- Chọn bài bác -Bài 9: cấu trúc rẽ nhánhBài 10: kết cấu lặpBài tập và thực hành 2Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập Tin học 11 – Sách Giải bài xích tập Tin học tập 11 trang 50, 51 góp HS giải bài tập, giúp cho những em sinh ra và vạc triển năng lượng sử dụng technology thông tin với truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy cho biết thêm sự kiểu như và khác nhau của nhì dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Bài tập tin học lớp 11

Trả lời:

Nhắc lại nhị dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự giống nhau: Điều kiện được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( trong dạng thiếu với vào dạng đầy đủ)

Sự khác nhau:

+ Ở dạng thiếu thốn thì nếu đk sai thì nó đã thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh .Thực hiện câu lệnh tiếp theo sau của chương trình.

+ Ở dạng không hề thiếu thì nếu đk sai nó sẽ thực hiện nhánh câu lệnh sau else ( trong dạng đầy đủ). Tiếp nối mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi thực hiện các câu lệnh tiếp theo sau của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? nguyên nhân lại phải tất cả câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại với nhau trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin;End;– lý do có câu lệnh ghép: vày sau một số trong những từ khóa (như then hoặc else) phải là một trong những câu lệnh. Nhưng trong không ít trường hợp, các làm việc sau gần như tên nói riêng phức tạp, đòi hỏi không buộc phải chỉ một mà lại là các câu lệnh để mô tả. Một trong những trường hợp như vậy ta phải thực hiện câu lệnh ghép.

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): rất có thể dùng cậu lệnh while-do để thay cho câu lệnh for-do được không? ví như được hãy thực hiện điều này với công tác Tong_1a.

Trả lời:

– có thể sử dụng câu lệnh while-do để nuốm cho câu lệnh for-do được. Do ta rất có thể sử dụng những câu lệnh giúp thoát ra khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng phần đông câu lệnh để tránh lặp.

– Sửa lịch trình tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với kết quả của chương trình áp dụng for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 khổng lồ 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa con kê vừa chó.

Bó lại mang đến tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu bé ?

Trả lời:

Ta có tổng 2 một số loại là 36 con . Bởi thế số bé gà đang nằm trong vòng từ 0 cho 36. Số còn sót lại sẽ là chó.

Theo mang thiết đề bài ta bao gồm số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Soy Lecithin Là Gì Và Những Lợi Ích Của Nó, Lecithin Là Gì

Như vậy ta sẽ có code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 khổng lồ 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so mang đến la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Nhập từ keyboard tuổi của phụ thân và nhỏ (hiện trên tuổi phụ thân lớn hơn nhị lần tuổi bé và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình hiển thị câu trả lời cho thắc mắc “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi cha va tuoi bé ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," nam nua thi tuoi phụ thân gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: