Nội dung bài bác họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tò mò về kết cấu bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, đội nguyên tố.Nguyên tắc sắp đến xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 10


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc sắp đến xếp những nguyên tố vào BTH

1.2.Cấu sản xuất của BTH những nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 chất hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Các yếu tố được bố trí theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được sắp xếp thành một hàng.Các nguyên tố có số electron hóa trị vào nguyên tử tương đồng được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số đồ vật tự yếu tắc = số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy các nguyên tố của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dầnSố vật dụng tự của chu kì ngay số lớp electron trong nguyên tử.Bảng tuần hoàn gồm tất cả 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa hoàn thiện

1.3. đội nguyên tố


Nhóm nhân tố là gồm các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng tựa như nhau, nên đặc thù hóa học tương tự nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s cùng p.Số lắp thêm tự của group bằng tổng thể electron lớp bên ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố nhóm B là tập hợp các nguyên tố có electron hóa trị nằm trên phân lớp d với f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X trực thuộc chu kì 3, nhóm IIIA trong bảng HTTH. Vậy X có số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ gồm 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e lớp ngoài cùng và e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là những kim nhiều loại chuyển tiếp và rất nhiều thuộc chu kỳ luân hồi 4 trong bảng tuần hoàn (ZABC). Hiểu được tổng số electron phần bên ngoài cùng của A, B với C bằng 4; tổng cộng electron ở phần bên ngoài cùng cùng phân lớp sát ngoại trừ cùng của B là 8. Điều xác minh nào dưới đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit cao nhất của A bao gồm dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lý 10 Sgk Vật Lí 10, Vật Lí Lớp 10

D.Cả A, B, C đều công dụng được với hỗn hợp H2SO4loãng làm giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C tất cả dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng số electron lớp ngoài cùng của A, B, C = 4 cần phải gồm hai nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố sót lại 4s2Vì B có tổng số electron ở phần bên ngoài cùng cùng phân lớp sát kế bên cùng là 8 bắt buộc B bao gồm cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)