1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích thí nghiệm

< acollegemiscellany.com > – con kiến thức: bí quyết đo được lực căng bề mặt của nước tính năng lên một mẫu vòng kim lọai nhúng va vào vào nước, tự đó khẳng định hệ số căng bề mặt của nước ở ánh sáng phòng.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng vật lý 10

1.2. Luật pháp thí nghiệm

– loại vòng nhôm cần sử dụng trong thí điểm này là các loại vật rắn bao gồm tính dính ướt trả toàn đối với chất lỏng cần nghiên cứu và phân tích (nước). Trước khi đo yêu cầu lau sạch các chất bẩn dính vào mặt vòng, để có công dụng đo chính xác.

– Thước kẹp sử dụng đo chu vi ngoại trừ và chu vi trong của mẫu vòng.

+ Thước kẹp: tất cả thước bao gồm và du xích.

1.3. Cửa hàng lý thuyết

2. Report thực hành

a) giải pháp 1: Xác định thông số căng mặt phẳng của nước xà phòng

* Trường hợp chiều nhiều năm cạnh AB l1 = 5 cm.

Bảng 57.1

*

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33 = frac0,0314 + 0,0333 + 0,02843 = 0,0310,N.m^2 Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2 = frac0,0333 – 0,02842 = 0,00245,N/m^2 endarray )

Vậy: σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0310 ± 0,00245 N/m2.

* Trường vừa lòng chiều lâu năm cạnh AB l2 = 10 cm.

Bảng 57.2

*

Ta có:

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33 = frac0,0289 + 0,0304 + 0,02793 = 0,0290,N.m^2 Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2 = frac0,0304 – 0,02792 = 0,00125,N/m^2 endarray)

Vậy: σ = σ− ± Δσ = 0,0290 ± 0,00125 N/m2.

b) cách thực hiện 2: Xác định thông số căng bề mặt của nước cất

Bảng 57.3: Kết trái đo đường kính trong và đường kính ngoài của vòng nhôm

*

Bảng 57.4: Kết trái đo lực căng bề mặt

*

1. Giá trị trung bình của thông số căng bề mặt của nước:

(eginarrayl overline sigma = fracoverline F_c pi (overline D + overline d ) = frac0,0153,1412 + (51,66.10^ – 3 + 50,33.10^ – 3) = 0,0468,N/m endarray )

2. Tính không nên số tỉ đối của phép đo:

(delta sigma = fracDelta sigma overline sigma = fracDelta F_cF_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d )

Trong đó:

ΔFc = (overline Delta F_c )+ 2ΔF’ (ΔF’ là không đúng số mức sử dụng của lực kế, lấy bởi một nửa độ chia bé dại nhất của lực kế → ΔF’ = 0,001/2 = 0,0005)

ΔD = (overline Delta D )+ ΔD’; Δd = (overline Delta d )+ Δd’ (ΔD’ với Δd’ là không đúng số giải pháp của thước kẹp, lấy bởi một nửa độ chia nhỏ dại nhất của thước kẹp → ΔD’ = Δd’ = 0,05/2 = 0,025 mm)

→ ΔFc = 0,0006 + 2. 0,0005 = 0,0016

(fracDelta Foverline F_c = frac0,00160,015 = 10,67\% )

Và ΔD = 0,08 + 0,025 = 0,105 mm; Δd = 0,005 + 0,025 = 0,03 mm

( Rightarrow fracDelta D + Delta doverline D + overline d = frac0,105 + 0,0351,66 + 50,03 = 0,133\% )

Như vậy vào trường đúng theo này ta nên lấy π = 3,1412 nhằm cho (fracDelta pi pi , khi đó ta hoàn toàn có thể bỏ qua (fracDelta pi pi ).

(eginarrayl Rightarrow delta sigma = fracDelta Foverline F_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d = 10,67\% + 0,0133\% = 10,6833\% endarray )

3. Tính không đúng số tuyệt đối của phép đo:

Δσ = (overline sigma ).δσ = 0,0468.10,6833% = 0,005.

4. Viết hiệu quả xác định thông số căng mặt phẳng của nước:

σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0468 ± 0,005 (N/m).

Nhận xét: Hệ số căng bề mặt trong nghiên cứu thường nhỏ tuổi hơn giá bán trị thực tiễn trong SGK (σ = 0,073 N/m) bởi trong SGK làm cho thí nghiệm ở môi trường thiên nhiên lí tưởng nước cất, còn trong phòng phân tích độ trong sáng của nước và của vòng nhôm ko lí tưởng, tất cả sai số trong quy trình đo. Dường như σ còn dựa vào vào ánh sáng của môi trường.

Xem thêm: ' Indemnify Là Gì Minh Họa Indemnify And Hold Harmless Là Gì

3. Luyện tập

Câu 1: Mô tả hiện tượng căng bề mặt của hóa học lỏng. Phân tích phương, chiều của lực căng bề mặt?

Câu 2: Trình bày thí nghiệm xác định chất lỏng theo phương pháp kéo vòng sắt kẽm kim loại bứt ra khỏi mặt phẳng của chất lỏng đó.

Câu 3: Viết công thức xác định độ lớn của lực căng bề mặt của hóa học lỏng. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc phần đa yếu tố làm sao của hóa học lỏng?

Câu 4: Một khối gỗ hình trụ có khối lượng trăng tròn g đặt nổi bên trên mặt nước, trục của khối gỗ nằm thẳng đứng. Đường kính tiết diện của khối gỗ d =10 mm; nước dings ướt hoàn toàn gỗ. Cho khối lượng riêng biệt của nước là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Độ ngập của khối gỗ trong nước là bao nhiêu?

4. Kết luận

Vậy là họ đã với mọi người trong nhà tìm hiểu xong bài học Thực hành Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, các em cần kết thúc 1 số phương châm mà bài bác đưa ra như: