- Lực ma ngay cạnh nghỉ: (F_m msn = F_t) ; (F_t) là nước ngoài lực hoặc thành phần ngoại lực tuy nhiên song với bề mặt tiếp xúc.

Bạn đang xem: Bài tập lực ma sát lớp 10

(F_m msnmax = mu _n.Nleft( mu _n > mu _t ight))

- Lực ma liền kề lăn: (F_m msl = mu _l.N)

Trong đó: (mu _t;mu _n;mu _l) theo lần lượt là thông số ma giáp trượt, hệ số ma sát nghỉ, thông số ma gần kề lăn.

Ví dụ 1: Một ô tô khối lượng 1,5 tấn hoạt động thẳng phần đông trên đường. Thông số ma giáp giữa bánh xe với mặt con đường là 0,08. Tính lực phát động đặt vào xe.

Hướng dẫn giải

 

*

Các lực tác dụng lên xe gồm: (overrightarrow phường ;overrightarrow N ;overrightarrow F _m mst;overrightarrow F _p md)

Chọn chiều dương thuộc chiều đưa động, phương trình định chế độ II Niuton viết cho vật là:

(overrightarrow F _m mst + overrightarrow F _p md + overrightarrow N + overrightarrow p. = moverrightarrow a ) (*)

Do ô tô vận động thẳng hầu hết nên gia tốc a = 0. Chiếu phương trình (*) lên chiều dương ta được:

(left{ eginarrayl - F_m mst + F_p md = 0 Leftrightarrow F_p md = F_m mst = mu N\N = p. = mgendarray ight.)

( Rightarrow F_p md = mu p = mu mg = 0,08.1500.9,8 = 1176N)

Dạng 2: Tính quãng đường, thời hạn đi được khi tất cả lực ma sát

- bước 1: chọn hệ quy chiếu: cội tọa độ, mốc thời gian, chiều dương

- bước 2: so với lực

- bước 3: Viết phương trình định chính sách II Niuton


- cách 4: Chiếu phương trình lên chiều dương và tìm gia tốc của vật. Từ bỏ đó, suy ra quãng đường, thời gian vật đi được.

Ví dụ 2: Một xe điện đang chạy với vận tốc 36 km/h thì bị hãm lại bất chợt ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ khi hãm, xe năng lượng điện còn đi được bao xa thì ngừng lại? Biết hệ số ma ngay cạnh trượt giữa bánh xe và con đường ray là 0,2. Rước g = 9,8m/s2.

Hướng dẫn giải

Đổi 36 km/h = 10 m/s

Kể từ cơ hội hãm xe, lực ma gần kề đóng vai tò cản trở vận động khiến xe giới hạn lại.

Chọn chiều dương thuộc chiều đưa động.

Áp dụng định vẻ ngoài II Niuton ta có:

(overrightarrow F _m ms + overrightarrow phường + overrightarrow N = moverrightarrow a ) (*)

Chiếu phương trình (*) lên chiều dương ta được:

( - F_m ms = ma Leftrightarrow - mu mg = ma\ Leftrightarrow a = - mu g = - 0,2.9,8 = - 1,96m/s^2)


Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

(s = fracv^2 - v_0^22a = frac0^2 - 10^22.left( - 1,96 ight) = 25,51m)

Dạng 3: Tính lực kéo để xe chuyển động khi có ma sát

- lúc xe hoạt động thẳng phần đông (a= 0) => (F_m ms = F) (F là nước ngoài lực hoặc thành phần ngoại lực song song với mặt phẳng tiếp xúc)

- khi xe vận động thẳng chuyển đổi đều:

+ Phân tích tất cả các lực công dụng vào vật

+ Viết phương tình định luật II Niuton để xác định lực bắt buộc tìm.

Ví dụ 3: Một ô tô trọng lượng m = 1 tấn hoạt động nhanh dần gần như trên mặt mặt đường nằm ngang với vận tốc a = 2m/s2. Thông số ma ngay cạnh giữa bánh xe với mặt con đường là 0,1. Tính lực kéo của ô tô.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Sand Castle Builder Lop 5, Phần Mềm Học Xây Lâu Đài Cát

Hướng dẫn giải

 

*

Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của xe.

Các lực tác dụng lên xe pháo gồm: (overrightarrow p. ;overrightarrow N ;overrightarrow F _m ms;overrightarrow F_k )


Áp dụng phương trình định lý lẽ II Niuton ta có:

(overrightarrow F _m ms + overrightarrow F _k + overrightarrow N + overrightarrow p = moverrightarrow a ) (*)

Chiếu phương trình (*) lên chiều dương, ta có:

( - F_m ms + F_k = ma\ Rightarrow F_k = F_m ms + ma = mu mg + ma)

Thay số:

(F_k = 0,1.1000.10 + 1000.2 = 3000N)

Dạng 4: Tính gia tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng gồm ma sát

 

*

- Vật vẫn đứng yên trên mặt phẳng nghiêng: a = 0

( Rightarrow F_m msn = P_1 = mgsin alpha )

- Điều kiện để vật trượt xuống: a > 0

(P_1 > F_m ms Rightarrow mgsin alpha > mu mgcos alpha Rightarrow mu