Hướng dẫn giải bài 35. Thực hành: xác định tiêu cự của thấu kính phân kì vật Lí 11 để giúp các em học viên học giỏi môn thiết bị lý 11, ôn thi xuất sắc nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành bài 35 vật lý 11

LÍ THUYẾT

​I – mục tiêu thí nghiệm

1. Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng cách ghép nó đồng trục với thấu kính quy tụ để tạo ảnh thật của đồ gia dụng qua hệ nhị thấu kính.

2. Rèn luyện tài năng sử dụng giá chỉ quang học tập để xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

II – lao lý thí nghiệm

Bộ sản phẩm thí nghiệm xác minh tiêu cự của thấu kính phân kì được sắp xếp như Hình 35.1a.

*

1. giá quang học tập G, có thước nhiều năm 75cm

2. Đèn chiếu Đ, nhiều loại 12 V- 21 W

3. bạn dạng chắn sáng sủa C, màu đen, bên trên mặt tất cả một lỗ tròn sở hữu hình số 1 dùng có tác dụng vật AB.

4. Thấu kính phân kỳ L.

5. Thấu kính quy tụ L0.

6. bạn dạng màn ảnh M

8. cỗ hai dây dẫn bao gồm đầu phích căm.

III – các đại lý lý thuyết

– thực hiện công thức tính vị trí ảnh tạo vì thấu kính (frac1f) = (frac1d) + (frac1d’) (1)

⇒ f = (fracd.d’d+d’) (2)

– Lập mối quan hệ giữa vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính qua hệ tất cả thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

Trả lời câu hỏi C1 trang 219 vật dụng Lý 11

Hãy nêu rõ:

– tính chất của ảnh ảo A’B’ tạo bởi vì thấu kính phân kì so với vật thật AB

– quy cầu về lốt đại số của các đại lượng d, d’, f’ trong cách làm (35.1)

Trả lời:

– Ảnh ảo A’B’ tạo do vật thật AB là hình ảnh có kích thước bé dại hơn vật, và thuộc chiều đối với vật.

– Quy mong về lốt đại số của những đại lượng f, d, d’ trong phương pháp 35.1

+ Ảnh là ảnh ảo phải d’ IV – trình làng dụng núm đo

*


V – tiến hành thí nghiệm

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn tương xứng để thu được ảnh thật xuất phát điểm từ 1 màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ và ghi chép các số liệu.

– Tính tiêu cự của thấu kính trong mỗi lần đo theo bí quyết (1).

– Tính giá trị trung bình của tiêu cự.

– Tính được không nên số của phép đo.

– trình diễn được hiệu quả và dìm xét được tại sao gây ra không đúng số.

1. Trả lời câu hỏi C2 trang 221 đồ Lý 11

Muốn thấu kính hội tụ L0 chế tạo ra ra ảnh thật A’B’ lớn hơn vật thiệt AB (Hình 35.2a), ta rất cần được chọn khoảng cách từ đồ dùng AB cùng từ màn ảnh M đến thấu kính quy tụ L0 vừa lòng điều khiếu nại gì so với tiêu cự của thấu kính này?

*

Trả lời:

Muốn thấu kính quy tụ L0 chế tạo ra ra hình ảnh thật A’B’ to hơn vật thật AB thì trang bị AB đề xuất nằm trong khoảng từ f mang lại 2f, có nghĩa là f 0 được xem theo công thức:

$d’=fracd.fd-f$

2. Trả lời thắc mắc C3 trang 221 thứ Lý 11

Muốn hình ảnh cuối thuộc của đồ gia dụng AB tạo vì chưng hệ thấu kính (L, L0) bố trí như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ L0 phải to hơn hay nhỏ dại hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ L0 ? lý giải tại sao.

Trả lời:

Khoảng biện pháp giữa thấu kính phân kì L với thấu kính quy tụ L0 phải to hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ L0:

Vì hình ảnh cuối thuộc của đồ AB là hình ảnh thật, nên ảnh sẽ trái hướng với vật, cho nên vì vậy số phóng đại của ảnh sau thuộc phải nhỏ tuổi hơn 0 (k 1 . K2 = $(-fracd’_1d_1).(-frac-d’_2d_2)$

Vì d’1 1 > 0 phải $fracd’_2d_2$ > 0 $Leftrightarrow$ d2 > f2

Gọi L là khoảng cách hai thấu kính ⇒ d2 = L – d’1 ⇔ L – d’1 > f2

Vì d’1 1 > f2 thì L > f2

Vậy muốn ảnh cuối thuộc của vật AB tạo do hệ thấu kính (L, L0) bố trí như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ Lo phải to hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ L0.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Họ và tên: …. Lớp: …. Tổ: ….

1. Tên bài bác thực hành

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

2. Bảng thực hành thực tế 35.1

Vị trí (1) trang bị AB: 150 (mm)
Lần đod (mm)|d′| (mm)f (mm)Δf (mm)
16830-53,681,31
26730– 54,320,67
36831– 56,971,98
46830– 53,681,31
56931– 56,291,3
Trung bình$arf$ = – 54,99 (mm)$overlineDelta f$ = 1,314 (mm)

3. Tính kết quả của phép đo vào Bảng thực hành thực tế 35.1

– Tính giá trị tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong mỗi lần đo: công dụng ghi trong bảng

– Tính quý giá trung bình $arf$ của các lần đo: $arf = – 54,99 (mm)$

– Tính không nên số hoàn hảo nhất trong các lần đo: $Delta f$ = $left | arf -f ight |$

– Tính không đúng số tuyệt vời nhất trung bình $overlineDelta f$ của các lần đo:

$overlineDelta f = fracoverlineDelta f_1+overlineDelta f_2+overlineDelta f_3+overlineDelta f_4+overlineDelta f_55 = 1,314 (mm)$

– Tính không đúng số tỉ đối trung bình:

$delta = fracoverlineDelta f arf ight = left | frac1,314-54,99 ight | = 0,024$

4. Viết hiệu quả phép đo

$f=arfpm overlineDelta f=-54,99pm 1,314 (mm)$

Với $δ = 0,024$

CÂU HỎI

1. Giải bài 1 trang 223 đồ dùng Lý 11

Viết bí quyết thấu kính với nói rõ quy mong về dấu của những đại lượng có trong phương pháp này.

Trả lời:

Công thức về thấu kính:

$1 over f = 1 over d + 1 over d’$

+ f là tiêu cự của thấu kính: f > 0: thấu kính hội tụ, f 0: vật thật ; d 0: hình ảnh thật; d’ 0 với d > 0 : vật dụng thật, hình ảnh thật

⇒ k 0 : đồ thật, ảnh ảo

⇒ k > 0: đồ và ảnh cùng chiều.

2. Giải bài bác 2 trang 223 đồ gia dụng Lý 11

Trình bày phương thức đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đang được tiến hành trong thí nghiệm này.

Vẽ hình ảnh thật của một đồ vật thật AB để vuông góc cùng với trục thiết yếu của một hệ nhì thấu kính đồng trục L, L0. Cho thấy thấu kính phân kì L để gần đồ dùng AB rộng so với thấu kính hội tụ L0 và ảnh cuối cùng tạo do hệ thấu kính này là hình ảnh thật.

Trả lời:

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn cân xứng để thu được ảnh thật từ 1 màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ cùng ghi chép các số liệu.

3. Giải bài bác 3 trang 223 vật dụng Lý 11

Có thể xác minh tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi triển khai thí nghiệm này được không ? trường hợp biết, em hãy nói rõ nội dung này trực thuộc phần nào của bài xích thí nghiệm.

Trả lời:

Có thể khẳng định tiêu cự của thấu kính quy tụ L0 trong mục V.2, bài xích 35 SGK vật Lý 11. Sau thời điểm thu được ảnh thật A’B’ lớn hơn vật AB biểu hiện rõ trên màn hình ảnh M, ta đề xuất đo các khoảng cách d0 từ đồ dùng AB và khoảng cách d’0 từ ảnh thật A’B’ cho thấu kính hội tụ L0 để tính tiêu cự f0 của thấu kính này theo công thức (35.1).

4. Giải bài bác 4 trang 223 đồ gia dụng Lý 11

Hãy phân tích cách khẳng định đúng vị trí ảnh rõ đường nét của một đồ dùng hiện trên màn hình ảnh đặt nghỉ ngơi phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Trả lời:

Có thể khẳng định đúng vị trí hình ảnh rõ đường nét của một đồ gia dụng trên màn hình ảnh M đặt tại phía sau đó 1 thấu kính hoặc hệ thấu kính bằng phương pháp vừa quan liền kề mép những đường viền của ảnh, vừa phối hợp di chuyển về cả nhì phía so với một trong bố đối tượng: hoặc vật, hoặc màn ảnh, hoặc những thấu kính, thế nào cho mép các đường viền hình ảnh thay đổi dần từ không rõ ràng (bị nhòe) gửi sang sắc đẹp nét, rồi lại ko rõ nét. Sau vài lần đối chiếu mức độ phân giải của mép những đường viền ảnh, ta rất có thể xác định được vị trí ảnh hiện rõ rệt nhất bên trên màn ảnh M.

5. Giải bài xích 5 trang 223 trang bị Lý 11

Hãy cho thấy những tại sao nào hoàn toàn có thể gây đề xuất sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thể nghiệm này.

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu gây đề xuất sai số thốt nhiên của phép đo tiêu cự thấu kính phân kỳ trong phân tách này có thể do:

– Không xác minh được đúng vị trí hình ảnh hiện rõ ràng nhất trên màn ảnh M;

– các quang trục của thấu kính phân kì L cùng thấu kính quy tụ L0 không trúng nhau;

– Đèn Đ không đủ công suất để thắp sáng hoặc dây tóc đèn chưa được điều chỉnh nằm ở tiêu diện của kính tụ quang (lắp ngơi nghỉ đầu đèn Đ).

6. Giải bài 6 trang 223 thiết bị Lý 11

Có thể tiến hành phép đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ L0, nhưng mà vật thiệt được đặt gần thấu kính quy tụ hơn đối với thấu kính phân kì được không?

Nếu biết, em hãy trình diễn rõ quá trình tiến hành thí nghiệm cùng vẽ hình minh họa sự tạo hình ảnh của vật.

Trả lời:

Có thể thực hiện phép đo tiêu cự của thấu kính phân kỳ L bằng phương pháp ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ L0, mà lại vật thiệt AB được để gần thấu kính hội tụ L0 hơn so với thấu kính phân kỳ L.

Xem thêm: Hàm Sqrt Là Gì - Cách Dùng Hàm Sqrt Trong Excel

Phương án này sẽ cho kết quả đúng đắn hơn. Vì sao là vì chùm sáng sủa từ vật AB, sau khi truyền qua thấu kính quy tụ L0, được tụ lại ngay sát trục bao gồm hơn. Vì vậy toàn cỗ thông lượng ánh sáng phía sau thấu kính quy tụ L0 đông đảo truyền qua thấu kính phân kỳ L, nên ảnh A2B2 hiện trên màn ảnh M sẽ rõ ràng hơn không hề ít và độ tương làm phản sáng về tối cũng rõ nét hơn.

Bài trước:

Trên đấy là phần phía dẫn bài bác 35. Thực hành: khẳng định tiêu cự của thấu kính phân kì thứ Lí 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài môn đồ gia dụng lý 11 tốt nhất!