*

*

Bài tập và thực hành thực tế số 1: làm cho quen với tin tức và mã hóa thông tin

1. Mục đích, yêu thương cầu

- Củng núm hiểu biết ban sơ về tin học, thứ tính

- sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên

- Viết được số thực dưới dạng vệt phẩy động

2. Nội dung

Củng nắm khái niệm

- thông tin là gì?

thông tin là phần lớn hiểu biết rất có thể có được về một thực thể như thế nào đó.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 1 tin học 10

- Để phân biệt giữa đối tượng này với đối tượng người sử dụng khác bạn ta phụ thuộc vào đâu? Tập hợp các thuộc tính của đối tượng

+ dữ liệu là gì?

+ dữ liệu là tin tức đã được mã hóa và chuyển vào máy tính.

- Để xác minh độ lớn của một lượng thông tin người ta dùng gì?

những đơn vị đo thông tin: byte, KB, MB, GB, TB, PB.

- Tin học sử dụng hệ đếm nào?

Hệ nhị phân với hexa.

- Cách biểu diễn số nguyên cùng số thực trong sản phẩm công nghệ tính?

+ Cách chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ p (P là hệ 2 hoặc 16).

+ Quy tắc: rước số cần chuyển đổi chia cho p lấy số dư ra rồi viết số dư theo chiều ngược lại.

a. Tin học, thứ tính

Bài 1: Hãy lựa chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Máy tính hoàn toàn có thể thay thế hoàn toàn cho con fan trong nghành nghề dịch vụ tính toán.

B. Học tin học là học thực hiện máy tính.

C. Máy tính là thành phầm trí tuệ của bé người.

Lời giải: câu trả lời đúng

C. Máy vi tính là sản phẩm trí tuệ của con người.

D. Một người phát triển trọn vẹn trong xóm hội hiện đại không thể không hiểu biết nhiều về tin học.

Bài 2: Trong những đẳng thức sau đây, đông đảo đẳng thức nào là đúng?

A. 1KB = 1000 byte

B. 1KB = 1024 byte

C. 1MB = 1000000 byte

Lời giải: câu vấn đáp đúng

B. 1KB = 1024 byte

Bài 3: Có 10 học sinh xếp mặt hàng ngang để chụp ảnh. Em hãy cần sử dụng 10 bit để trình diễn thông tin cho thấy thêm mỗi vị trí trong hàng là chúng ta nam hay các bạn nữ.

Lời giải: qui ước, nam là 1, người vợ là 0.

Kết quả: 1011000100

b. Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa và giải mã

Bài 4: Chuyển các xâu kí từ sau thành dạng mã nhị phân: ″VN″, ″Tin″.

Lời giải:

VN: 01010110 01001110

Tin: 01010100 01101001 01101110

Bài 5: Dãy bit ″01001000 01101111 01100001″ tương xứng là mã ASCII của dãy kí từ nào?

Lời giải: Dãy bit vẫn cho tương xứng là mã ASCII của dãy kí tự: ″Hoa″.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 12 Cơ Bản, Kiến Thức Mẫu Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12

c. Trình diễn số nguyên và số thực

Bài 6: để mã hóa số nguyên -27 bắt buộc dùng ít nhất bao nhiêu byte

Lời giải:

Mã hóa sô nguyên -27 thành dạng nhị phân: 1001 1011

Vậy bắt buộc dùng 8 bit để biểu diễn, mà lại 8 bit = 1 byte ⇒ buộc phải dùng 1 byte.

Bài 7: Viết những số thực tiếp sau đây dưới dạng vệt phẩy động: 11005; 25,879; 0,000984