Bài 1 năng lượng điện định cơ chế cu-lông Lý 11. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 Sách giáo khoa trang bị lí 11. Điện tích điểm là gì; Phát biểu định lý lẽ Cu-lông.

Bạn đang xem: Bài tập điện tích định luật cu lông


Bài 1 : Điện tích điểm là gì ?

Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất bé dại so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng vết thì đẩy nhau. Các điện tích khác vệt thì hút nhau..

Bài 2 : Phát biểu định giải pháp Cu-lông.

*

Bài 3 : Lực liên can giữa các điện tích lúc đặt trong một điện môi sẽ to hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân ko ?

 Lực thúc đẩy giữa các điện tích lúc để trong một điện môi sẽ bé dại hơn ε hay nhỏ hơn lúc để trong chân không. (ε là hằng số năng lượng điện môi )

Bài 4 : Hằng số năng lượng điện môi của một hóa học cho ta biết điều gì ?

Lực xúc tiến giữa các vật sở hữu điện phụ thuộc vào vào môi trường xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, làm việc một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai năng lượng điện tích để trong năng lượng điện môi đồng chất nhỏ tuổi hơn lực chức năng giữa bọn chúng trong chân không ε lần (đọc là epxilon). Đây là một hằng số nhờ vào vào tính chất của điện môi mà không phụ thuộc vào vào độ phệ và khoảng cách giữa những điện tích. Nó được call là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho tính chất điện của môi trường thiên nhiên đó.


Quảng cáo


Bài 5: Chọn câu đúng.

Khi tăng đôi khi độ béo của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác thân chúng.

A. Tạo thêm gấp đôi.

B. Giảm sút một nửa.

C. Giảm xuống bốn lần.

D. Không nắm đổi.


Quảng cáo


Đáp án D.

Áp dụng công thức (F=k.fracq_1q_2varepsilon r^2), khi tăng mặt khác độ mập của hai năng lượng điện điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực cửa hàng giữa chúng sẽ không thay đổi.

Bài 6: Trong các trường hòa hợp nào sau đây, ta hoàn toàn có thể coi các thứ nhiễm năng lượng điện là các điện tích lũy ?

A. Nhị thanh nhựa đặt cạnh nhau.

B. Một thanh nhựa cùng một quả ước đặt cạnh nhau.

C. Nhị quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D. Nhì quả cầu khủng đặt ngay sát nhau.

Đáp án C.

Bài 7:  Nêu điểm như là nhau và khác nhau giữa định công cụ Cu-lông với định pháp luật vạn đồ hấp dẫn.

Hai định quy định giống nhau về bề ngoài phát biểu tương tự như biểu thức toán học, và đa số tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nhưng không giống nhau về văn bản (một định luật nói đến lực cơ học, còn định vẻ ngoài kia nói tới lực điện). Các đại lượng đồ gia dụng lí tham gia vào hai định phương pháp đó có thực chất khác hẳn nhau.

Bài 8: Hai quả cầu nhỏ dại mang hai năng lượng điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân ko thì tính năng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của nhị quả cầu đó.

Áp dụng công thức (F=9.10^9.fracq_1q_2varepsilon r^2), trong các số đó ta biết :

F = 9.10-3N, r = 10.10-2m ε =1. Ta biết |q1| = |q2| = q.

Xem thêm: Góc Tù Là Gì ? Định Nghĩa Về Góc Nhọn, Góc Tù, Góc Vuông Định Nghĩa Về Góc Nhọn, Góc Tù, Góc Vuông

Từ đó ta tính được : (q=sqrtfracvarepsilon .r^2.F9.10^9=sqrtfrac10^-2.9.10^-39.10^9) = ± 10-7 C.