thời gian rơi: $t=sqrtdfrac2hg$vận tốc đụng đất: $v=sqrt2gh+v_0^2$tầm xa: $L=v_ot=v_osqrtdfrac2hg$


Bài ném ngang, thiết bị lí lớp 10

Bài 1. Ném trang bị theo phương ngang ở độ cao 50m so với khía cạnh đất, đem g=9,8 m/s2, tốc độ lúc ném là 18 m/s, tính thời gian và vận tốc của vật dụng khi đụng đất.

Bạn đang xem: Bài tập về chuyển động ném ngang


g=9,8 m/s2; h=50m; vo=18 m/s

Phân tích bài bác toán

Giải

=3,2 s.

v==36,1 m/s.


Bài 2. Từ độ cao 20m ném đồ dùng theo phương ngang xuống đất hiểu được sau 1 giây kể từ thời điểm ném thì véc tơ vận tốc hợp với phương ngang góc 45o. Lấy g=10m/s2, khẳng định vận tốc lúc ném cùng tìm địa chỉ vật đụng đất theo phương ngang.


Phân tích bài toán

*

t=1s; α=45o; g=10m/s2; h=20m

$v_y$=gt; $v_x$=vo

Giải

tanα = => vo=10 (m/s).

x==20 m.


Bài 3. Ném đồ dùng theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ độ dài 40m xuống đất. đem g=10 m/s2

a) xác minh tọa độ của vật sau 2s.

b) Phương trình quy trình của vật

c) Xác xác định trí vật đụng đất theo phương ngang, và gia tốc khi đụng đất.


Phân tích bài toán

vo=10m/s; h=40m; g=10m/s2; t=2s

Giải

a/ x=vot=20m; y=0,5gt2=20m

b/ =0,05x2

c/ =20√2 m.

v==30 m/s.


Bài 4. Ném thiết bị theo phương ngang từ bỏ đỉnh dốc nghiêng góc 30o cùng với phương ngang. Rước g=10m/s2.

a/ Nếu tốc độ ném là 10m/s, đồ vật rơi ở 1 điểm trên dốc, tính khoảng cách từ điểm ném tới điểm rơi.

b/ giả dụ dốc lâu năm 15m thì tốc độ ném là từng nào để thứ rơi quanh đó chân đồi.


Phân tích bài toán

*

a/ vo=10m/s; g=10m/s2; đồ gia dụng rơi tại điểm A nghỉ ngơi trên dốc

b/ OB=15m

Giải

a/ =0,05x2

tanα=y/x => x=11,55(m) => y=6,67m => OA==13,33 m.

b) L=OBcos30o=13m; h=OBsin30o=7,5 m.

Thời gian đồ gia dụng rơi va B:

vật rơi kế bên chân dốc x=$v_o2$t > L => $v_o2$ > L/t=10,6 m/s.


Bài 5. Một đồ được ném theo phương nằm theo chiều ngang từ chiều cao 80m. Sau 3s vận tốc của vật phù hợp với phương nằm ngang góc 45o. Hỏi vật chạm đất dịp nào, sinh sống đâu, với gia tốc bằng bao nhiêu? rước g=10m/s2


*

v2 = vo2 + (gt)2 =

với t = 3s; α = 45o => vo = 30m/s

Thời gian vật chạm đất = 4s

=> trung bình xa: x = vot = 120m

Vận tốc chạm đất: v2 = vo2 + (gt)2 => v = 50m/s


Bài 6. Một máy bay bay ngang với vận tốc v1 ở độ cao h mong mỏi thả bóm trúng tàu chiến đang vận động đều với tốc độ v2 trong và một mặt phẳng trực tiếp đứng với sản phẩm bay. Hỏi trang bị bay nên thả bom biện pháp tàu chiến theo phương ngang một đoạn bởi bao nhiêu xét 2 ngôi trường hợp

a/ Máy bay và tàu chiến vận động cùng chiều

b/ máy bay và tàu chiến chuyển động ngược chiều.


a/ chọn hệ qui chiếu như hình

*

phương trình hoạt động của nhị vật

máy bay: x1 = v1t; y1 = h – 0,5gt2

tàu chiến: x2 = L + v2t; y2 = 0

khi bom trúng tàu: x1 = x2; y1 = y2 => L = (v1 – v2)

b/ giống như ta có

*

máy bay: x1 = v1t; y1 = h – 0,5gt2

tàu chiến: x2 = L – v2t; y2 = 0

khi bom trúng tàu: x1 = x2; y1 = y2 => L = (v1 + v2)


Bài 7. Xuất phát điểm từ một điểm bên trên cao, hai đồ vật đồng thời được ném theo phương ngang với những vận tốc ban đầu ngược chiều nhau. Tốc độ của trọng lực là g. Sau khoảng thời gian nào kể từ thời điểm ném các véc tơ vận tốc của nhì vật đổi mới vuông góc cùng với nhau.


*

tanα1 = $v_o1$/v1 = $v_o1$/gt

tanα2 = $v_o2$/v2 = $v_o2$/gt

α1 + α2 = 90o => tanα1.tanα2 = 1 => $v_o1$.$v_o2$ = g2t2 => t = /g


Bài 8. Từ bỏ A giải pháp mặt đất khoảng chừng AH = 45m bạn ta ném một đồ với tốc độ $v_o1$ = 30m/s theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. đồng thời ném tự A, tại B xung quanh đất với bh = AH tín đồ ta đặt lên một đồ khác với tốc độ $v_o2$. Xác minh $v_o2$ để hai vật gặp gỡ được nhau.


Chọn gốc tọa độ tại B, hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Xem thêm: Tin Học 10 Giải Bài Toán Trên Máy Tính Tin Học 10, Lý Thuyết Tin Học 10: Bài 6

*

vật I: x1 = h – $v_o1$t; y1 = h – 0,5gt2

vật II: x2 = ($v_o2$cosα)t; y2 = ($v_o2$sinα)t – 0,5gt2

hai vật gặp nhau => x1 = x2 và y1 = y2

=> $v_o2$ =

$v_o2$ > 0 => sinα – cosα > 0 với 0o =>

45o o


Bài 10.Một quả mong được ném theo phương ngang từ chiều cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc của quả cầu phù hợp với phương ngang góc 45o.