BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP LỊCH, CẤP PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ,... CÓ LỜI GIẢI) 21 1,539 4


Bạn đang xem: Bài tập hệ điều hành có lời giải

./ Xét tập hợp những tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho biết kết quả điều phối theo các chiến lược •FCFS•SJF•Round Robin cùng với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên ko độc quyền•tính thời gian chờ đến từng quy trình và thời gian chờ trung bình trong số chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên sản phẩm hiếm BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập hợp các tiến trình sau: các bước Thời điểm vào RL thời gian CPU Độ ưu tiên p. 1 0 10 3 phường 2 1 1 1 p. 3 2.5 2 3 p. 4 3 1 4 p 5 4.5 5 2 Hãy cho biết kết trái điều phối theo các chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên không độc quyền • tính thời hạn chờ mang lại từng các bước và thời hạn chờ trung bình trong những chiến lược trên. Giải a./ FCFS p. 1 phường 2 p 3 phường 4 p. 5 thời gian chờ: p 1 : 0 phường 2 : 10 – 1 = 9 p 3 : 11 – 2.5 = 8.5 p 4 : 13 – 3 = 10 phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF phường 1 phường 2 phường 4 p. 3 p. 5 thời gian chờ: p. 1 : 0 phường 2 : 10 – 1 = 9 phường 3 : 12 – 2.5 = 9.5 phường 4 : 11 – 3 = 8 p 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ thời gian chờ trung bình = 37 7.45 5 = ⇒ thời hạn chờ vừa đủ = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 p 1 p. 2 p. 3 phường 4 phường 5 0 10 11 13 14 19 p 1 p 2 p. 3 p 4 p 5 c./ Round Robin p. 1 p 2 p. 1 p. 3 p. 4 p 5 phường 1 p. 5 p. 1 p. 5 phường 1 thời gian chờ: p 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 p 2 : 2 – 1 = 1 p 3 : 5 – 2.5 = 2.5 p. 4 : 7 – 3 = 4 p 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền p. 1 p. 2 p 5 p. 3 phường 4 thời hạn chờ: p 1 : 0 p 2 : 10 – 9 = 1 p 3 : 16 – 2.5 = 13.5 p 4 : 18 – 3 = 5 phường 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên không độc quyền phường 1 phường 2 phường 1 p 5 phường 3 phường 1 p. 4 thời gian chờ: p. 1 : 1 + 7 = 8 phường 2 : 0 p. 3 : 9.5 – 2.5 = 7 phường 4 : 18 – 3 = 15 phường 5 : 0 2./ cho những tiến trình sau: quy trình Thời điểm vào RL thời gian CPU p 1 0 8 p 2 0.4 4 p 3 1 1 Hãy cho thấy thêm các hiệu quả điều phối kế hoạch FCFS và SJF và thời hạn chờ của từng chiến lược 19 phường 1 phường 2 phường 3 p. 4 p 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ thời gian chờ trung bình = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 phường 1 phường 2 phường 3 p 4 p. 5 ⇒ thời gian chờ trung bình 44 8.8 5 = = ⇒ thời gian chờ vừa phải 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 p 1 phường 2 phường 3 p 4 p 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS p 1 p. 2 p. 3 thời hạn chờ phường 1 : 0 p 2 : 8 – 0.4 = 7.6 p. 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF p 1 phường 3 phường 2 p. 1 : 0 p 2 : 9 – 0.4 = 8.6 phường 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối các tiến trình sau theo chiến lược điều phối độ ưu tiên độc quyền. Các bước Chiều lâu năm CPU burst thời khắc vào RL Độ ưu tiên phường 1 2 0 2 phường 2 5 1 3 phường 3 3 2 1 p 4 4 3 0 Tính thời hạn chờ mang đến từng tiến trình và thời hạn chờ trung bình. Giải p 1 p. 3 p. 4 p. 2 thời gian chờ: phường 1 : 0 p 2 : 9 – 1 = 8 p. 3 : 0 p. 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước triển khai trước. - SJF quy trình nào có chiều lâu năm CPU burst ngắn thì thực hiện trước. P 1 phường 2 p 3 8 13 0 12 ⇒ thời hạn chờ vừa đủ 18.6 6.2 3 = = phường 1 phường 2 phường 3 8 13 0 9 ⇒ thời hạn chờ trung bình 15.6 5.2 3 = = p 1 p 2 p. 3 2 140 5 phường 4 9 ⇒ thời gian chờ vừa đủ 10 2.5 4 = = - RR mỗi tiến trình chỉ được tiến hành trong một thời hạn q độc nhất định, những tiến trình lần lượt triển khai xoay vòng. - Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: có độ ưu tiên nhỏ tuổi thực hiện nay trước. - Điều phối ưu tiên không độc quyền: y như trên mà lại nếu đang thực hiện mà xuất hiện thêm tiến trình có độ ưu tiên nhỏ tuổi hơn thì bắt buộc dừng nhằm nhường cho quy trình kia thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong quy mô cấp phát bộ nhớ liên tục, gồm năm phân mảnh bộ nhớ theo thiết bị tự với form size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử có 4 quy trình đang chờ cung cấp phát bộ nhớ lưu trữ theo trang bị tự P1, P2, P3, P4. Size tương ứng của những tiến trình trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp cho phát bộ lưu trữ cho các tiến trình trên theo thuật toán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 đợi Best – fit Worst – fit P4 đợi 2./ (đề kiểm tra) Trong mô hình cấp phát cỗ nhới liên tục, tất cả 5 phân mảnh bộ nhớ với size là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Trả sử có 4 tiến trình đang chờ cấp cho phát bộ lưu trữ theo thứ tự P1, P2, P3, P4. Form size tương ứng những tiến trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ cho những tiến trình trên theo thuật toán First – fit với Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 đang hóng Best – fit Chú ý: - First – fit :tìm vùng nhớ đầu tiên đủ béo để chứa các bước - Best – fit: kiếm tìm vùng nhớ nhỏ dại nhất mà có thể chứa quy trình - Worst – fit:tìm vùng nhớ lớn số 1 cấp mang lại tiến trình. 3./ Một các bước được hấp thụ vào bộ nhớ theo mô hình phân trang với kích thước trang là 1024 byte. Bảng trang như sau: Hãy chuyển các showroom logic sau thành showroom vật lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p. = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 gian lận 1024 = 497 f = 5 (dựa vào bảng trang vì p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 phường = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 gian lận 1024 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì p. = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một tiến trình được nạp vào bộ nhớ theo mô hình phân trang với size trang là 512byte. Bảng trang như sau: Hãy đưa các địa chỉ cửa hàng logic sau thành showroom vật lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 phường = 689 div 512 = 1 d = 689 thủ thuật 512 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 hack 512 = 77 f = 3 (dựa vào bảng trang vì p. = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chú ý: Ta có các công thức sau đây: phường = a div ps d = a mod ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p và bảng trang để tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy xuất bộ nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 đưa sử bộ nhớ lưu trữ vật lí tất cả 4 size trang. Minh họa tác dụng trình sửa chữa trang với những thuật toán sửa chữa thay thế sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chú ý: - Thuật toán FIFO: trong những trang đang ở trong bộ nhớ, lựa chọn trang chọn trang được nạp vào bộ nhớ lưu trữ trước nhất để chũm thế. - Thuật toán OPT: chọn trang đã lậu được thực hiện nhất về sau để thay thế. - Thuật toán LRU: chọn trang lâu nhất không được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được định dạng dưới dạng FAT16 gồm tất cả 15 cluster. Kích thước của từng cluster là 512 byte, mang sử gồm bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 thư mục gốc bắt đầu tại cluster 0, tại cluster 0 cùng cluster 9 coi được những entry như sau: Hãy vẽ cây folder và cho biết thêm các số liệu cluster của từng file cùng thư mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thư mục: những số hiệu cluster của từng file và thư mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster kích thước Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa có 17 cluster, kích cỡ của mỗi cluster là 1024 byte. Mang sử 17 phần tử đầu của bảng FAT có mức giá trị mang lại ở bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 cùng 3 entry đầu của Root Dir có giá trị sau: a) cho thấy thêm các cluster tài liệu của thư mục music, tập tin autoxec.bat với vidu.txt b) cho thấy thêm nội dung 17 phần tử đầu bảng FAT cùng 3 entry đầu của Root dir trường hợp tập tin autoexec.bat và thêm vào tập tin boot.ini có kích thước 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster các số hiệu cluster của từng file và thư mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 bảng báo giá trị những entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (trong ngoặc là kích thước mớc file): Một entry vào bảng thư mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương án lưu giữ trữ cây thư mục trên bằng cách: a./ mang đến biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT.

Xem thêm: Môn Vật Lí Lớp 10 : Thực Hành: Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do

B./ mang lại biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry trong thư mục gốc và thư mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry vào thư mục gốc và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster size Music D 11