Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Capillary là gì

*

*

*

*

capillary /kə”piləri/ tính từ mao dẫn danh từ ống mao dẫn, mao quản (giải phẫu) mao mạchmao dẫncapillary (tube): ống mao dẫncapillary acting: tác dụng mao dẫncapillary activity: hoạt tính mao dẫncapillary analysis: so sánh mao dẫncapillary attraction: sự hút mao dẫncapillary attraction: sự lôi kéo mao dẫncapillary backwater: sự dưng mao dẫncapillary cell: tế bào mao dẫncapillary cell: lỗ mao dẫncapillary chemistry: chất hóa học mao dẫncapillary condensation: sự dừng tụ mao dẫncapillary constant: hằng số mao dẫncapillary correction: hiệu chỉnh mao dẫncapillary depression: sút mao dẫncapillary depression: sự bớt mao dẫncapillary depression: độ sút mao dẫncapillary diffusion: sự khuếch tán mao dẫncapillary elevation: dưng mao dẫncapillary elevation: chiều cao mao dẫncapillary energy: năng lượng mao dẫncapillary face: phương diện nước mao dẫncapillary fitting: bộ phận nối mao dẫncapillary fitting: kiểm soát và điều chỉnh ống mao dẫncapillary flow: dòng chảy mao dẫncapillary flow: dòng mao dẫncapillary flowmeter: giữ tốc kế mao dẫncapillary force: lực mao dẫncapillary formwork: ván khuôn mao dẫncapillary fringe: đới mao dẫncapillary fringe water: nước duy trì lại vày mao dẫncapillary fusion: sự tổng hợp mao dẫncapillary ground water: nước mao dẫn bên dưới đấtcapillary head: cột nước mao dẫncapillary humidity: độ ẩm mao dẫncapillary infiltrability: sự ngấm mao dẫncapillary interstice: lỗ mao dẫncapillary joint: nơi nối mao dẫncapillary joint: nối ống mao dẫncapillary lubricants: dầu bôi trơn mao dẫncapillary migration: sự đưa mao dẫncapillary moisture: nhiệt độ mao dẫncapillary movement: hoạt động mao dẫncapillary number: chỉ số mao dẫncapillary penetration: sự thâm nhập mao dẫncapillary percolation: tính ngấm mao dẫncapillary permeability: tính thấm mao dẫncapillary permeability: độ ngấm mao dẫncapillary phenomenon: hiện tượng mao dẫncapillary point: điểm mao dẫncapillary porosity: độ trống rỗng mao dẫncapillary power: lực mao dẫncapillary pressure: áp suất mao dẫncapillary pressure: căng thẳng mao dẫncapillary property: tính mao dẫncapillary pulling power: trương lực mao dẫncapillary quotient: yêu đương số mao dẫncapillary retention: sự giữ nước mao dẫncapillary rheometer: lưu biến chuyển kế mao dẫncapillary rise: chiều cao dâng mao dẫncapillary rise: sự dâng nước mao dẫncapillary rise: sự dưng mao dẫncapillary rise: chiều cao mao dẫncapillary rise: sự dâng vày mao dẫncapillary rise zone: vùng dâng nước mao dẫncapillary rising height: chiều cao mao dẫncapillary saturation: sự bão hòa mao dẫncapillary seepage: cái thấm mao dẫncapillary seepage: sự ngấm mao dẫncapillary soldering: sự hàn mao dẫncapillary system: hệ thống ống mao dẫncapillary system: hệ cần sử dụng ống mao dẫncapillary system: hệ ống mao dẫncapillary tension: áp suất mao dẫncapillary tube: ống mao dẫncapillary tube application: sử dụng ống mao dẫncapillary tube application: sự thực hiện ống mao dẫncapillary tube viscosimeter: nhớt kế mao dẫncapillary water: nhiệt độ mao dẫncapillary water: nước mao dẫncapillary wave: sóng mao dẫncapillary waves: sóng mao dẫnheight of capillary rise: độ dài nước mao dẫnheight of capillary rise: độ dài dâng của nước mao dẫnlayer destroying capillary acting: ảnh hưởng tác động phá lớp vày mao dẫnnon capillary porosity: độ rỗng không mao dẫnzone of capillary: đới mao dẫnmao quảncapillary bore: lỗ mao quảncapillary collector: bộ góp ẩm mao quảncapillary drying: sự làm cho khô hệ mao quảncapillary tube: ống mao quảncapillary viscometer: nhớt kế mao quảncapillary water: nước mao quảnống mao dẫncapillary fitting: điều chỉnh ống mao dẫncapillary joint: nối ống mao dẫncapillary system: khối hệ thống ống mao dẫncapillary system: hệ sử dụng ống mao dẫncapillary system: hệ ống mao dẫncapillary tube application: thực hiện ống mao dẫncapillary tube application: sự áp dụng ống mao dẫncapillary crackvết nứt như tua tóccapillary crackvết rạn li ticapillary crackvết rạn tế vicapillary fissurevết rạn lắt nhắt o mao dẫn § capillary condensation : sự dừng tụ mao dẫn Sự hình thành đều vòng nước xung quanh những điểm tiếp xúc của không ít hạt trầm tích. § capillary forces : lực mao dẫn đông đảo lực xen thân những mặt phẳng của phần đông pha lỏng không xáo trộn vào nhau. § capillary fringe : diềm mao dẫn Phần đới nhoáng khí sống liền ngay trên gương nước § capillary number : số mao dẫn Tỷ số của lực nhớt trên lực mao dẫn.
Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 Mới, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 2 Giá Tốt Tháng 4, 2022

số mao dẫn bằng lực nhớt nhân với vận tốc chia cho sức căng mặt phân giới. § capillary pressure : áp suất mao dẫn Sự chênh lệch áp suất giữa hai hóa học lỏng không pha trộn với nhau. áp suất mao dẫn bởi sức căng mặt phẳng ở địa điểm xen mặt tạo ra và có tương quan với độ cong bề mặt. § capillary pressure curve : mặt đường cong áp suất mao dẫn Đường cong biểu diễn áp suất mao kéo theo độ bão hoà nước trong đá.Thể Loại: chia sẻ Kiến Thức cộng Đồng


Bài Viết: Capillary Là Gì – Nghĩa Của tự Capillary Trong giờ đồng hồ Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://acollegemiscellany.com Capillary Là Gì – Nghĩa Của từ Capillary Trong tiếng Việt