Dưới đó là nội dung bài học bài Các thành phần của ngữ điệu lập trình, trải qua bài học này các em đã biết được: ngôn ngữ lập trình có ba thành phần cơ bản; một trong những khái niệm tên, tên dành riêng riêng, tên chuẩn, hằng với biến và các qui định về cách đặt thương hiệu hằng, biến,... Mời các em thuộc theo dõi.
Bạn đang xem: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Các thành phần cơ bản

1.2.Một số khái niệm

2. Bài bác tập minh họa

3. Luyện tập Bài 2 Tin học tập 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK

4. Hỏi đápBài 2 Tin học 11


*

Mỗi ngôn ngữ lập trình bao gồm 3 nguyên tố cơ phiên bản là Bảng chữ cái, cú pháp với ngữ nghĩa.

a. Bảng chữ cáiTập hợp kí tự được dùng làm viết chương trình

Ví dụ:

Trong Pascal bảng chữ cái bao gồm:

Chữ dòng thường và vần âm in hoa giờ Anh:a...z ; A..Z10 chữ thập phân: 0..9Các kí tự sệt biệt:
(+)(-)(*)(diagup)(=)((>)(<)(>)(.)(,)
(;)(#)(wedge)(alpha)($)(&)(()())(\)(\)(:)(")
Dấu giải pháp (mã ASCII là 32)_ dấu gạch dưới

Bảng 1.Các kí tự quan trọng đặc biệt trong Pascal

* lưu giữ ý:

Các ngôn từ lập trình khác nhau cũng có thể có sự khác nhau về bảng chữ cáiVí dụ:Bảng vần âm của ngôn ngữ C/C++ đối với PASCAL có bổ sung thêm một số kí tự như: (")(diagdown)(!) (?)(\%)(|)Không được phép dùng bất kỳ kí tự làm sao ngoài những kí tự điều khoản trong bảng chữ cái khi viết chương trìnhb. Cú phápLà bộ quy tắc để viết chương trình, tất cả những biện pháp viết từ bỏ và tổng hợp từ của từng ngôn ngữDựa vào cú pháp fan lập trình và chương trình dịch biết tổ hợp nào của những kí tự trong bảng chữ cái là thích hợp lệ, nhờ vào đó có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiệnc. Ngữ nghĩaXác định ý nghĩa thao tác đề nghị thực hiện, ứng với tổng hợp kí tự phụ thuộc vào ngữ cảnh của nóNgữ nghĩa khẳng định tính chấtthuộc tính của những tổ hợp kí tự tạo nên thành các dòng lệnh vào chương trình

1.2. Một vài khái niệm
Xem thêm: Thực Hành Khảo Sát Thực Nghiệm Con Lắc Đơn, Giải Bài Tập Vật Lí 12

a. TênDùng nhằm xác định những đối tượng vào chương trìnhTên đặt theo quy tắc của ngữ điệu lập trình với từng công tác dịch cố kỉnh thể

Turbo Pascal

C++

Tên là một dãy liên tục các kí tự gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch dướiĐộ lâu năm tên ≤ 127 kí tựBắt đầu tên bằng chữ cái hoặc giấu gạch dướiKhông rành mạch chữ hoa với thường

Độ nhiều năm tên tuỳ ý

Có phân biệt chữ hoa cùng thường

Bảng 2. Qui tắc đánh tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

Ví dụ:

Tên đúng:

LOP11C2, LOP_11C2

Tên sai:

LOP 11C2, 3D, AB

Nhiều ngôn ngữ lập trình phân biệt bố loại tên:

Tên thích hợp (Từ khoá): là rất nhiều tên được ngôn ngữ thiết kế dùng với chân thành và ý nghĩa xác định mà không được dùng với chân thành và ý nghĩa khácTên chuẩn: dùng với chân thành và ý nghĩa xác định nào này được quy định trong các thư viện của ngữ điệu lập trình, nhưng bạn lập trình rất có thể khai báo và dùng với chân thành và ý nghĩa khácTên do fan lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước lúc sử dụng

Ví dụ:

LOẠI TÊN

PASCAL

C/ C++

Têndành riêng

PROGRAM, USE, VAR, BEGIN, END,…

MAIN, INCLUDE, VOID, WHILE, IF…

Tên chuẩn

BYTE, REAL, ABS...

COUT, CLRSCR, CIN…

Tên do fan lập trình đặt

BAITAP, A, X1, CHUVI, SO_LUONG, …

Bảng 3. Phân biệt những loại tên trong ngôn từ lập trình Pascal và ngữ điệu lập trình C++

b.Hằng cùng biếnb.1. HằngHằng là đại lượng bao gồm giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trìnhHằng số học là các số nguyên với số thực (dấu phẩy tĩnh hay vệt phẩy động)Hằng lôgic là những giá trị TRUE hoặc FALSEHằng xâuchuỗi kí tự bất kì, lúc viết đặt trong cặp dấu nháy

Ví dụ:

LOẠI HẰNG

PASCAL

C/ C++

Hằng số học

3 0 -8 +15

2.5 5.0 -12.79 +6.8 0.2

-2.259E02 1.7E-3

Hằng lôgic

TRUE FALSE

Hằng xâu

"Tin hoc"

"12345"

"Tin hoc"

"12345"

Bảng 4. Những loại hằngtrong ngôn ngữ lập trình Pascal và ngôn từ lập trình C++

b.2. BiếnLà số đông đại lượng được đặt tên, dùng làm lưu trữ giá trị và giá chỉ trị có thể được biến đổi trong quy trình thực hiện chương trìnhTên biến đổi mang cực hiếm của đổi thay tại từng thời điểm tiến hành chương trìnhc. Chú thíchCác đoạn chú giải đặt trong công tác nguồn giúp bạn đọc thuận lợi nhận biết ý nghĩa sâu sắc của lịch trình đóChú say mê không làm ảnh hưởng đến ngôn từ chương trình nguồn cùng được lịch trình dịch quăng quật quaTrong Pascal, chú giải được để giữa cặp lốt hoặc (* *)Trong C++, chú giải được đặt giữa cặp dấu /* với */