Nội dung của bài thực hành số 6 về chủng loại hỏi bên trên một bảng nhằm mục tiêu giúp những em bước đầu làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin xuất phát từ một bảng, biện pháp tạo rất nhiều biểu thức điều kiện 1-1 giản, các thao tác với mẫu hỏi có áp dụng gộp nhóm và biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở tại mức độ. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 6 tin học 12


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 6 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập và thực hành thực tế 6 Tin học tập 12


*

Làm quen với mẫu mã hỏi kết xuất thông tin từ 1 bảng;Tạo được đông đảo biểu thức đk đơn giản;Làm quen thuộc với chủng loại hỏi có sử dụng gộp nhóm;Biết sử dụng những hàm gộp nhóm ở tại mức độ đơn giản.

Bài 1.

Sử dụng database QUANLI_HS, tạo thành mẫu hỏi liệt kê và sắp tới thứ tự theo tổ, bọn họ tên, ngày sinh của các bạn nam.

Gợi ý có tác dụng bài:

Thực hiện các làm việc sau đây:

1. Mở cơ sở tài liệu QUANLI_HS:

Có 2 phương pháp để mở database đã có:

Cách 1:Nháp con chuột lên tên cơ sở dữ liệu (nếu có) vào khungNew File;Cách 2:Chọn lệnhFileOpen…. Rồi tìm và nháp lưu ban vào thương hiệu CSDL bắt buộc mở.

2. Tạo nên mẫu hỏi:

Bước 1. Chọn đối tượngQueries;Bước 2. Chọn mẫu lệnhCreate query in design view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn thương hiệu bảng HOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Các trường gửi vào chủng loại hỏi: Hodem, Ten, Ngsinh, To, GT.Mô tả đk mẫu hỏi vào vùng lưới QBE.Trong lưới QBE, trên cái Criteria,tại các cột GT= "Nam".

Bài 2.

Mẫu hỏi có gộp nhóm

Trong database QUANLI_HS chế tạo ra mẫu hỏi THONG_KE có sử dụng những hàm gộp team để so sánh trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa các bạn nam và chúng ta nữ.

Gợi ý có tác dụng bài:

Tiến hành theo công việc như sau:

Bước 1. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in kiến thiết view.Bước 2.Cửa sổ mẫu mã hỏi ngầm định Query1: Select Query được xuất hiện cùng hộp thoại Show Table:Nháy lưu ban HOC_SINH.Nháy nút
*
để đóng hộp thoại Show Table.Bước 3.Trên cửa sổ mẫu hỏi:Chọn ngôi trường GT(để gộp nhóm các bạn nam và các bạn nữ);Chọn các trường TOAN VAN (để tính những giá trị yêu cầu đưa vào mẫuhỏi).Bước 4.Để gộp nhóm, nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh View ( ightarrow)Totals.Nháy mũi thương hiệu chỉ xuống ngơi nghỉ cạnh đề nghị của ô thuộc hàng Total (hình 1) với cột TOAN, lựa chọn Avg và thay tên trường thành TBTOAN.Nháy mũi tên chỉ xuống sinh hoạt cạnh cần của ô thuộc mặt hàng Total (hình 1) cùng cột VAN, chọn Avg và đổi tên trường thành TBVAN.

*

Hình 1. Mẫu hỏi ở chính sách thiết kế

Bước 5.Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh Query ( ightarrow)Run để triển khai mẫu hỏi. Hiệu quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu mã hỏi (hình 2).Bước 6.Lưu mẫu hỏi với thương hiệu THONG_KE.

Vào File ( ightarrow)Save as ( ightarrow)Gõ tên ThongKe ( ightarrow)Nháy OK.

*

Hình 2. Chủng loại hỏi ở chế độ trang dữ liệu

Bài 3

Sử dụng database QUANLI_HS, chế tác mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê những điểm cao nhất của vớ cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin).

Gợi ý làm bài:

Bước 1.Chọn đối tượngQueries;Bước 2.Chọn mẫu lệnhCreate query in thiết kế view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn tên bảngHOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Nháy đúp con chuột vào thương hiệu trường: toan, van, li, hoa, tin trong bảng HOC_SINH;Bước 5.Chọn lệnh View( ightarrow)Totals.. Lựa chọn Group By ở sản phẩm Total. Bấm chuột vào mũi thương hiệu chỉ xuống ở cạnh nên của ô nằm trong cột toan, li, hoa, van, tin hàng Total và lựa chọn max (lớn nhất).Bước 6.Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất trên trang tài liệu của mẫu hỏi.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Thuật Toán Tin Học Lớp 10 Năm 2020 Phần 1, Các Dạng Bài Tập Thuật Toán Tin Học Lớp 10

Chú ý:

Nếu trong lúc chọn trường để đưa vào chủng loại hỏi ta chỉ định và hướng dẫn nhầm ngôi trường thì rất có thể loại nó khỏi mẫu hỏi đã xây dựng bằng cách chọn trường kia rồi thừa nhận phím Delete.Thứ tự những trường trong chủng loại hỏi cũng hoàn toàn có thể được thay đổi bằng cách chọn ngôi trường cần di chuyển rồi kéo thả cho vị trí mới.