Tin học 12 bài bác tập và thực hành 2: Tạo cấu tạo bảng

Tin học 12 bài tập và thực hành 3: thao tác làm việc trên bảng

Tin học 12 bài bác tập và thực hành 4: tạo biểu mẫu đối chọi giản

Tin học tập 12 bài bác tập và thực hành 5: link giữa các bảng

Tin học 12 bài tập và thực hành thực tế 6: mẫu mã hỏi trên một bảng

Tin học 12 bài xích tập và thực hành 7: chủng loại hỏi trên những bảng

Tin học tập 12 bài tập và thực hành thực tế 8: tạo nên báo cáo

Tin học tập 12 bài xích tập và thực hành 9: Bài thực hành thực tế tổng hợp


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 7 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành 7 Tin học 12


Sử dụng cơ sở dữ liệu KINH_DOANH từ những bài thực hành thực tế trước.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 7 tin học 12

Bài 1

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, sử dụng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) sẽ được đặt đơn hàng cùng mốc giới hạn được đặt.

Gợi ý có tác dụng bài:

Thực hiện theo công việc sau:

Bước 1: Mở cơ sở dữ liệu KINH_DOANH, chọn đối tượng người dùng mẫu hỏi Queries. Vào trang chủng loại hỏi, nháy đúp vào Create query in design view;Bước 2: cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được xuất hiện thêm cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảng HOA_DON với bảng MAT_HANGNháy nút Close để đóng góp hộp thoại Show Table.

*

Hình 1. Hộp thoại Show Table

 

Bước 3: thiết kế mẫu hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View ( ightarrow) Totals.Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: lựa chọn trường Ten_mat_hang;Total: chọn Group By để chế tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.Tại cột lắp thêm hai:Field: tạo trường So_lan_dat_hang sóng ngắn từ trường Ten_mat_hang; biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hangTotal : chọn hàm Count để đếm số lần đặt đơn hàng (đếm số bảng ghi được nhóm theo tên phương diện hàng).

*

Hình 2. Thiết kế mẫu hỏi thống kê số lần đặt hàng

Bước 4: Lưu mẫu mã hỏi với thương hiệu LAN_DAT_HANG

Vào File ( ightarrow) Save ( ightarrow) Đặt tên mang đến mẫu hỏi ( ightarrow) Nháy OK.

Bước 5: Nháy nút 
*
 hoặc chọn lệnh Query ( ightarrow) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất bên trên trang tài liệu của chủng loại hỏi. (hình 3)

*

Hình 3. Kết quả kết xuất chủng loại hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng hai bảng HOA_DON với MAT_HANG, dùng những hàm Avg, Max, Min nhằm thống kê con số trung bình, cao nhất, rẻ nhất trong các đơn đặt đơn hàng theo tên khía cạnh hàng.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện nay theo công việc sau:

Bước 1: Mở database KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu mã hỏi, nháy đúp vào Create query in kiến thiết view;Bước 2: Cửa sổ chủng loại hỏi ngầm định Query1: Select Query được xuất hiện thêm cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANGNháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.Bước 3: Thiết kế chủng loại hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View ( ightarrow) Totals.Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: chọn trường Ten_mat_hang;Total: chọn Group By để sản xuất nhóm theo trường Ten_mat_hang.Tại cột thứ hai: Field: sinh sản trường So_luong_TB từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_TB:So_luong;Tại cột vật dụng ba:Field: tạo nên trường So_luong_Max sóng ngắn So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong;Tại cột thiết bị tư: Field: tạo thành trường So_luong_Min sóng ngắn So_luong; biểu thức: So_luong_Min:So_luong.

*

Hình 4. Xây cất mẫu hỏi thống kế số lượng các đơn đặt đơn hàng theo tên khía cạnh hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE

Vào File ( ightarrow) Save ( ightarrow) Đặt tên mang lại mẫu hỏi ( ightarrow) Nháy OK.

Xem thêm: Hãy Nêu Các Giải Pháp Bảo Mật Chủ Yếu, Câu Hỏi 710688

Bước 5: Nháy nút 
*
 hoặc lựa chọn lệnh Query ( ightarrow) Run để triển khai mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất trên trang dữ liệu của chủng loại hỏi. (hình 5)

*

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu mã hỏi THONG_KE


Sau lúc học xong Bài tập và thực hành thực tế 7: chủng loại hỏi trên các bảng, những em cần nắm vững các nội dung:

Mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng;Tạo hồ hết biểu thức điều kiện;Mẫu hỏi có thực hiện gộp nhóm.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kỹ năng và kiến thức đã học được trải qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài tập và thực hành thực tế 7 cực hay bao gồm đáp án và lời giải chi tiết. 


A.Phần trên (dữ liệu nguồn) với phần dưới (lưới QBE)B.Phần định nghĩa trường cùng phần khai báo các tính chất của trườngC.Phần chứa dữ liệu và phần tế bào tả điều kiện mẫu hỏiD.Phần tên và phần tính chất

Câu 2:

Khi xây dựng các truy vấn vào Access, để sắp đến xếp những trường trong chủng loại hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào trong lưới QBE?


3. Hỏi đáp bài tập và thực hành 7 Tin học 12

Trong quy trình học tập trường hợp có thắc mắc hay nên trợ giúp gì thì những em hãy bình luận ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học HOC247 sẽ cung cấp cho các em một bí quyết nhanh chóng!