1. Tạo lập CSDL

tạo bảng: Để tạo một bảng ta rất cần phải khai báo kết cấu bảng bao gồm các bước:

Đặt thương hiệu trường.Chỉ định kiểu tài liệu cho trường.Khai báo form size của trường.Chọn khóa thiết yếu cho bảng bằng phương pháp để hệ QTCSDL auto chọn hoặc ta xác minh khóa tương thích trong những khóa làm khóa chính.

Bạn đang xem: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Ví dụ giao diện chế tác bảng:

*

Hình 1 : lấy một ví dụ về sinh sản bảng trong database Access

– sinh sản liên kết: Tạo links giữa các bảng trong CSDL.

2. Update dữ liệu

– phần lớn các hệ QTCSDL chất nhận được tạo ra biểu chủng loại nhập tài liệu Hình.76 để gia công cho các bước nhập tài liệu trở nên dễ dãi hơn, cấp tốc hơn và hạn chế bớt khả năng nhầm lẫn.– dữ liệu nhập vào hoàn toàn có thể được chỉnh sửa, thêm, xóa.

*

Thêm bạn dạng ghi bằng phương pháp bổ sung một hoặc một vài bộ tài liệu vào bảng.Chỉnh sửa tài liệu là việc đổi khác các cực hiếm của một bộ mà ko phải biến hóa toàn bộ giá trị các thuộc tính sót lại của bộ đó.Xóa bản ghi là vấn đề xóa một hoặc một số bộ của bảng.

3. Khai quật CSDL

a. Sắp xếp các phiên bản ghi

= trong những việc cơ mà một hệ QTCSDL hay phải thực hiện là kĩ năng tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự làm sao đó. Ta có thể hiển thị trên màn hình hiển thị hay in ra các phiên bản ghi theo trình từ bỏ này. Các bạn dạng ghi hoàn toàn có thể được sắp xếp theo ngôn từ của một hay những trường.

b. Tầm nã vấn CSDL

– truy nã vấn là một trong phát biểu biểu hiện yêu mong của fan sử dụng. Tróc nã vấn mô tả những dữ liệu với đặt các tiêu chuẩn để hệ QTCSDL có thể thu thập tài liệu thích hợp. Nói một cách khác, đó là một trong dạng bộ lọc, có công dụng thu thập thông tin từ không ít bảng vào một hệ database quan hệ.

– Để ship hàng được việc truy vấn CSDL, thông thường các hệ QTCSDL được cho phép nhận những biểu thức hay những tiêu chí nhằm mục đích các mục tiêu sau:Định vị các bản ghi.Thiết lập mối quan hệ hay các liên kết giữa những bảng để kết xuất thông tin.Liệt kê một tập bé các bản ghi.Thực hiện các phép toán.Xóa một số bản ghi.Thực hiện tại các thao tác quản lí dữ liệu khác.

c. Xem dữ liệu

– thường thì các hệ QTCSDL hỗ trợ nhiều bí quyết xem dữ liệu.

Xem toàn bộ bảng.Có thể dùng phương pháp lọc dữ liệu để xem một tập bé các bạn dạng ghi hoặc một số trường vào bảng.Các hệ QTCSDL quan liêu hệ rất gần gũi cũng chất nhận được tạo ra các biểu chủng loại để xem các phiên bản ghi.

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Thảm Sát Holocaust Là Gì, Những Sự Thật Kinh Hoàng Về Thảm Sát Holocaust

d. Kết xuất báo cáo

– tin tức trong một report được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người sử dụng đặt ra. Báo cáo thường được in ra tuyệt hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn mẫu mã định sẵn. Cũng như các biểu mẫu, các report có thể xây đắp dựa trên những truy vấn.