trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn mức giá https://acollegemiscellany.com/uploads/thi-online.png
Bài tập định pháp luật coulomb, bài xích tập năng lượng điện định lý lẽ cu lông-nâng cao, Biểu thức định nguyên lý Coulomb, Định điều khoản coulomb lớp 11, những dạng bài tập điện tích - định hiện tượng cu lông, bài tập trắc nghiệm năng lượng điện định cách thức Cu lông.

Bạn đang xem: Bài tập định luật cu lông


bài xích tập định lý lẽ coulomb
bài tập định lý lẽ coulomb, bài tập điện tích định công cụ cu lông-nâng cao, Biểu thức định chính sách Coulomb, Định vẻ ngoài coulomb lớp 11, những dạng bài tập năng lượng điện - định phép tắc cu lông, bài bác tập trắc nghiệm điện tích định chính sách Cu lông, bài bác tập về hằng số năng lượng điện môi, CHỦ đề 1 điện tích định luật pháp Cu-lông, bài tập năng lượng điện định dụng cụ Cu lông Violet, Biểu thức định hiện tượng Coulomb, biểu thức định hiện tượng cu-lông, lấy một ví dụ về định phương tiện cu-lông, định dụng cụ cu-lông lý thuyếtBài tập Định chính sách Coulomb (Cu - lông) - Có giải mã chi tiếtCâu 1. lựa chọn phát biểu đúng. Hai năng lượng điện tích vị trí đặt cách nhau một khoảng tầm r. Di chuyển để khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích điểm này giảm đi hai lần nhưng vẫn không thay đổi độ to điện tích của chúng. Lúc đó, lực liên tưởng giữa hai năng lượng điện tích A. tăng lên hai lần. B. sụt giảm hai lần. C. tăng lên bốn lần. D. giảm sút bốn lần.Câu 2. Dấu của các điện tích q1, quận 2 trên hình 1.1 là
*
A.
q1 > 0, quận 2 B. q1 2 > 0. C. q1 2 D. không biết chắc chắn là vì không biết độ khủng của q1, q2.Câu 3. Biết rằng nửa đường kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bởi 5.10-9 cm. Lực tĩnh năng lượng điện giữa phân tử nhân cùng điện tử trong nguyên tử đó: A. Lực đẩy, có độ mập F = 9,2.108 N B. Lực đẩy, bao gồm độ mập F = 2,9.108 N C. Lực hút, tất cả độ khủng F = 9,2.10-8 N D. Lực hút, gồm độ mập F = 2,9.10-8 NCâu 4. Hai năng lượng điện tích nơi đặt cách nhau 20 cm trong ko khí, tính năng lên nhau một lực như thế nào đó. Hỏi phải kê hai năng lượng điện trên phương pháp nhau bao nhiêu ở vào dầu nhằm lực can hệ giữa chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số điện môi của dầu bằng ε = 5. A. 0,894 cm B. 8,94 centimet C. 9,94 centimet D. 9,84 cmCâu 5. Hai điện tích quận 1 = 2.10-6 C; q.2 = -2.10-6 C để ở hai điểm A cùng B trong ko khí. Lực cửa hàng giữa chúng là 0,4N. Khẳng định khoảng phương pháp AB A. 20 cm B. 30 centimet C. 40 centimet D. 50 cmCâu 6. hai quả cầu bé dại tích năng lượng điện giống nhau đặt trong ko khí giải pháp nhau một quãng 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng số của chúng là 6.10-5 C. Tìm năng lượng điện mỗi quả mong ? A. q1 = 2.10-5 C; quận 2 = 4.10-5 C B. q1 = 3.10-5 C; q.2 = 2.10-5 CC. q.1 = 5.10-5 C; quận 2 = 1.10-5 C D. quận 1 = 3.10-5 C; q.2 = 3.10-5 CCâu 7. nhì quả cầu nhỏ mang năng lượng điện tích q1 = 10-9 C và q2 = 4.10-9 C đặt cách nhau 6 cm trong năng lượng điện môi thì lực hệ trọng giữa bọn chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số năng lượng điện môi bằngA. 3 B. 4 C. 2 D. 2,5Câu 8. nhị quả ước nhẹ cùng cân nặng được treo sát nhau bằng hai dây phương pháp điện gồm cùng chiều dài và hai quả ước không va nhau. Tích đến hai quả mong điện tích thuộc dấu nhưng tất cả độ lớn không giống nhau thì lực công dụng làm dây treo hai điện tích lệch đi phần đông góc so với phương thẳng đứng A. cân nhau B. quả cầu nào tích điện bao gồm độ béo điện tích lớn hơn vậy thì có góc lệch bự hơn.C. quả cầu nào tích điện có độ to điện tích lớn hơn thì có góc lệch nhỏ hơn.D. quả cầu nào tích điện tất cả độ béo điện tích nhỏ hơn thì bao gồm góc lệch bé dại hơn.Câu 9. Hai điện tích điểm q1, q.2 khi để trong không khí chúng hút nhau bởi lực F, khi đưa nó vào trong dầu tất cả hằng số điện môi ε =2 thì lực cửa hàng giữa bọn chúng là F' với A. F' = F B. F' = 2F C. F' = 0,5F D. F' = 0,25FCâu 10. xác định nào sau đây không đúng khi nói đến lực can dự giữa hai điện tích điểm vào chân không? A. gồm phương là mặt đường thẳng nối hai điện tích. B. tất cả độ to tỉ lệ với tích độ to hai điện tích. C. gồm độ phệ tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. D. Là lực hút khi hai điện tích trái dấu.Câu 11. So lực hệ trọng tĩnh năng lượng điện giữa năng lượng điện tử với prôton cùng với lực vạn vật cuốn hút giữa chúng thì lực tác động tĩnh điện A. rất bé dại so với lực vạn trang bị hấp dẫn. B. rất to lớn so với lực vạn đồ gia dụng hấp dẫn. C. bởi so cùng với lực vạn thiết bị hấp dẫn. D. rất to lớn so với lực vạn vật lôi kéo ở khoảng chừng cách nhỏ và rất nhỏ so với lực vạn vật lôi kéo ở khoảng cách lớn.Câu 12. phát biểu nào tiếp sau đây không đúng? A. Điện môi là môi trường thiên nhiên cách điện. B. Hằng số năng lượng điện môi của chân không bằng 1. C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực địa chỉ điện tích trong môi trường đó bé dại hơn khi bọn chúng đặt trong chân không từng nào lần. D. Hằng số năng lượng điện môi tất cả thể nhỏ hơn 1.Câu 13. rất có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực hệ trọng trong trường hợp A. liên tưởng giữa hai thanh chất liệu thủy tinh nhiễm đặt gần nhau. B. cửa hàng giữa một thanh chất thủy tinh và một thanh nhựa lây lan điện để gần nhau. C. tác động giữa hai quả cầu nhỏ dại tích điện để xa nhau. D. tương tác điện thân một thanh chất thủy tinh và một quả cầu lớn.Câu 14. có thể áp dụng định hiện tượng Cu – lông cho liên tưởng nào sau đây? A. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định và thắt chặt trong một môi trường. B. Hai điện tích điểm nằm ở hai vị trí cố định và thắt chặt trong một môi trường. C. Hai điện tích điểm nằm thắt chặt và cố định gần nhau, 1 trong các dầu, 1 trong các nước. D. Hai năng lượng điện điểm hoạt động tự vày trong cùng môi trường.Câu 15. cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt bí quyết nhau một không gian đổi. Lực liên tưởng giữa bọn chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong A. chân không. B. nước nguyên chất. C. dầu hỏa. D. bầu không khí ở đk tiêu chuẩn.Câu 16. Xét liên can của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần thì hằng số năng lượng điện môiA. tăng 2 lần. B. vẫn ko đổi. C. giảm 2 lần. D. sút 4 lần.Câu 17. sẽ không có ý nghĩa sâu sắc khi ta nói về hằng số điện môi của A. dầu hắc (nhựa đường). B. vật liệu bằng nhựa trong. C. thủy tinh. D. nhôm.Câu 18. Hai năng lượng điện điểm cùng độ phệ 10-4 C để trong chân không, để can dự nhau bởi lực bao gồm độ to 10-3 N thì chúng phải kê cách nhau A.30000 m. B. 300 m. C. 90000 m. D. 900 m.Câu 19. Hai điện tích điểm được đặt thắt chặt và cố định và biện pháp điện trong một bình không gian thì hút nhau một lực là 21 N. Nếu như đổ đầy dầu hỏa bao gồm hằng số điện môi 2,1 vào trong bình thì hai năng lượng điện đó sẽ A. hút nhau một lực bằng 10 N. B. đẩy nhau một lực bởi 10 N.C. hút nhau một lực bởi 44,1 N. D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.Câu 20. Hai điện tích điểm được đặt cố định và thắt chặt và giải pháp điện trong một bình không gian thì lực cửa hàng Cu – lông giữa bọn chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng giải pháp điện vào bình thì lực liên hệ giữa chúng là 4 N. Hằng số năng lượng điện môi của chất lỏng này là A. 3. B. 1/3. C. 9. D. 1/9ĐÁP ÁN
1234567891011121314151617181920
ĐACCCBBABACCBDCBABDBAA
LỜI GIẢI đưa ra TIẾTCâu 1. Chọn lời giải CLực tương tác giữa hai điện tích điểm là
*
ð lúc r giảm gấp đôi thì F tăng 4 lần.Câu 2.
Chọn đáp án CLực shop giữa hai điện tích ngược chiều nhau ð hai điện tích đẩy nhau hay chúng cùng vết với nhau.ð chọn C.Câu 3. Chọn giải đáp CLực tĩnh năng lượng điện giữa hạt nhân với điện tử là lực hút (do proton với electron trái dấu).Độ lớn
*
Câu 4.
Chọn câu trả lời BKhi để trong dầu bao gồm hằng số điện môi là 5 thì lực thúc đẩy giữa hai năng lượng điện tích bớt 5 lần.Mà lực địa chỉ giữa hai năng lượng điện tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.ð Để lực liên hệ vẫn như cũ thì khoảng cách phải sút
*
lần.
*
Câu 5.
Chọn câu trả lời BLực tương tác giữa hai năng lượng điện là
*
Câu 6.
Chọn câu trả lời A
*
Từ (1)(2)
*
Câu 7.
Chọn đáp án BLực can hệ giữa nhị quả mong là:
*
Câu 8.
Chọn câu trả lời ATa có
*
Vậy lực tính năng làm dây treo hai điện tích lệch đi số đông góc đối với phương thẳng đứng là như nhau.Câu 9.
Chọn đáp án C
*
Câu 10.
Chọn đáp án CLực tương tác giữa hai điện tích điểm là:
*
ð F tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.Câu 11.
Chọn câu trả lời B
*
Câu 12.
Chọn đáp án DHằng số năng lượng điện môi nhỏ tuổi nhất bằng 1 trong môi trường xung quanh chân không.ð chọn D.Câu 13. Chọn giải đáp CCó thể áp dụng định vẻ ngoài Cu – lông để tính lực tác động trong ngôi trường hợp thúc đẩy giữa nhị quả cầu nhỏ dại tích điện đặt xa nhau.Câu 14. Chọn giải đáp BCó thể vận dụng định lý lẽ Cu – lông cho liên can giữa hai năng lượng điện điểm nằm tại hai vị trí thắt chặt và cố định trong một môi trường.Câu 15. Chọn đáp án ATrong môi trường chân không
*
yêu cầu lực tác động giữa bọn chúng sẽ mập nhất.Câu 16.
Chọn câu trả lời BHằng số năng lượng điện môi của một môi trường xung quanh nhất định luôn là một hằng số.Câu 17. Chọn câu trả lời DNhôm là chất dẫn điện.Câu 18. Chọn giải đáp B
*
Câu 19.

Xem thêm: Pvp, Pve Và Pvp Là Gì ? Pve Là Gì? Các Đặc Điểm Cơ Bản Của Hai Thể Loại

Chọn câu trả lời A
*
và vẫn là lực hút.Câu 20.
Chọn câu trả lời A
*