Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (110.4 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Báo cáo thực hành bài 12 vật lý 11

Giải vật dụng lí 11 bài 12

Thực hành: xác định suất điện đụng và năng lượng điện trở trong

của một pin điện hóa ( Phần 2)

MẪU BÁO CÁO

Hướng dẫn làm bài report thực hành

Họ với tên:... Lớp... Tổ...

1. Tên bài bác thực hành:

Xác định suất điện đụng và điện trở trong của một pin năng lượng điện hóa2.Bảng thực hành 12.1

Giá trị: R0 = trăng tròn (Ω), RA = 1,98 (Ω)

X = R (Ω) I ( 10-3 A ) U (V) y = 1I (A-1)

100 0,0126 1,30 80

90 0,0141 1,27 71

80 0,0153 1,25 65


40 0,0253 1,05 41

30 0,0302 0,95 34

1. Phương án thứ nhất :

a) Vẽ đồ dùng thị U = f(I) trên giấy kẻ vuông ( khổ A4) cùng với tỉ xích ham mê hợp, hoặc vẽtrên sản phẩm vi tính, vào Microsoft Excel

b) dấn xét và kết luận:


 Hệ thức (12.1) so với đoạn mạch đựng nguồn điện có nghiệm đúng

c) khẳng định tọa độ U0 với Im của các điểm tại đó đường kéo dãn dài của đồ thị U = f(I)

cắt trục tung và trục hoành:

 I = 0 ⇒ U0 = ξ = 1,577 (V)

 U =0 ⇒ im = ξR0+r = 0,075 (A)

Từ đó suy ra: ξ = 1,577 (V), r = 1,02 (Ω)1.Phương án vật dụng hai :

a.Tính những giá trị khớp ứng của y với x trong bảng thực hành 12.1

b. Vẽ vật thị y = f(x) trên chứng từ kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích say mê hợp, hoặc vẽtrên trang bị vi tính, vào Microsoft Excel

c. Dìm xét và kết luận :

 Dạng của vật thị y = f(x) gồm giống với Hình 12,6

 Định quy định Ơm đối với tồn mạch ( Hệ thức 12.2) đạt được nghiệm đúng

d.Xác định tọa độ xm với y0 của các điểm kia đường kéo dãn dài của thiết bị thị y = f(x) cắt

trục tung và trục hoành:

 y = 0 ⇒ xm = -b = - (RA + R0 + r ) = - ( trăng tròn + 1,98 + r ) = - 23 (Ω)

 x = 0 ⇒ y0 = bξ = 23ξ = 14,58 (ΩV)


(4)

Tài liệu liên quan


*
báo cáo thực hành vật dụng lý phân tử nhân 1 28 12 2
*
report thực hành thứ lý phân tử nhân 2 6 3 1
*
report thực hành vật lý phân tử nhân 3 19 3 17
*
báo cáo thực hành đồ gia dụng lý phân tử nhân 4 15 1 4
*
báo cáo thực hành vật lý phân tử nhân 5 23 1 2
*
bai thuc khô cứng vat ly 11 2 5 31
*
báo cáo thực hành xử lý ảnh 13 1 13
*
báo cáo thực hành cách xử lý số 22 814 1
*
báo cáo thực hành đồ vật lý phân tử nhân phần 5 potx 14 1 0
*
báo cáo thực hành đồ gia dụng lý phân tử nhân phần 4 pot 19 1 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(33.61 KB - 4 trang) - report thực hành thiết bị lý 11 bài xích 12
Tải bạn dạng đầy đủ ngay


Xem thêm: 2022 Cách Tính Đương Lượng Gam Là Gì, Đương Lượng Gam Là Gì

×