Nội dung của bài thực hành số 7 về mẫu mã hỏi trên nhiều bảng bên dưới dây, những em sẽ được thực hành tạo mẫu mã hỏi kết xuất thông tin từ khá nhiều bảng nhằm giúp các em củng thay và rèn luyện khả năng tạo mẫu mã hỏi. Mời các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết của bài bác thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành 7 tin học 12


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 7 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành thực tế 7 Tin học tập 12


*

Sử dụng database KINH_DOANH từ các bài thực hành thực tế trước.

Bài 1

Sử dụng nhì bảng HOA_DONMAT_HANG, sử dụng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại sản phẩm (theo tên khía cạnh hàng) vẫn được đặt hàng cùng tần số được đặt.

Gợi ý làm cho bài:

Thực hiện tại theo công việc sau:

Bước 1: Mở csdl KINH_DOANH, chọn đối tượng người tiêu dùng mẫu hỏi Queries. Vào trang mẫu mã hỏi, nháy lưu ban vào Create query in kiến thiết view;Bước 2: cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được xuất hiện cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảng HOA_DON cùng bảng MAT_HANGNháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.

*

Hình 1. Vỏ hộp thoạiShow Table

Bước 3: xây cất mẫu hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy núthoặc vào View( ightarrow)Totals.Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: lựa chọn trường Ten_mat_hang;Total: chọn Group By để chế tạo nhóm theo ngôi trường Ten_mat_hang.Tại cột vật dụng hai:Field: tạo ra trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang;biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hangTotal: chọn hàm Count để đếm số lần mua hàng (đếm số bảng ghi được team theo tên khía cạnh hàng).

*

Hình 2. Thi công mẫu hỏi thống kê số lần đặt hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với thương hiệu LAN_DAT_HANG

Vào File ( ightarrow)Save ( ightarrow)Đặt tên cho mẫu hỏi ( ightarrow)Nháy OK.

Bước 5: Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh Query( ightarrow)Run để triển khai mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất trên trang tài liệu của chủng loại hỏi. (hình 3)

*

Hình 3. Hiệu quả kết xuất mẫu mã hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng nhị bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng những hàm Avg, Max, Min nhằm thống kê số lượng trung bình, cao nhất, rẻ nhất trong những đơn mua hàng theo tên khía cạnh hàng.

Gợi ý làm cho bài:

Thực hiện nay theo quá trình sau:

Bước 1: Mở csdl KINH_DOANH, chọn đối tượng người tiêu dùng mẫu hỏi Queries.Trong trang chủng loại hỏi, nháy đúp vào Create query in kiến thiết view;Bước 2:Cửa sổ chủng loại hỏi ngầm địnhQuery1: Select Queryđược mở ra cùnghộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảngHOA_DONvà bảngMAT_HANGNháy nútCloseđể đónghộp thoại Show Table.Bước 3:Thiết kế chủng loại hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy núthoặc vàoView( ightarrow)Totals.Tại cột thứ nhất trong hành lang cửa số mẫu hỏi:Field: lựa chọn trườngTen_mat_hang;Total: chọnGroup Byđể sản xuất nhóm theo trườngTen_mat_hang.Tại cột trang bị hai:Field: tạo nên trườngSo_luong_TBtừ trườngSo_luong;biểu thức:So_luong_TB:So_luong;Tại cột trang bị ba:Field: sinh sản trường So_luong_Max từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong;Tại cột sản phẩm tư:Field: tạo ra trường So_luong_Min từ trường So_luong; biểu thức:So_luong_Min:So_luong.

Xem thêm: Động Lượng Định Luật Bảo Toàn Động Lượng, Giải Vật Lí 10 Bài 23 : Động Lượng

*

Hình 4. Thi công mẫu hỏi thống kếsố lượng các đơn đặt hàng theo tên phương diện hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE

VàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt tên mang lại mẫu hỏi( ightarrow)NháyOK.

Bước 5:Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Hiệu quả được kết xuất trên trang dữ liệu của chủng loại hỏi. (hình 5)

*