phía dấn phương pháp đọc số sản phẩm tự giờ Anh từ là 1 đến 100, cách biến hóa số đếm sang số vật dụng tự với cách sử dụng số đồ vật tự.

Số vật dụng tự tiếng Anh từ 1 đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đây là cách viết số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh. Kề bên đó, acollegemiscellany.com sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa thể số đếm sang trọng số sản phẩm tự và bí quyết dùng số máy tự phù hợp nhất.

Bạn đang xem: Các số từ 1 đến 100

*

Số sản phẩm tự trong giờ đồng hồ Anh và phương pháp sử dụng

1. Số thiết bị tự giờ đồng hồ Anh từ một đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem video clip cách hiểu số trang bị tự trong giờ Anh

2. áp dụng số trang bị tự lúc nào?

- Số máy tự dùng làm nói về vị trí của một đồ gia dụng nào đó hoặc xác định vị trí của đồ đó vào một dãy.

- thương hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường khi viết viết tên và số sản phẩm tự ngay số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số sản phẩm công nghệ tự.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Phương pháp chuyển số đếm sang trọng số sản phẩm công nghệ tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bởi Y, buộc phải đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th ngơi nghỉ số cuối cùng, nếu số ở đầu cuối nằm trong danh sách ngoài lệ bên trên thì cần sử dụng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng mà đằng sau cuối thêm TH hoặc ST với số sản phẩm tự 1, ND với số thứ tự 2, RD với số đồ vật tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách chuyển số đếm thanh lịch số thiết bị tự

4. Bài xích tập về số trang bị tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số sản phẩm công nghệ tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Lớn join the marathon, Ruby và Mary started training on the 11..... Of January. To lớn get lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby & Mary were very happy lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun và a great time in London. Ruby and Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: Obfuscation Là Gì ? Định Nghĩa Obfuscation Là Gì

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn hoàn toàn có thể luyện phát âm trải qua số vật dụng tự trong giờ Anh mà shop chúng tôi giới thiệu ở trên. Kết hợp với phần mượt phát âm tiếng Anh tiến bộ của acollegemiscellany.com nhằm luyện tập hàng ngày tại nhà nhé các bạn.