Theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn: ............................................Theo máy tự từ to đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Bài tập toán so sánh lớp 1

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn: ............................................Theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: ..................................................

- Theo thứ tự từ mập đến bé:...................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: .......................................................................

Từ béo đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: tra cứu số béo nhất, bé nhỏ nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số to nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số khủng nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: các phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán tất cả lời văn

Bài 1. Viết phép tính đam mê hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có tất cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính mê thích hợp.

a) Có:12 mẫu kẹo

Có vớ cả: .... Mẫu kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 con lợn

Còn lại: ..... Nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phép tính đam mê hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Trái cam?

Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ..... Loại kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài toán theo cầm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 mẫu kẹo

Rơi mất: 8 chiếc kẹo

Còn lại ….. Dòng kẹo?

Bài 7.

Thùng sản phẩm nhất: 20 gói bánh

Thùng lắp thêm hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, tự 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số khủng nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé bỏng nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tắp lự trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan gồm 2 cái cây viết chì, bà bầu mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số 17 bao gồm …. Chục và …. Solo vị.

Số 9 bao gồm …. Chục cùng …. 1-1 vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp những số vẫn cho

a, Theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo máy tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng rước số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số cần tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà tất cả mấy mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, mẫu vẽ bên tất cả mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam gồm 17 quyển vở, Nam mang đến em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số tất cả 2 chục cùng 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính mê thích hợp:

*

Bài 4:Tìm một số trong những biết rằng mang 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì đã ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cùng Học Tin Học Lớp 3,4,5, Cong Ty Cong Nghe Tin Hoc Nha Truong

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: hiệu quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB nhiều năm 7 cm, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp dài từng nào xăng - ti - mét?