Nội dung của bài thực hành số 8 về chế tạo ra báo cáo dưới đây sẽ giúp đỡ các em củng nỗ lực lại những kiến thức tương quan đến tạo báo cáo,thực hiện tại các khả năng cơ bạn dạng để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ,...

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 8 tin học 12

Mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài xích thực hành.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 8 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành 8 Tin học 12


*

Củng cố phần đông kiến thức về phong thái tạo báo cáo;Biết thực hiện các tài năng cơ phiên bản để tạo report đơn giản bằng thuật sĩ.

Bài 1

Từ bảng HOC_SINH trong cơ sở dữ liệu QuanLi_HS, chế tác một report để in ra danh sách các học viên gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy team theo giới tính (nam, nữ) cùng tính số học sinh nam, số học viên nữ (sử dụng hàm Count).

Gợi ý có tác dụng bài:

Dùng thuật sĩ nhằm tạo báo cáo theo các bướcsau đây:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng Reports, nháy lưu ban vào mục Create report by using wizard.Bước 2: lựa chọn nguồn tài liệu đưa vào báo cáo (Hoc_Sinh) và chọn hầu như trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) phải đưa vào báo cáo bằng phương pháp nháy nút
*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn dữ liệu đưa vào báo cáo

Bước 3: chọn trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn trường nhằm nhóm

Bước 4: lựa chọn trường Ten để sắp xếp. Bao gồm thể chọn lựa thêm trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn ngôi trường để sắp xếp

Bước 5: lựa chọn cách bố trí các bản ghi với kiểu trình bày báo cáo. (hình 4)Bấm chuột vào Stepped sống mục Layout và chọn Portrait Oriention;Bấm loài chuột vào Next;Bấm con chuột vào Bold;Bấm chuột vào Next.

*

Hình 4.Chọn cách bố trí các bản ghi cùng kiểu trình diễn báo cáo

Bước 6: lưu giữ báo cáoNhập tên báo cáo là Bai tap 1;Bấm chuột chọn Preview the report để xem kết quả của báo cáo; (hình 5)Nháy con chuột vào Finish( ightarrow)Thông báo kết quả.

*

Hình 5.Đặt tên mang đến báo cáo

Bước 7.

Chỉnh sửa report chọn Design View;Khi sẽ trong chính sách thiết kế Design View nháy nút lệnh Print Preview để xem kết quả;Thêm ô Text Box nhằm tính hàm Count cho ngôi trường GT.

Bài 2

Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLi_HS, tạo report in danh sách học sinh có điểm trung bình từng môn tự 6,5 trởlên.

Gợi ý làm cho bài:

Bài này còn có hai trọng trách chính cần phải thực hiện:

Chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5;Lập report trên danh sách được chọn ra.

a. Các bước để chế tác mẫu hỏi: chọn những học viên có điểm trung bình mỗi môn >=6,5:

Bước 1.Mở CSDLQuanLi_HS;Bước 2.Bấm chuột chọn vàoQueries;Bước 3.Bấm loài chuột vàoCreate query in design view;Bước 4.Bấm loài chuột vào bảngHoc_sinhtrong cửa sổShow tablevà chọn lệnhAdd;Bước 5.Bấm con chuột vào nútCloseđể ngừng hoạt động sổShow table;Bước 6.Bấm đúp loài chuột vào tên trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;Bước 7.Lưu mẫu hỏi với tênDSHSKHA

VàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt tên đến mẫu hỏi( ightarrow)NháyOK.

Bước 8.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Hiệu quả được kết xuất trên trang tài liệu của chủng loại hỏi.

b. Lập report in danh sách những học viên trong chủng loại hỏi được sinh sản ra:

Bước 1. chọn đối tượngReports, nháy lưu ban vào mụcCreate report by using wizard.Bước 2:Chọn nguồn dữ liệu đưa vào report (DSHSKHA) cùng chọn phần đông trường (Hodem,Ten) đề nghị đưa vào báo cáo bằng phương pháp nháy nút
*
.Bước 3. Không đội dữ liệu, chọn Next;Bước 4. Không chọn trường để sắp tới xếp, chọn Next;Bước 5:Chọn cách bố trí các phiên bản ghi và kiểu trình bày báo cáo. (hình 4)Bấm con chuột vàoSteppedở mụcLayoutvà chọnPortraitOriention;Bấm chuột vàoNext;Bấm loài chuột vàoBold;Bấm loài chuột vàoNext.

Xem thêm: Quan Sát Hệ Mặt Trời Tin Học 6, Giải Bài Tập Tin Học 6

Bước 6:Lưu báo cáoNhập tên report làBai tap 2;Bấm con chuột chọnPreview the reportđể xem hiệu quả của báo cáo;Nháy chuột vàoFinish( ightarrow)Thông báo kết quả.