tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1. Căn cứ vàođâu người ta chia cư dân trên quả đât thành những chủng tộc .

Bạn đang xem: Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc

Trình bàyđặcđiểm của các chủng tộcđó


*

Căn cứ vào đâu mà tín đồ ta phân chia người dân trên nhân loại ra thành những chủng tộc. Những chủng tộc này sinh sống sống đâu?


*

- fan ta chia người dân trên nhân loại ra thành những chủng tôc căn cứ vào hình thái bên phía ngoài cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi…)

- người Môn-gô-lô-ít phân bố đa số ở Châu Á, bạn Nê-gro –ít ở châu Phi, người Ơ-rô-pê-lô-ít nghỉ ngơi châu Âu.


căn cứ vào đâu mà bạn ta chia cư dân trên quả đât ra thành các chủng tộc ? các chủng tộc này sinh sống công ty yếu nơi đâu ?


Người ta địa thế căn cứ vào hình thái bên phía ngoài của cơ thể: màu sắc da, tóc, mắt, mũi,..

-Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it (thường hotline là người da trắng) sống chủ yếu ở châu Âu, châu Mĩ, Trung cùng Nam Á, Trung Đông.

- Chủng tộc Nê-grô-it (thường hotline là tín đồ da đen) sống đa số ở châu Phi, phái mạnh Ấn Độ.

- Chủng tộc Môn-gô-lô-it (thường hotline là bạn da vàng) sống đa số ở châu Á


Người ta căn cứ vào hình thái phía bên ngoài của cơ thể: màu sắc da, tóc, mắt, mũi,..

-Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it (thường gọi là bạn da trắng) sống chủ yếu ở châu Âu, châu Mĩ, Trung và Nam Á, Trung Đông.

- Chủng tộc Nê-grô-it (thường điện thoại tư vấn là tín đồ da đen) sống chủ yếu ở châu Phi, nam giới Ấn Độ.

- Chủng tộc Môn-gô-lô-it (thường call là bạn da vàng) sống hầu hết ở châu Á


Căn cứ vào đâu mà bạn ta chia dân cư trên nhân loại ra thành các chủng tộc? những chủng tộc này sinh sống công ty yếu ở đâu?


- căn cứ vào hình thái bên phía ngoài của khung người (màu da, tóc, mắt, mũi...), những nhà khoa học đã chia cư dân thành tía chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it ( tín đồ da vàng), Nê-grô-it (người domain authority đen) với Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).-Dân cư châu Á hầu hết thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, nghỉ ngơi châu Phi ở trong chủng tộc Nê-grô-it và châu Âuthuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.


Căn cứ vào hình thái phía bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), những nhà khoa học đã chia cư dân hành cha chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường gọi là tín đồ da vàng), Nê-grô-it (người da đen) vàƠ-rô-pê-ô-it (người da trắng).Dân cư châu Á hầu hết thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, sinh sống châu Phi ở trong chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.


Căn cứ vào hình thái bên ngoài của khung người (màu da, tóc, mắt, mũi...), những nhà công nghệ đã chia người dân hành bố chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người domain authority đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, sống châu Phi ở trong chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu trực thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.


Căn cứ vào đâu mà tín đồ ta chia cư dân trên trái đất ra thành các chủng tộc? các chủng tộc này sinh sống đa số ở đâu? 


- địa thế căn cứ vào hình thái bên phía ngoài cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...) mà fan ta chia người dân trên quả đât ra thành những chủng tộc

- Môn-gô-lô-it phân bố đa số ở châu Á

- Ơ - rô - pê ô -it phân bố chủ yếu ở châu Âu

- Nê-grô-it phân bố đa số ở châu Phi

 


Căn cứ vào hình thái bên phía ngoài của khung hình (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia cư dân hành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường điện thoại tư vấn là bạn da vàng), Nê-grô-it (người da đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).Dân cư châu Á chủ yếu ở trong chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

Căn cứ hình thái bên ngoài của cơ rứa (màu da, tóc, mắt, mũi,...) tín đồ ta chia người dân thế thành 3 chủng tộc chính:

- Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it (thường call là tín đồ da trắng) sống hầu hết ở châu Âu, châu Mĩ, Trung với Nam Á, Trung Đông bao gồm đặc điểm: domain authority trắng hồng, tóc nâu hoặc xoàn gơn sóng, mắt xanh hoặc nâu, mũi dài, nhọn, hẹp, môi rộng.

- Chủng tộc Nê-grô-it (thường hotline là người da đen) sống đa số ở châu Phi, nam giới Ấn Độ bao gồm đặc điểm: da nâu đậm, black ngắn cùng xoắn, mắt black to, mũi thấp, rộng, môi dày.

- Chủng tộc Môn-gô-lô-it (thường điện thoại tư vấn là fan da vàng) sống đa số ở châu Á (trừ Trung Đông) bao gồm đặc điểm: Da đá quý (vàng nhạt, vàng thẩm, tiến thưởng nâu), tóc đen, mượt dài, mắt đen, mũi tẹt.

 


Đúng 2
bình luận (0)

3. địa thế căn cứ vào đâu mà tín đồ ta chia dân cư trên nhân loại ra thành các vùng chủng tộc ? các chủng tộc này sinh sống công ty yếu chỗ nào ?

dựa vào sách địa bài 2 lớp 7 giùm


Lớp 7 Địa lý bài xích 2. Sự phân bố dân cư - các chủng tộc bên trên thế...
11
0
Gửi bỏ

Căn cứ vào hình thái bên ngoài của khung người (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà kỹ thuật đã chia cư dân hành bố chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường call là fan da vàng), Nê-grô-it (người domain authority đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).Dân cư châu Á chủ yếu trực thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.


Đúng 0
bình luận (3)

Căn cứ vào hình thái phía bên ngoài cơ thể ( màu da , tóc , mắt , mũi ,...) , các nhà khoa học trên quả đât đã phân chia dân cư nhân loại thành 3 chủng tộc chính : Môn - gô-lô-ít ( bạn da tiến thưởng ) , Nê-grô-ít(người da black ) , Ơ-rô-pê-ô-ít ( fan da white )


Đúng 0
comment (0)
Tên chủng tộcĐặc điểm hình thái bên ngoàiĐịa bàn sinh sống chủ yếu
Môn - gô - lô - ítDa vàng ( vàng nhạt , vàng nâu ) ; tóc đen mượt , dài ; mắt đen ; mũi tẹtChâu Á ( từ Trung Đông )
Nê - grô - ítDa nâu găm ; tóc black , ngắn , xoăn ; mắt black , to ; mũi thấp , rộng ; môi dàyChâu Phi , phái nam Ấn Độ
Ơ - rô - pê - ô - tít

Da trắng , hồng ; tóc nâu hoặc vàng gơn ; mắt xanh hoặc nâu ; mũi dài , nhọn ,

hẹp ; môi rộng

Châu Âu , Trung và phái nam Á ,

Trung Đông

 


Đúng 0
bình luận (0)

Trên thế giới có mấy chủng tộc chính? Hãy nhắc tên với nơi phân bổ của chủng tộc đó.Căn cứ vào đâu để chia dân cư trên trái đất thành những chủng tộc.


Lớp 7 Địa lý bài bác 5. Đới lạnh - môi trường xung quanh xích đạo ẩm
3
0
Gửi hủy

Căn cứ vào hình thái phía bên ngoài của khung người (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư hành cha chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) với Ơ-rô-pê-ô-it (người domain authority trắng).Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ngơi nghỉ châu Phi ở trong chủng tộc Nê-grô-it với châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.


Đúng 0
phản hồi (0)

Thế giới gồm 3 chủng tộc chính:

- Môn- gô- lô- it: phân bổ châu Á, màu da vàng, tóc thẳng và đen, mũi thấp

- Nê-grô-it: phân bố châu Phi, màu da vàng, tóc xoăn color đen, mũi thấp.

- Ê-rô-pê-ô-it: phân bố châu Âu, màu domain authority trắng, tóc xoăn đen và tất cả mũi cao, mắt gồm con bạn màu xanh.


Đúng 1
bình luận (0)

Có 3 chủng tộc chính:

+ Môn-gô-lô-it(da vàng)chủ yếu ngơi nghỉ Châu Á

+ Nê-gro-it(da đen)chủ yếu sinh hoạt Châu Phi

+ Ơ-rô-pê-ô-it(da trắng)chủ yếu ngơi nghỉ Châu Âu

-Ngày nay,các chủng tộc phổ biến sống khắp phần lớn nơi trên Trái Đất


Đúng 0
phản hồi (0)

Trả lời các câu hỏi sau nhé. Mình bắt buộc gấp, gấp lắm luôn. Câu trả lời phụ thuộc bài 2: Sự phân bố dân cư. Những chủng tộc trên thế giới nha. Sách Địa lớp 7 nhak1. Người dân trên trái đất thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? trên sao

2. Tỷ lệ dân số là gì? Tính mật độ dân số thời gian 2001 của các nước vào bảng tiếp sau đây và nêu thừa nhận xét. ( chúng ta ko biết thì mở sách Giáo Khoa Địa lớp 7 trang 9 tái bản mới nhất, mình tất cả tải hình bên trên nếu ko thấy mở sách nhak)

3. Căn cứ vào đâu mà tín đồ ta chia người dân trên nhân loại ra thành những vùng chủng tộc ? các chủng tộc này sinh sống công ty yếu nơi đâu ?

*


Lớp 7 Địa lý bài xích 2. Sự phân bố cư dân - những chủng tộc bên trên thế...
2
2
gửi Hủy

1.Dân cư trên thế giới sinh sống đa số ở các khoanh vùng Đông nam giới Á, Đông Á, Tây Âu với Trung Âu, ven vịnh Ghi-nê, phía đông bắc Hoa Kì, nam giới Mê-hi-cô, đông phái mạnh Bra-xin. Tại vì đấy là những khu vực có điều kiện sinh sống với giao thông dễ dãi như đồng bằng, thành phố hoặc những vùng có khí hậu nóng áp, mưa thuận gió hòa,... 2. Mật độ dân số là một phép đo dân số trên solo vị diện tích s hay đơn vị chức năng thể tích. Nó thường được áp dụng cho các sinh đồ dùng sống nói chung, con người nói riêng. 

Mật độ dân sinh của nước vn là:138

Mật độ dân số của nước Trung Quốc: 132

Mật độ dân sinh của nước In- đô- nê- xi-a:107

(Mình cũng ko dĩ nhiên đâu nhé

*
 theo mình tính là vậy)

3. địa thế căn cứ vào sắc thái của cơ thể( màu sắc da, tóc, mắt, mũi...),  các nhà khoa học đã chia cư dân hành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường call là fan da vàng), Nê-grô-it (người domain authority đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).

- Dân cư châu Á chủ yếu ở trong chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

Xem thêm: Một Phút Học Tiếng Anh: Thành Ngữ "No Pain No Gain", No Pain No Gain Là Gì

 


Đúng 0

comment (5)

Mk bảo rồi

đặt từng câu 1 thôi

Đừng đặt gộp bố câu

Mk sẽ trả lời


Đúng 0
bình luận (2)

Dân cư trên quả đât được chia thành mấy chủng tộc; điểm sáng phân chia; vị trí sinh sống nhà yếu của các chủng tộc chính


Lớp 7 Địa lý bài xích 2. Sự phân bố cư dân - các chủng tộc trên thế...
1
0
Gửi hủy

Tham khảo:

-Trên thế giới có 3 chủng tộc chính:-Môn-gô-lô-ít:sống ở châu Á,da vàng,tóc đen,mắt đen,mũi thấp.-Nê-grô-ít:sống sinh sống châu Phi,da đen,mắt đen và to,tóc xoăn,mũi thấp và rộng.-Ơ-rô-pê-ô-ít:sống sinh hoạt châu Âu,tóc nâu hoặc vàng,da trắng,mắt nâu hoặc xanh,mũi cao cùng hẹp.


Đúng 1

comment (1)

Lớp học tập trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
acollegemiscellany.com