Học giờ đồng hồ Anh học tiếng Hàn học tiếng Nhật học tiếng Trung Nghĩa của từ bỏ Kênh acollegemiscellany.com liên hệ


Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

Bài Viết: bảo mật tiếng anh là gì


*

*

*

*

bảo mật tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật thông tin là cần thực hiện những phương án kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn toàn bộ thông tin, hạn chế năng lực lạm dụng tài nguyên và tài sản.

Bảo mật giờ đồng hồ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trở nên trông rất nổi bật và phức hợp trong quản trị, vận hành những khối hệ thống thông tin có sử dụng những biện pháp tin học.

Bảo mật còn là quy trình bảo đảm người hoặc tài sản khỏi số đông mối nguy hại. Mối nguy nan ở đây hoàn toàn có thể là chủ ý hoặc gắng ý.

Những nhiều từ giờ Anh đồng nghĩa với bảo mật.


*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: bảo mật thông tin nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: bảo mật truy nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: bảo mật dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng thiết đặt cấu hình bảo mật.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật.
Xem thêm: Rewind Là Gì Làm Rõ Youtube Rewind Là Gì, Vietgle Tra Từ

Một số chủng loại câu về bảo mật.

To keep your trương mục more secure, we recommend selecting another option cùng setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật cho tài khoản, chúng ta nên lựa lựa chọn tùy chọn khác và thiết lập lời kể của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật tài liệu nói kết luận liên quan đến việc bảo đảm an toàn những khối dữ liệu cụ thể, bao gồm cả mặt thiết bị lý hoặc lý giải chúng qua đều phần bảo mật trải qua những tin tức có ý nghĩa.

We had to lớn agree lớn total security và sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi phải đồng ý bảo mật toàn thể và ký kết hợp đồng bảo mật thông tin thông tin.

Bài viết bảo mật giờ đồng hồ Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh acollegemiscellany.com.


Thể Loại: share Kiến Thức cộng Đồng