Bài viết trình bày định nghĩa và công thức tính điện năng và công suất điện. Những bài xích tập ví dụ gồm lời giải chi tiết giúp độc giả tìm ra cách thức học kết quả hơn.

Bạn đang xem: Bài tập điện năng công suất điện lớp 11


 

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN 

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

1. Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch

Điện năng cơ mà một đoạn mạch tiêu tốn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua để gửi hóa thành những dạng năng lượng khác là vì công của lực điện trường triển khai khi di chuyển có hướng những điện tích. Được đo bằng tích của hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch cùng với cường độ dòng điện và thời hạn dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

(A=q.U=U.i.t) 

Trong đó: A: Công (J); q : Điện tích (C); U: Hiệu điện nắm (V).

t : thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch (s).

2. Công suất điện

Công suất năng lượng điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bởi điện năng mà đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị thời gian, hoặc bằng tích của hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch cùng cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó

(P=fracAt=U.I) 

Trong đó: U: Hiệu điện cố kỉnh (V); I: Cường độ mẫu điện (A); P: công suất (W)

3. Công suất tỏa nhiệt của đồ dùng dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua

a) Định biện pháp Jun-Len-xơ

Nhiệt lượng toả ra tại một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của đồ vật dẫn, cùng với bình phương cường độ chiếc điện cùng với thời gian dòng điện chạy qua thiết bị dẫn đó.

Q = R I2 t

 Trong đó:  Q: nhiệt độ lượng (J); R: Điện trở (W ); I: Cường độ chiếc điện (A ); t: thời gian (t)

b) Công suất tỏa nhiệt độ của đồ gia dụng dẫn khi có dòng điện chạy qua

Công suất tỏa sức nóng P ở đồ vật dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua đặc thù cho vận tốc tỏa nhiệt của đồ dùng dẫn đó với được xác minh bằng nhiệt độ lượng tỏa ra ở đồ dẫn trong một đơn vị chức năng thời gian.

(P=fracQt=R.I^2=fracU^2R)


4. Công và công suất của mối cung cấp điện

a) Công của nguồn điện (công của lực lạ bên phía trong nguồn điện): 

Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch  (A_ng=xi .I.t)

Trong đó: E : suất điện cồn (V); I: cường độ chiếc điện (A); t: thời hạn (s)

b) Công suất của nguồn điện

công suất của nguồn điện áp bằng công suất tiêu thụ năng lượng điện năng của toàn mạch.

(P_ng=fracA_ngt=xi .I) 

B. PHƯƠNG PHÁP+BÀI TẬP.

1. Cơ sở lý thuyết :

- Ở chủ đề này, các thắc mắc và bài xích tập hầu hết về: Tính điện năng tiêu tốn và hiệu suất điện của một đoạn mạch. Tính năng suất tỏa nhiệt cùng nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn. Tính công và năng suất của mối cung cấp điện.

- Cần chú ý những vụ việc sau:

+ trong những công thức tính công, tính nhiệt lượng: Để tất cả công, sức nóng lượng tính ra có đơn vị là Jun (J) cần chú ý đổi đối chọi vị thời hạn ra giây (s).

+ Mạch điện gồm bóng đèn: Rđ = (fracU^2_dmP_dm)

( Coi như điện trở không nhờ vào vào hiệu điện chũm đặt vào đèn, không đổi khác theo sức nóng độ.)


- ví như đèn sáng thông thường thì Ithực = Iđm (Lúc này cũng có Uthực = Uđm; Pthực = phường đm )

Nếu Ithực đm thì đèn mờ rộng bình thường.

Nếu Ithực > Iđm thì đèn sáng hơn bình thường.

2. Phương pháp:

Ap dụng công thức:

- Công và năng suất của dòng điện ở đoạn mạch: A = U.I.t , P = (fracAt=U.I)

- Định chế độ Jun-LenXơ: Q = R.I2.t tốt Q = (fracU^2R.t=U.I.t)

- công suất của lao lý tiêu thụ điện: p. = U.I = R.I2 = (fracU^2R)

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như hình, trong những số đó U = 9V, R1 = 1,5(Omega); R2 = 4,5(Omega). Tính nhiệt lượng tỏa ra bên trên R2 trong 2 phút ?

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 2: Có hai điện trở mắc thân hai điểm gồm hiệu điện cố gắng 12 V. Lúc R1 thông liền R2 thì hiệu suất của mạch là 4 W. Lúc R1 mắc song song R2 thì hiệu suất mạch là 18 W. Hãy xác định R1 cùng R2 ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

 Bài 3: Cho mạch điện như hình cùng với U = 9V, R1 = 1,5W, R2 = 6 W. Biết cường độ loại điện qua R3 là một trong những A.

*


a. Tìm R3 ?

b. Tính nhiệt lượng lan ra trên R2 trong 2 phút ?

c. Tính hiệu suất của đoạn mạch đựng R1 ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 4: Một quạt năng lượng điện được sử dụng dưới hiệu điện cầm 220 Vthi2 dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 5 A.

a) Tính sức nóng lượng nhưng mà quạt tỏa ra trong 1/2 tiếng theo đơn vị chức năng Jun ?

b) Tính tiền điện đề nghị trả mang đến việc áp dụng quạt trong 30 ngày, hàng ngày sử dụng 30 phút, biết giá năng lượng điện là 600 đồng / Kwh. (Biết 1 wh = 3600 J, 1 Kwh = 3600 KJ).

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

 Bài 5: Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, Nguồn bao gồm suất điện đụng 12 V. Đèn nhiều loại 6 V – 3 W. Điều chỉnh

R để đèn sáng sủa bình thường. Tính công của nguồn điện trong khoảng thời hạn 1h ? Tính năng suất của mạch đựng

đèn khi sáng thông thường ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 6: Để loại đèn điện loại 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu đện cố 220V, người ta mắc thông liền với nó một điện trở phụ R. Tính R ?


Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 7: Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v – 3 W cùng Đ2 ghi 6V - 4,5 W được mắc vào mạch năng lượng điện như hình vẽ. điện áp nguồn

có hiệu năng lượng điện thế U không cụ đổi.

a) Biết ban đầu biến trở Rb­ sinh sống vị trí làm sao để cho 2 đèn sáng sủa bình thường. Tìm năng lượng điện trở của trở thành trở lúc này ? bên trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ?

b) đưa sử từ vị trí ban đầu ta dịch rời biến trở con chạy sang phải một chút ít thì độ sáng các đèn chuyển đổi thế làm sao ?

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ . Biết UAB = 120V,R1 = 10Ω,R2=20Ω với R3 = 30Ω.

*

Tính:

a. Cường độ dòng điện chạy qua R1

b. Nhiệt lượng tỏa ra bên trên R2 trong đôi mươi phút.

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết UAB=120V,R1 = 30Ω,R2 = 20Ω và R3 = 10Ω

*

Tính:

a) Cường độ dòng điện chạy qua R2

b) nhiệt độ lượng lan ra bên trên R1 trong 1h20 phút.


c) Điện năng tiêu thụ ở chỗ mạch AB trong thời hạn trên.

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Bài 10: Hệ Điều Hành Làm Những Việc Gì, Lý Thuyết Tin Học 6: Bài 10

……………………………………………………………………………………………………………..........

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn đồ vật lý lớp 11 - xem ngay