời:

- quan hệ nam nữ Hoc_sinh

- Có các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 6: Bài 14, Bài 14: Soạn Thảo Văn Bản Đơn Giản

- vì chưng lớp tất cả 50HS nên bao gồm 50 bộ, bộ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, An

Câu 3

Trong csdl quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định thuộc tính đa trị cùng phức hợp.