Lý thuyết Hóa 10 bài bác 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

- nguyên lý 1: Các nhân tố được xếp theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học 10

- nguyên lý 2: Các nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- lý lẽ 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là mọi electron có khả năng tham gia hình thành links hóa học (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- mỗi nguyên tố chất hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số trang bị tự của ô yếu tắc đúng ngay số hiệu nguyên tử của yếu tố đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: có 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: gồm 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: có 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bước đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) mang đến nguyên tố có Z=110, đấy là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là các chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là những chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- các nguyên tố trong cùng chu kì gồm số lớp electron đều nhau và thông qua số thứ trường đoản cú của chu kì.

- mở màn chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron sệt biệt: Lantan và Actini.

+ bọn họ Lantan: gồm 14 thành phần đứng sau La (Z=57) nằm trong chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 yếu tố sau Ac (Z=89) trực thuộc chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố nhưng nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, cho nên vì vậy có tính chất hóa học gần giống nhau với được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân chia thành 8 team A (đánh số từ IA đến VIIIA) và 8 team B (đánh số từ bỏ IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là 1 cột, riêng nhóm VIIIB có 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố vào cùng một đội nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của tập thể nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

* team A:

- team A gồm 8 team từ IA mang lại VIIIA.

- những nguyên tố team A gồm nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) với nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: team IIIA mang đến VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp ko kể cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của group A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số thứ tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* đội B:

- đội B tất cả 8 đội được đặt số từ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái sang bắt buộc trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Sách Giáo Khoa Tin Học 12 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Giới Thiệu Về Sách Giáo Khoa Tin Học 12

- team B gồm các nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT team = Số e lớp quanh đó cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc team VIIIB)