Trong bài viết dưới đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học tập kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có các bài tập minh họa để giúp các con có thể hệ thống lại loài kiến thức, đôi khi kèm theo những phiếu bài bác tập để các con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào khu vực chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp xếp các số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………………….

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo trang bị tự từ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến lớn: ……………………………………………..

– Theo lắp thêm tự từ to đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo lắp thêm tự từ to đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

– Từ bé bỏng đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ to đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: tìm số lớn nhất và số nhỏ bé nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhỏ nhất gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé nhỏ nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số bự nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số tương thích vào khu vực trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải câu hỏi có lời văn

Bài 1: Hồng gồm 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có 20 con vịt, bên dưới ao tất cả 3 chục bé vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính ham mê hợp.

a) Có:13 dòng kẹo

Có tất cả: …. Mẫu kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 bé lợn

Còn lại: ….. Nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phép tính đam mê hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ….. Dòng kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả nhì lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhị lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học sinh

Tổng thích hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, tự 10 mang đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số mập nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé xíu nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức tốc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức tốc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan tất cả 2 cái cây bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp những số đang cho

a, Theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng mang số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 cho 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số tức khắc trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … solo vị

Số tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục với … đối kháng vị

Chủ đề 2: Độ dài với đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo những số đo sau:

Đoạn AB lâu năm 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục và …. 1-1 vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục với …. 1-1 vị.

Số 17 có …. Chục cùng …. đơn vị.

Số 9 bao gồm …. Chục với …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối kháng vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ quanh đó phạm vi 100

Phần chắc hẳn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: hiệu quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tuyệt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề xuất điền vào chỗ chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 trái táo, Hạ đến Ngọc 2 trái và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn sót lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 trái B. 12 trái C. 13 quả D. 14 quả

Phần từ luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – trăng tròn + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số phù hợp vào địa điểm chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: hai gà chị em ấp nở ra được tổng cộng 24 con kê con, biết rằng gà mẹ thứ nhất ấp nở được số con kê con bởi số bé dại nhất gồm hai chữ số. Hỏi gà chị em thứ nhì ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số quả là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ đeo tay có kim ngắn chỉ giờ và kim nhiều năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đồng hồ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 bắt buộc ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ yêu thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ thời trang để được giờ ưa thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là một trong giờ.

Em bắt buộc vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau:

*

Dạng 3: xác định giờ ứng cùng với các vận động trong ngày.

Tùy vào từng vận động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: tự 6 giờ sáng mang đến 7 giờ chiếu sáng em đang dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang lại 10 giờ, em vẫn học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: từ bỏ 11 giờ đến 1 giờ chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em gia nhập thể thao, vệ sinh gội.

Xem thêm: Bài Thực Hành 5 Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 5 Kiểu Xâu, Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 5

Giờ tối: tự 6 giờ đồng hồ tối, em bước đầu ăn tối, học bài xích hoặc xem TV.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa share có thể giúp những nắm được những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học tập kỳ 1 mang lại học kỳ 2 nhé