1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do thoải mái là gì ? Nếu điểm lưu ý của hoạt động rơi tự do và viết cách làm tính vận tốc rơi tự do ?

- Sự rơi trường đoản cú do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là vận động nhanh dần đều.

+ tại một nơi nhất định bên trên Trái Đất cùng ở ngay gần mặt đất, phần lớn vật các rơi tự do thoải mái với cùng vận tốc g.

- bí quyết tính gia tốc rơi trường đoản cú do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng lối đi được của thiết bị rơi thoải mái (m).

+ t : thời gian vật rơi tự do (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát hoạt động rơi thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng với các khoảng cách s không giống nhau.

Vị trí đầu của thiết bị rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ trang bị thị: Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ phù hợp trên những trục tung với trục hoành để vẽ thứ thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, vì thế nếu vẽ vật dụng thị màn biểu diễn s qua t thì nó có dạng một đường cong Parabol.

Nhưng việc hỏi dạng thiết bị thị của s theo ẩn ((t^2)), vày vậy chúng ta phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), ở đây t là biến yêu cầu X cũng chính là biến.

Ta phân biệt sự nhờ vào của s theo ẩn X là 1 hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề xuất đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) có dạng là một đường thẳng.

Xem thêm: Đi Đường Quyền Nghĩa Là Gì ? Tại Sao Nhiều Người Sử Dụng Từ Này

Như vậy vận động của đồ dùng rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã xác định được vận động rơi tự do thoải mái là một vận động nhanh dần dần đều, ta rất có thể xác định những giá trị của g theo bí quyết (g=dfrac2st^2) và vận tốc của đồ gia dụng rơi trên cổng E theo phương pháp (v=dfrac2st) ứng với các lần đo. Hãy tính các giá trị trên với ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) tất cả dạng một đường thẳng, tức là vận tốc rơi từ bỏ do tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))