Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (102.28 KB, 5 trang )


Giải bài xích tập Tin học tập 11: bài bác tập và thực hành 51. Mục đích, yêu thương cầu

Làm thân quen với việc tìm kiếm, thay thế sửa chữa và đổi khác xâu.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 5 tin học 11

2. Nội dung

Bài 1 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập vào từ keyboard một xâu. đánh giá xâuđó liệu có phải là xâu đối xứng hay khơng. Xâu đối xứng gồm tính chất: hiểu nó tự phảisang trái cũng thu được công dụng giống như hiểu từ trái sang đề nghị (còn được điện thoại tư vấn làxâu palindrome).

a) Hãy chạy thử chương trình sau:

program vd2;uses crt;var

i,x:byte;a,p:string;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

x:=length(a);p:="";

for i:=x downto 1 do
p:=p+a;

if a=p then

write("xau la palindrome")else

write("xau khong phai la palindrome");readkey;


(2)

b) Hãy viết lại công tác tên, trong những số đó khơng dùng trở nên xâu p.

Do xâu hòn đảo ngược cũng chính là xâu viết xi nên

Xau<1>=XauXau<2>=Xau…..

Vậy ta rất có thể làm theo phong cách sau:

Sử dụng biến chuyển I để đếm xuôi rồi đối chiếu với xau nếu không giống nhau thìkết luận ln khơng đề xuất là palindrome. Lặp đến lúc nào i> length(xau)-I +1(Vìduyệt tiếp chỉ là sự việc lặp lại)

program vd2;uses crt;var

a:string;i:integer;p:boolean;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

i:=1;p:=true;

while (ibegin

if aa thenbegin

break;end;i:=i+1;end;if pthen

writeln("xau la palindrome")else

writeln("xau khong phai la palindrome");readkey;

end.


(3)

Bài 2 (trang 73 sgk Tin 11): Viết chương tình nhập từ bàn phím một xâu kítự S và thơng báo ra screen số lần mở ra của mỗi vần âm tiêng Anh trongS (không rành mạch chữ hoa tốt chữ thường).

Trả lời:

Phân tích:

Ta sẽ khởi tạo một mảng có 26 kí trường đoản cú để tàng trữ số lần xuất hiện thêm của những chữ cáitrong bảng chữ cái tiếng Anh. Phần từ đầu tiên sẽ lưu giữ số lần xuất hiện của kí tự"A" (do đề bài bác yêu ước không sáng tỏ chữ thường xuyên với chữ hoa). Để đem vị trímảng của một kí từ bỏ nào kia ta sử dụng câu lệnh:

ord(upcase(a))-ord("A")

ord sẽ lấy giá chỉ trị tương ứng của kí tự vào bảng mã ASCII sau đó trừ đi giá bán trịcủa "A" trong bảng ASCII .

Ví dụ:

Mã ASCII của "A" là 65 thì địa điểm trong mảng của nó là 65-65 =0

Mã ASCII của "A" là 66 thì vị trí trong mảng của chính nó là 66-65 =1

program vd2;uses crt;var

a:string;


gt:array<0..26> of integer;i:integer;

begin

clrscr;


(4)

for i:=0 khổng lồ 25 dogt:=0;

for i:=1 khổng lồ length(a) dobegin

gt))-ord("A")>:=gt))-ord("A")>+1;end;

for i:=0 khổng lồ 25 doif gt>0 then

writeln(chr(ord("A")+i),":",gt);readkey;

end.

Kết quả:

Bài 3 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập vào từ bàn phím một xâu. Sửa chữa thay thế tất cảcác nhiều kí trường đoản cú "anh" bởi cụm kí trường đoản cú "em".

Trả lời:

Ta đang tìm vị trí mà từ "anh" xuất hiện trước tiên bằng hàm pos kế tiếp xóa từ "anh"đi rồi chèn từ "em" vào.

Đến lúc nào xâu ban sơ khơng cịn trường đoản cú "anh" nữa thì dừng.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 20 Tin Học 10 Bài 20, Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 20: Mạng Máy Tính

program vd2;uses crt;var

a:string;vt:integer;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

while pos("anh",a)>0 dobegin

vt:=pos("anh",a);delete(a,vt,3);insert("em",a,vt);end;


(5)

readkey;end.


Tài liệu liên quan


*
GA tin hoc 11 bai tap chuong 1 2 764 1
*
Giải bài tập Tin học tập 11 29 14 156
*
tài liệu Chương IV - Tin học 11 34 522 0
*
tư liệu Giải bài xích Tập Tin học tập 11 16 23 315
*
tư liệu Nhập môn tin học và bài bác tập có lời giải doc 120 2 12
*
Tài liệu yêu cầu tin học công ty lớn vừa và bé dại doc 12 362 0
*
tư liệu Giải bài xích tập tin học 11 doc 6 6 20
*
Giải bài xích tập tin học 11 potx 5 2 9
*
giải bài bác tập sách giáo khoa tin học tập 11 29 4 0
*
kim chỉ nan và bài xích tập thực hành có lời giải bồi dưỡng học sinh tốt tin học 11 cực chuẩn chỉnh năm năm trước 44 2 25
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(44.54 KB - 5 trang) - sở hữu Giải bài tập Tin học tập 11: bài xích tập và thực hành thực tế 5 - bài xích tập và thực hành thực tế 5
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×