Tổng hợp cách thức giải bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngược chiều – ngẫu lực hay, đưa ra tiết


1. Quy tắc phù hợp lực tuy nhiên song thuộc chiều

 

*

(F = F_1 + F_2)

(F_ 1d_1 = F_2d_2)

Trong đó:

(F): là độ to hợp lực (N)

(F_1,F_2): là các thành phần lực song song cùng chiều (N)

(d_1,d_2): theo lần lượt là cánh tay đòn của lực (F_1,F_2) (m)

2. Momen của ngẫu lực

Đối với những trục xoay vuông góc với khía cạnh phẳng cất ngẫu lực thì momen của ngẫu lực không dựa vào vào địa điểm trục con quay và luôn có giá bán trị:

(M = F.d)

Trong đó:

(F): là độ lớn của các lực tính năng (N)

(d): là cánh tay đòn của ngẫu lực (m)

(M): là momen của ngẫu lực (N.m)

3. Quy tắc hòa hợp lực tuy nhiên song ngược chiều

 

*

(eginarraylF = left| F_1 - F_2 ight|\F_1d_1 = F_2d_2endarray)

Trong đó:

(F): là độ khủng hợp lực (N)

(F_1,F_2): là những thành phần lực tuy nhiên song trái hướng (N)

(d_1,d_2): theo thứ tự là cánh tay đòn của lực (F_1,F_2) (m)

Bài tập ví dụ:

Bài 1: nhì lực song song thuộc chiều, một lực bao gồm độ to 13 N giải pháp lực cơ 0,2m và bí quyết giá của đúng theo lực 0,12m. Tính độ lớn của lực sót lại và thích hợp lức.

Bạn đang xem: Bài tập quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Hướng dẫn giải

 

*

Ta có:

(d_1 = 0,12 Rightarrow d_2 = 0,2 - 0,12 = 0,08m)

(F_1d_1 = F_2d_2 Leftrightarrow 13.0,12 = F_2.0,08 Leftrightarrow F_2 = 19,5N)

Hợp lực: (F = F_1 + F_2 = 13 + 19,5 = 32,5N)

Bài 2: Thanh rắn mỏng, phẳng, đồng chất, trục con quay đi qua giữa trung tâm của thanh.

Xem thêm: Phản Dame Là Gì? ? Nên Dùng Từ Này Trong Trường Hợp Nào? Giải Ngố Dame Là Gì

Công dụng vào nhì điểm A,B của thanh rắn giải pháp nhau 4,5cm, ngẫu lực tất cả độ khủng 5N. Tính momen ngẫu lực trong các trường hợp sau:

a) Thanh rắn đang tại phần thẳng đứng.

b) Thanh rắn sẽ ở vị trí phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 300.

Hướng dẫn giải

 

*

a)

Ta có: (d_1 = AB = 4,5cm) 

Suy ra: (M = F.d_1 = 5.4,5.10^ - 2 = 0,225N.m)


b)

Ta có: (d_2 = AB.cos 30^0 = 4,5.fracsqrt 3 2 = frac9sqrt 3 4cm)