Bài toán. Cỗ số Pi-ta-go

Biết rằng bộ ba số nguyên dương a, b, c được điện thoại tư vấn là bộ số Pi-ta-go nếu như tổng các bình phương của nhì số bởi bình phương của số còn lại. Viết công tác nhập từ bàn phím bố số nguyên dương a, b, c và chất vấn xem chúng có là bộ số Pi_ta_go tuyệt không.

Bạn đang xem: Bài thực hành 2 tin học 11

Gợi ý làm bài:

Ý tưởng: kiểm tra xem gồm đẳng thức làm sao trong cha đẳng thức tiếp sau đây được thực hiện hay không:

a2 = b2 + c2;b2 = a2 + c2;c2 = a2 + b2.

Xác định bài bác toán:

Input: Các số a,b,c nhập trường đoản cú bàn phím.Output: Đưa ra màn hình hiển thị câu thông báo: ba số a, b, c có phải là bộ số Pi – ta – go giỏi không?

Thiết kết bài xích toán:

Đơn vị dữ liệu:Các số a, b, c, a2, b2, c2.Loại số: số nguyên dương.Kiểu: a, b, c: interger.Đơn vị xử lý:Nhập vào 3 số nguyên dương a, b, c.Tính các bình phương của a, b, c.Kiểm tra: nếu như tổng các bình phương của 2 số bằng bình phương của số sót lại thì kết luận: bố số là cỗ số Pi_ta_go.Ngược lại: không hẳn là bộ số Pi_ta_go.

Thuật giải chương trình:

Program Pi_ta_go

Khai báo áp dụng a, b, c, a2, b2, c2(a, b, c nguyên dương)

Gán: a2:=a; b2:=b; c2:=c;

Tính:

a2:= a2*a;b2:= b2*b;c2:= c2*c;

Nếu a2= b2+ c2 hoặc b2= a2+ c2 hoặc c2= a2+ b2 thì:

Xuất ra "a, b, c là bộ số Pi_ta_go"Ngược lại: “a, b, c không là cỗ số Pi_ta_go” 

Những công việc cần thực hiện:

a)

Khởi động chương trình Turbo Pascal bởi cách: Nháy đúp loài chuột vào biểu tượng 
*
 trên screen Desktop.Gõ lịch trình sau:

program Pi_ta_go;

uses crt;

var a, b, c: integer;

a2, b2, c2: longint;

begin

clrscr;

write("a, b, c: ");

readln(a, b, c);

a2:= a;

b2:= b;

c2:= c;

a2:= a2*a;

b2:= b2*b;

c2:= c2*c;

if(a2 = b2 + c2) or (b2 = a2 + c2) or (c2 = a2 + b2)

then writeln("Ba so da nhap la bo so Pi-ta-go")

else writeln("Ba so da nhap khong la bo so Pi-ta-go");

readln

end.

Chú ý: Trước else không có dấu chấm phẩy (;).

b) sau khi gõ xong, lưu công tác vào đĩa bằng phương pháp nhấn phím F2 (hoặc vào File → Save), nhập thương hiệu tệp rồi dấn phím Enter (phần không ngừng mở rộng của tệp ngầm định là .pas).

c) Gõ phím F7 để thực hiện từng câu lệnh chương trình, nhập các giá trị a = 3, b = 4, c = 5.

d) Vào bảng chọn Debug mở hành lang cửa số hiệu chỉnh nhằm xem quý hiếm a2, b2, c2.

e) Gõ phím F7 để thực hiện các câu lệnh tính những giá trị nói trên, đối chiếu với kết quả a2 = 9, b2 = 16, c2 = 25.

f) liên tiếp nhấn F7 để theo dõi quá trình rẽ nhánh.

g) Lặp lại các bước trên với bộ dữ liệu a = 700, b = 1000, c = 800.

h) Nếu vậy dãy lệnh

a2:= a;

b2:= b;

c2:= c;

a2:= a*a;

b2:= b*b;

c2:= c*c;

bằng dãy lệnh

a2:= a*a;

b2:= b*b;

c2:= c*c;

Thì tác dụng có gì biến đổi ở bộ dữ liệu a = 700, b = 1000, c=800.


Sau lúc học xong Bài tập và thực hành thực tế 2, hi vọng các em sẽ biết cách xây dựng một chương trình bài xích toán dễ dàng có sử dụng cấu tạo rẽ nhánh với thành thuần thục các thao tác làm việc hiệu chỉnh chương trình.

Xem thêm: Groove Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grooves Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Groove


2.1. Trắc nghiệm

Các em hoàn toàn có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được trải qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài xích tập và thực hành thực tế 2 cực hay gồm đáp án và giải mã chi tiết. 


Câu 1:

Cho chương trình viết bởi PASCAL sau đây:PROGRAM giaiPT;

uses crt;

var A, B, C : real;

DELTA, X1, X2 : real;

BEGIN

write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

readln(A, B, C);

DELTA := B*B – 4*A*C;

if DELTA > 0 then

begin

X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A);

X2 := – B / A – X1;

writeln(‘ X1 = ’, X1);

writeln(‘ X2 = ’, X2);

end;

readln

END.

Hãy lựa chọn phát biểu sai trong số phát biểu sau đây:


A.Đây là công tác giải phương trình bậc nhị nhưng không xét hết những trường hợpB.Đây là công tác giải phương trình bậc hai nhưng mà không chuyển ra thông tin gì lúc chương trình bao gồm nghiệm képC.Đây là chương trình giải và thông báo nghiệm của một phương trình bậc hai trường hợp phương trình đó gồm nghiệmD.Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai, nhưng không đưa ra thông báo gì khi phương trình vô nghiệm

Câu 2:

Cho công tác viết bằng PASCAL sau đây:PROGRAM GiaiPTBac2;

uses crt;

var A, B, C : real;

DELTA, X1, X2 : real;

BEGIN

write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

readln(A, B, C);

DELTA := B*B – 4*A*C ;

if DELTA


A.Đây là công tác giải phương trình bậc hai hoàn chỉnhB.Đây là công tác giải phương trình bậc hai sai vày không thông tin nghiệm trong trường hợp có nghiệm képC.Đây là công tác giải phương trình bậc hai sai vì với trường hòa hợp phương trình vô nghiệm, lịch trình vẫn thực hiện tính nghiệm thựcD.Đây là lịch trình giải phương trình bậc nhị sai bởi chỉ xét trường thích hợp DELTA

2.2. Bài xích tập SGK

Bài tập 1 trang 50 SGK Tin học 11

Bài tập 2 trang 50 SGK Tin học tập 11

Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 4 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học tập 115

Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 7 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 8 trang 51 SGK Tin học tập 11


3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành thực tế 2 Tin học tập 11

Trong quy trình học tập ví như có thắc mắc hay đề nghị trợ giúp gì thì các em hãy bình luận ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học HOC247 sẽ cung cấp cho những em một bí quyết nhanh chóng!