Số (100) là số lớn số 1 trong dãy số trường đoản cú (0) mang đến (100) với là số ngay thức thì sau của số (99)

Ví dụ: Số ngay thức thì sau của số (99) là …….

Bạn đang xem: Bảng số từ 1 đến 100

Giải: Số liền sau của số (99) là số (100).

Dạng 2: Một số điểm lưu ý của những số vào bảng.

a) những số có một chữ số là các số vào phạm vi từ (0) mang lại (9).

b) những số tròn chục là: (10;20;30;40;50;60;70;80;90) cùng (100)

c) Số bé nhất gồm hai chữ số là (10), số lớn số 1 có nhị chữ số là số (99).


d) các số bao gồm hai chữ số như thể nhau là số (11;22;33;44;55;66;77;88;99)...

Ví dụ: Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là………..

Giải:

Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là (90).

Số bắt buộc điền vào chỗ chấm là (90).

Dạng 3: Số ngay tức thì trước, số tức khắc sau của một số.

Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số kia khi đếm xuôi và có mức giá trị thấp hơn số kia (1) solo vị.

Số ngay thức thì sau của một trong những là số đứng ngay lập tức phía sau của số kia khi đếm xuôi và có giá trị nhiều hơn thế nữa số kia (1) solo vị.

Ví dụ: Số ngay thức thì sau của số (89) là ………..

Xem thêm: " Incline Là Gì - Nghĩa Của Từ : Incline

Giải:

Em đếm xuôi từ bỏ số (89), số liền sau của số này là số (90).


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài bác 1: những hơn, ít hơn.
bài bác 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài xích 3: những số 1, 2, 3
bài bác 4: các số 1, 2, 3, 4, 5.
bài bác 5: nhỏ xíu hơn. Mập hơn. Bằng. Vết ; =
bài 6: Số 6
bài bác 7: Số 7
bài 8: Số 8
bài xích 9: số 9
bài xích 10: Số 0
bài xích 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 10
bài 1: Phép cùng trong phạm vi 3
bài xích 2: Phép cộng trong phạm vi 4
bài xích 3: Phép cộng trong phạm vi 5
bài xích 4: Số 0 vào phép cùng
bài 5: Phép trừ vào phạm vi 3
bài bác 6: Phép trừ trong phạm vi 4
bài bác 7: Phép trừ vào phạm vi 5
bài bác 8: Số 0 trong phép trừ
bài 9: Phép cùng trong phạm vi 6
bài bác 10: Phép trừ các số vào phạm vi 6
bài 11: Phép cộng trong phạm vi 7
bài xích 12: Phép trừ vào phạm vi 7
bài bác 13: Phép cộng trong phạm vi 8
bài bác 14: Phép trừ vào phạm vi 8
bài bác 15: Phép cùng trong phạm vi 9
bài xích 16: Phép trừ trong phạm vi 9
bài 17: Phép cùng trong phạm vi 10
bài 18: Phép trừ trong phạm vi 10
bài xích 19: Bảng cùng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ vào PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài xích 1: Điểm. Đoạn thẳng
bài bác 2: Độ nhiều năm đoạn thẳng - thực hành thực tế đo độ nhiều năm đoạn thẳng
bài bác 3: Một chục. Tia số
bài bác 4: Mười một, mười nhì
bài 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài xích 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài bác 7: nhì mươi. Hai chục
bài bác 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài xích 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài xích 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài xích 11: việc có lời văn. Giải việc có lời văn
bài xích 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng gồm độ dài mang đến trước.
bài bác 13: các số tròn chục
bài xích 14: Cộng các số tròn chục
bài xích 15: Trừ những số tròn chục
bài 16: Điểm sống trong, điểm ở xung quanh của một hình.
bài bác 17: những số tất cả hai chữ số
bài xích 18: So sánh các số có hai chữ số
bài 19: Bảng những số từ một đến 100
bài bác 20: Giải toán có lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài xích 1: Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài bác 2: Phép trừ vào phạm vi 100 (trừ ko nhớ)
bài 3: các ngày trong tuần lễ
bài 4: Công, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
bài 5: Đồng hồ. Thời hạn
bài bác 6: Ôn tập: những số mang đến 10
bài 7: Ôn tập: các số mang lại 100
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.