TUẦN 19:

A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Tổng của nhiều số (nhận biết và biết phương pháp tính tổng của nhiều số)Phép nhân (biết phép nhân là tổng các số hạng đều bằng nhau và biết cách tính tác dụng phép nhân phụ thuộc vào phép cộng)Thừa số - Tích (nhận biết cùng tính tích những thừa số nhờ vào phép cộng)Bảng nhân 2 (thuộc bảng, vận dụng vào giải toán, biết đếm thêm 2)

Ví dụ 1. Số?:

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

34

19

28

18

18

18

Hướng dẫn

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

21

34

19

28

81

18

18

18

54

Ví dụ 2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào khu vực chấm:

Chuyển tổng những số hạng đều bằng nhau thành phép nhân

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 …

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 …

c) 4 + 4 = 4 x 2 …

d) 4 + 4 = 2 x 4 …

Hướng dẫn

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 Đ

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 S

c) 4 + 4 = 4 x 2 Đ

d) 4 + 4 = 2 x 4 S

Ví dụ 3. Viết phép nhân theo mẫu mã biết:

Các vượt số là 2 với 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các thừa số là 2 và 5, tích là 10.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 phép nhân

Các vượt số là 2 cùng 7, tích là 14.

Hướng dẫn

Các vượt số là 2 cùng 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các vượt số là 2 với 5, tích là 10. à 2 x 5 = 10

Các quá số là 2 cùng 7, tích là 14. à 2 x 7 = 14

Ví dụ4. Tính:

a) 2cm x 4 = … b) 2kg x 8 = … c) 2lx 2 = …

2cm x 3 = … 2kg x 6 = … 2l x 7 = …

Hướng dẫn

a) 2cm x 4 = 8cm b) 2kg x 8 = 16kg c) 2lx 2 = 4l

2cm x 3 = 6cm 2kg x 6 = 12kg 2l x 7 = 14l

Bài 5. Một xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 10 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?

Hướng dẫn

10 xe đạp có số bánh xe pháo là:

2 x 10 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

34 + 47 + 917 + 17 + 1725 + 25 + 25 + 25

Bài 2. Nối thích hợp:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

8 x 3 = 24

6 + 6 + 6 + 6 = 24

3 x 5 = 15

5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 x 4 = 20

8 + 8 + 8 = 24

6 x 4 = 24

Bài 3. Viết những số cân nhau vào các chỗ chấm:

a) 15 = … + … + … b) 18 = … + … + …

c) 24 = … + … + … + … c) 20 = … + … + … + …

Bài 4. Tính tổng rồi viết phép nhân theo mẫu:

a) 5 + 5 + 5 = 15. Mẫu: 5 x 3 = 15

b) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ……………………………………………

c) 14 + 14 + 14 + 14 = ………………………………………….

d) trăng tròn + đôi mươi + trăng tròn + trăng tròn + đôi mươi = ……………………………………

Bài 5. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào vị trí chấm:

a) 2 + 2 = 2 x 2 …

b) 3 + 3 + 3 = 3 x 3 …

c) 5 + 5 = 5 x 5 …

d) 4 + 4 + 4 = 4 x 4 …

Bài 6. Viết phép nhân theo mẫu mã biết:

a) các thừa số là 7 với 3, tích là 21. Mẫu: 7 x 3 = 21

b) những thừa số là 9 với 3, tích là 27.

c) những thừa số là 10 và 4, tích là 40.

d) các thừa số là 12 và 5, tích là 60.

Xem thêm: Sau Mm Là Gì? Hĩa Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì? Viết Tắt Của Từ Gì

Bài 7. Điền vệt +, x phù hợp vào khu vực chấm sẽ được phép tính đúng:

a) 3 … 3 = 6b) 3 … 3 = 9c) 4 … 2 = 8

5 … 2 = 107 … 7 = 145 … 3 = 8

Bài 8. Tính:

2cm x 3 = …2kg x 4 = …2l x 5 = …

2cm x 6 = …2kg x 7 = …2l x 8 = …

2cm x 9 = …2kg x 10 = …2l x 2 = …

Bài 9. Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

9

6

Tích

8

14

6

16

Bài 10.

a) hai số nào gồm tổng bởi 5 với tích bởi 6

b) nhị số nào không giống 0 bao gồm tổng bởi tích của nhì số đó

Bài 11. Mỗi chuồng có một đôi chim. Hỏi 4 chuồng bao gồm bao nhiêu bé chim?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19 trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên acollegemiscellany.com để hiểu bài tốt hơn.