1. Tạo ra lập CSDL

- chế tạo ra bảng: Để tạo một bảng ta cần phải khai báo cấu trúc bảng bao hàm các bước:

Đặt tên trường.Chỉ định kiểu tài liệu cho trường.Khai báo form size của trường.Chọn khóa chủ yếu cho bảng bằng phương pháp để hệ QTCSDL tự động hóa chọn hoặc ta xác định khóa phù hợp trong các khóa làm cho khóa chính.Đặt thương hiệu bảng và lưu kết cấu bảng.Ví dụgiao diện chế tạo ra bảng:

*

Hình 1: lấy một ví dụ về tạo bảng trong csdl Access

- chế tạo liên kết: Tạo links giữa cácbảng vào CSDL.

Bạn đang xem: Các bước tạo lập cơ sở dữ liệu

2. Update dữ liệu

- phần lớn các hệ QTCSDL được cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu Hình.76 để gia công cho công việc nhập dữ liệu trở nên dễ dãi hơn, nhanh hơn và giảm bớt bớt tài năng nhầm lẫn.

- dữ liệu nhập vào rất có thể được chỉnh sửa, thêm, xóa.

*

Thêm phiên bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài ba bộ dữ liệu vào bảng.Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các quý giá của một bộ mà ko phải thay đổi toàn cỗ giá trị những thuộc tính còn sót lại của cỗ đó.Xóa bản ghi là câu hỏi xóa một hoặc một vài bộ của bảng.

3. Khai thác CSDL

a. Sắp xếp các bản ghi

= một trong những việc mà một hệ QTCSDL hay phải triển khai là khả năng tổ chức hoặc hỗ trợ phương tiện truy cập các phiên bản ghi theo một trình tự nào đó. Ta hoàn toàn có thể hiển thị trên screen hay in ra các bản ghi theo trình từ bỏ này. Các phiên bản ghi có thể được thu xếp theo nội dung của một hay những trường.

b. Truy hỏi vấn CSDL

- truy vấn là 1 trong phát biểu mô tả yêu cầu của fan sử dụng. Truy nã vấn tế bào tả những dữ liệu và đặt các tiêu chí để hệ QTCSDL có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Nói một biện pháp khác, đó là 1 dạng cỗ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ không ít bảng vào một hệ database quan hệ.

- Để giao hàng được bài toán truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL cho phép nhận các biểu thức hay những tiêu chí nhằm mục đích các mục đích sau:

Định vị các bạn dạng ghi.Thiết lập quan hệ hay các liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.Liệt kê một tập con các bản ghi.Thực hiện các phép toán.Xóa một số phiên bản ghi.Thực hiện nay các thao tác làm việc quản lí tài liệu khác.

c.Xem dữ liệu

- thường thì các hệ QTCSDL cung ứng nhiều cách xem dữ liệu.

Xem toàn cục bảng.Có thể dùng cơ chế lọc tài liệu để xem một tập bé các bạn dạng ghi hoặc một số trường trong bảng.Các hệ QTCSDL quan liêu hệ thân thuộc cũng cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các phiên bản ghi.

Xem thêm: Coordinates Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Coordinates Là Gì, Nghĩa Của Từ Coordinates

d. Kết xuất báo cáo

- thông tin trong một báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp tài liệu theo các tiêu chí do người sử dụng đặt ra. Báo cáo thường được ấn ra tốt hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn chủng loại định sẵn. Tương tự như các biểu mẫu, các report có thể tạo ra dựa trên những truy vấn.