sở hữu Tin học 10 bài bác 1: Tin học là một ngành kỹ thuật - triết lý và bài xích tập trắc nghiệm môn Tin học tập lớp 10


Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm tin học 10 có đáp án

cài đặt Tin học tập 10 bài bác 1: Tin học là 1 trong ngành công nghệ - triết lý và bài bác tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 10 4 18 0
tuần 1 tröôøng trung học phổ thông ngoâ gia töï giaùo aùn tin 10 tuần một ngày soạn 180808 chương 1 một số khái niệm cơ phiên bản của tin học bài 1 tin học là một ngành công nghệ a phương châm bài học 1 kiến thức biết tin học tập
tuần 1 tröôøng thpt ngoâ gia töï giaùo aùn tin 10 tuần một ngày soạn 180808 chương 1 một trong những khái niệm cơ phiên bản của tin học bài xích 1 tin học là một trong ngành công nghệ a phương châm bài học 1 kỹ năng và kiến thức biết tin học 2 10 0
Giáo án môn Tin học 10 - bài bác 1: Tin học là 1 trong những ngành kỹ thuật + bài xích 2: thông tin và tài liệu 2 8 0
Giáo án môn Tin học khối 10 - huyết 1: Tin học là một ngành khoa học + huyết 2: thông tin và dữ liệu 4 6 0


Xem thêm: Tải Phần Mềm "Học Toán 4" - Download Phần Mềm Cùng Học Toán 4

BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌCBÀI 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆUCâu 1.Xác định câu đúng trong các câu sau:A. 65535 byte = 64 KB; B. 65536 byte = 64 KB; %C. 65535 byte = 65.5 KB;D. 65537 byte = 64 KB;Câu 2.Thông tin là ?A. Hình ảnh và âm thanh;B. Văn bản và số liệuC. Hiểu biết về một thực thể; %D. Cả a và b;Câu 3.Trong tin học tài liệu là:A. Hàng bit biểu diễn tin tức trong lắp thêm tính; %B. Biểu diễn tin tức dạng văn bản;C. Các số liệu;D.Tất cả rất nhiều đúngCâu 4.Mã nhị phân của thông tin là:A. Số vào hệ nhị phân;B. Hàng bit biểu diễn thông tin đó trong sản phẩm tính; %C. Số trong hệ hexa;Câu 5.Byte là A. Con số bit đủ nhằm mã hóa được một vần âm trong bảng vần âm tiếng Anh;B. Lượng thông tin 16 bit;C. Một đơn vị chức năng đo dung lượng bộ nhớ lưu trữ của vật dụng tính;D. Một đơn vị quy mong theo truyền thống lịch sử để đo lượng thông tin; %Câu 6.Một phiên bản nhạc trên chứng từ thường chứa thông tin dưới dạng nào?A. Âm thanh;B. Hình ảnh;C. Văn bản; %D. B cùng C; BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Câu 1. Xác minh câu đúng trong số câu sau: A. 65535 byte = 64 KB; B. 65536 byte = 64 KB; <%> C. 65535 byte = 65.5 KB; D. 65537 byte = 64 KB; Câu 2. Thông tin là ? A. Hình hình ảnh và âm thanh; B. Văn bản và số liệu C. Gọi biết về một thực thể; <%> D. Cả a với b; Câu 3. Trong tin học tài liệu là: A. Hàng bit trình diễn thông tin trong thứ tính; <%> B. Màn biểu diễn thông tin dạng văn bản; C. Các số liệu; D.Tất cả phần nhiều đúng Câu 4. Mã nhị phân của thông tin là: A. Số vào hệ nhị phân; B. Hàng bit biểu diễn thông tin đó trong sản phẩm tính; <%> C. Số vào hệ hexa; Câu 5. Byte là A. Con số bit đủ nhằm mã hóa được một vần âm trong bảng chữ cái tiếng Anh; B. Lượng thông tin 16 bit; C. Một đơn vị chức năng đo dung lượng bộ nhớ của dòng sản phẩm tính; D. Một đơn vị chức năng quy ước theo truyền thống lịch sử để đo lượng thông tin; <%> Câu 6. Một phiên bản nhạc trên giấy thường chứa thông tin bên dưới dạng nào? A. Âm thanh; B. Hình ảnh; C. Văn bản; <%> D. B cùng C; Câu 7. Chuyện tranh thường cất thông tin bên dưới dạng A. Văn bản;<%> B. Hình ảnh; <%> C. Âm thanh; D. A với B; Câu 8. Hàng bit như thế nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 2 ” vào hệ thập phân ? A.00 B.01 C.10<%> D.11 Câu 9. Số màn biểu diễn trong hệ nhị phân 01000011 2 có giá trị thập phân là: A. 64 10 B. 65 10 C. 66 10 D. 67 10 <%> Câu 10.1 MB bởi A. 1000000 KB B. 1024 Byte C. 1000 KB D. 1024 x1024 Byte<%> Câu 11.Một cuốn sách A tất cả 200 trang gồm hình ảnh) nếu tàng trữ trên đĩa từng trang chiếm khoảng chừng 5 MB. Để đựng quyển sách đó đề nghị ổ đĩa cứng có dung tích tối thiểu là: A.1 GB <%> B. 500 MB C. 2 GB D.10 GB Câu 12.Thiết bị nào tiếp sau đây vừa là lắp thêm ra vừa là lắp thêm vào A. Modem<%> B. Keyboard C. Con chuột D. Tất cả đều đúng Câu 13.Chọn phát biểu đúng trong số câu sau : A.Dữ liệu là thông tin ko được gửi vào trong máy tính . B.CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi . C.Đĩa cứng là bộ nhớ kế bên .<%> D.8 bytes = 1 bit . Câu 14.Trong tin học. Tài liệu là A.8 bytes = 1 bit . B.CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian thân bộ ghi nhớ và những thanh ghi . C.Đĩa cứng là bộ lưu giữ trong D.Thông tin được gửi vào vật dụng tính<%> Câu 15.Chọn tuyên bố đúng trong số câu sau A.Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số tự 0 mang đến 9 . B.Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số trường đoản cú 0 mang đến 9 cùng 6 chữ cái A . B . C . D . E . F . <%> C.Hệ thập lục phân sử dụng 2 chữ số tự 0 cùng 1. D.Hệ thập lục phân sử dụng 7 chữ cái I . V . X . L . C . D . M Câu 16.Chọn câu đúng A.1MB = 1024KB <%> B.1B = 1024 Bit C.1KB = 1024MB D.1Bit= 1024B Câu 17.Hãy chọn giải pháp đúng : 1 KB bằng A.2 10 bit B.1024 byte <%> C.Cả A cùng B đa số sai D.Cả A cùng B phần đông đúng Câu 18.Thông tin là gì A.Các văn bản và số liệu B.Hiểu biết của con người về một thực thể. Sự vật. Khái niệm. Hiện tượng nào kia <%> C.Văn bản. Hình ảnh. Âm thanh D.Hình ảnh. âm thanh Câu 19.Mã nhị phân của thông tin áp dụng tập kí hiệu ? A.10 chữ số trường đoản cú 0 đến 9 B.10 chữ số tự 0 mang lại 9 và 6 vần âm A . B . C . D . E . F . C.8 chữ số tự 0 mang lại 7 D.2 chữ số 0 với 1<%> Câu 20.Phát biểu nào tiếp sau đây là cân xứng nhất về khái niệm bit ? A.Đơn vị đo trọng lượng kiến thức B.Chính chữ tiên phong hàng đầu C.Một số có một chữ số D.Đơn vị đo lượng thông tin Câu 21.Sách giáo khoa thường cất thông tin dưới dạng : A.Văn bản<%> B.Hình ảnh<%> C.Âm thanh D.Cả 2 câu A_. B_ những đúng Câu 22.Trong những hệ đếm bên dưới đây. Hệ đếm nào được sử dụng trong Tin học : A.Hệ đếm cơ số 7 B.Hệ đếm cơ số 9 C.Hệ đếm cơ số nhị phân<%> D.Hệ đếm cơ số 15 Câu 23.1 byte bằng bao nhiêu bit ? A.2 bit B.10 bit C.8 bit <%> D.16 bit Câu 24.Dãy bit làm sao dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 3 “ vào hệ thập phân ? A.10 B.11 <%> C.00 D.01 Câu 25.Dãy 01 ( trong hệ nhị phân) biểu diễn số nào trong hệ thập phân A.3 B.1<%> C.4 D.2 BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Câu 1. Lựa chọn câu tuyên bố đúng nhất trong những câu sau A.Các sản phẩm công nghệ ra bao gồm : keyboard . Chuột. Loa . B.Các trang bị ra có : bàn phím . Màn hình . Lắp thêm in . C.Các máy vào tất cả : keyboard . Loài chuột . Thứ quét hình ( sản phẩm công nghệ Scan ) . <%> D.Các máy vào bao gồm : bàn phím . Con chuột . Màn hình . Câu 2. Bộ lưu giữ trong là A. Nơi tàng trữ dữ liệu đang rất được xử lí. <%> B. Đưa dữ liệu ra khỏi máy tính. C. Lưu trữ dữ liệu thọ dài. D. Triển khai và tinh chỉnh chương trình. Câu 3. Lựa chọn phát biểu đúng trong số câu sau : A.Bộ nhớ không tính là các đĩa cứng . đĩa mềm. Ram. ROM. B.Bộ nhớ quanh đó là các đĩa cứng . đĩa mềm . đĩa CD. Sản phẩm Flash.<%>. C.Bộ nhớ trong là các đĩa cứng . đĩa mềm . D.Bộ ghi nhớ ngoài bao gồm ROM với RAM . Câu 4. Lựa chọn phát biểu đúng trong các câu sau A.Hệ nhị phân sử dụng những chữ tiên phong hàng đầu và 2 . B.Hệ thập phân sử dụng các chữ số từ bỏ 0 đến 9 và A. B. C. D. E. F . C.RAM là bộ ghi nhớ trong . Là nơi hoàn toàn có thể ghi . Xoá thông tin vào lúc thao tác <%> D.ROM là bộ nhớ ngoại trừ . Là nơi hoàn toàn có thể ghi . Xoá thông tin trong lúc thao tác Câu 5. Chọn phát biểu đúng trong những câu sau : A.Bộ ghi nhớ trong bao gồm : những loại đĩa cứng . đĩa mượt . … B.Bộ nhớ ngoài bao gồm : RAM và ROM . … C.RAM là bộ nhớ ngoại trừ . Tồn tại trong thời điểm tạm thời trong quá trình máy vận động . D.ROM là bộ lưu giữ trong hoàn toàn có thể đọc .không thể xoá thông tin trong khi đang làm cho việc. <%> Câu 6. Hãy chọn phương án đúng duy nhất : những bộ phận thiết yếu trong sơ đồ kết cấu máy tính gồm: A.CPU .bộ lưu giữ trong/ngoài. Sản phẩm vào/ra<%> B.Bàn phím và nhỏ chuột C.Máy quét cùng ổ cứng D.Màn hình cùng máy in Câu 7. Nguyên tố nào không thuộc thành phần bao gồm trong sơ đồ cấu tạo máy tính: A.Bộ tinh chỉnh và điều khiển B.Thiết bị vào cùng ra <%> C.Bộ số học D.Bộ lưu giữ (trong/ngoài) Câu 8. Hãy chọn phương án đúng độc nhất vô nhị : Bộ nhớ chủ yếu (Bộ nhớ trong) bao gồm A.Thanh ghi cùng ROM B.Thanh ghi với RAM C.ROM và RAM <%> D.Cache cùng ROM Câu 9. Vật dụng nào là đồ vật vào : A.Màn hình. B.Webcam <%> C.Máy chiếu D.Máy in Câu 50. Trang bị nào là vật dụng ra : A.Máy quét (máy Scan) B.Máy in (printer) . <%> C.Bàn phím D.Webcam BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Câu 1. Ngôn từ lập trình là: A. Ngôn ngữ để viết chương trình<%> B. Phương tiện để biên soạn thảo văn bạn dạng C. Cả A và D rất nhiều đúng D. Pascal. Java <%> Câu 2. Ngữ điệu lập trình bậc cao là ngôn từ A. Sử dụng một vài từ (thường là viết tắt trong giờ đồng hồ Anh) nhằm thể hiện những lệnh cần thực hiện. B. Mà lại máy tính hoàn toàn có thể trực tiếp đọc và tiến hành được. C. Biểu hiện thuật toán dưới dạng văn phiên bản theo hầu như qui cầu nào đó. D. Ngay gần với ngôn ngữ tự nhiên. Bao gồm tính độc lập cao. ít phụ thuộc vào vào nhiều loại máy. <%> BÀI 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH Câu 1. Hiệu chỉnh là A. Xác minh lại Input với Output. B. Tế bào tả cụ thể bài toán. C. Phát hiện với sửa lỗi sai. <%> D. Chắt lọc thuật toán và tổ chức triển khai dữ liệu. Câu 2. Để giải việc trên thứ tính. Bạn ta thực hiện thực hiện nay các quá trình sau: a. Gạn lọc hoặc thi công thuật toán b. Khẳng định bài toán c) Viết tư liệu d) Viết lịch trình e) Hiệu chỉnh Hãy chọn lựa cách sắp xếp đúng tuyệt nhất về vật dụng tự tiến hành các quá trình nêu trên A. Badce B. Bade c<%> C. Abdec D. Dabec BÀI 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Câu 1. đã cho thấy Tệp không nên trong hệ điều hnh Windows: A.pop 3. EXE B. Cha dinh.doc C.chao ban !txt D. Tất cả đều không nên <%> Câu 2. Hệ quản lý điều hành là A. ứng dụng ứng dụng B. Phần mềm công cụ. C. ứng dụng tiện ích. D. Phần mềm hệ thống<%> Câu 3. Những hệ điều hành và quản lý thông dụng hiện giờ thường được lưu trữ A. Vào ROM B. Vào RAM C. Vào CPU D. Bên trên bộ ghi nhớ ngoài. <%> Câu 4. Trong các phần mềm sau đây. ứng dụng nào là ứng dụng hệ thống. A.Turbo Pascal 7.0 B. Microsoft Word C. Windows 98 <%> D. Công tác quét với diệt vius Bk Câu 5. Hệ quản lý là A. Tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống. <%> B. Phần mềm ứng dụng. C. Phần mềm tiện ích. D. bộ chương trình xử lí lệnh của dòng sản phẩm tính BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Câu 1. Vạc biểu làm sao là đúng trong số phát biểu bên dưới đây? A. Nhì tệp cùng các loại lưu trên hai thư mục không giống nhau rất có thể trùng thương hiệu với nhau; <%> B. Hai tệp cùng các loại lưu trên cùng thư mục hoàn toàn có thể trùng thương hiệu với nhau; C. Chỉ hấp thụ hệ điều hành sau khoản thời gian các chương trình vận dụng đã thực hiện xong; D. Chỉ nạp hệ quản lý khi những chương trình vận dụng đang thực hiện; Câu 2. Để xào luộc một thư mục ta thực hiện A. Nháy đúp con chuột lên thương hiệu thư mục. Chọn Copy; B. Nháy chuột vào thương hiệu thư mục. Chon Copy; C. Nháy nút phải chuột vào thương hiệu thư mục. Lựa chọn Copy; <%> D. Nháy nút yêu cầu chuột vào thương hiệu thư mục. Chọn Paste; Câu 3. Để tạo nên thư mục bắt đầu trên ổ đĩa C: A. Mở ổ C. Nháy nút yêu cầu chuột trên màn hình nền. Lựa chọn Rename; B. Mở ổ C. Nháy nút bắt buộc chuột trên màn hình nền. Chọn New / Folder; C. Mở My Computer / Control Panel. Chọn New Folder; D. Mở ổ C. Nháy nút đề xuất chuột trên vùng trống trên hành lang cửa số thư mục. Chọn thư mục / New;<%> Câu 4. Vào hệ điều hành MS-DOS tên tệp làm sao sau đây là hợp lệ? A. Baitap.IN B. Bai tap C. Baitaptrang12 D. Baitap.xls<%> Câu 5. Vào hệ quản lý Windows thương hiệu tệp làm sao sau đây là hợp lệ? A. Hi?ban.TXT B. Baitap:2.Dat C. Baitappascal.PAS D. BT.DOC<%> Câu 6. Hệ quản lý và điều hành phân biệt những tệp cùng nhau dựa vào: A. Kích cỡ của tệp B. Tên thư mục chứa tệp C. Phần thương hiệu của thương hiệu tệp D. Phần mở rộng của tên tệp. <%> Câu 7. Chỉ ra rằng Tệp không đúng trong hệ quản lý Windows: A.pop_3. EXE B.Ba dinh.doc C.chao ban !txt D. Tất cả đều sai<%> Câu 8. Để sản xuất thư mục new trong D: ta vào Mycomputer. Mở D: và thực hiện: A.File / new / folder / viết tên thư mục<%> B. View / new / folder / khắc tên thư mục C.Edit / new / tệp tin / khắc tên thư mục D. Edit / new / folder / khắc tên thư mục BÀI 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH Câu 1. Sau khi kết thúc phiên làm việc để ra khỏi hệ thống A. Chọn Start/Run B. Chọn Start/ Control Panel C. Chọn Start/Turn Off <%> D. Lựa chọn Start/All Progams Câu 2. Lúc "nháy chuột " vào trong 1 ñoái tượng. Tương ứng với việc: A. Lựa chọn ñoái tượng <%> B. M nghỉ ngơi ñoái tượng C. Làm xuất hiện thêm bảng lựa chọn tắt D.Tất cả phần đa đúng Câu 3. Cách nào là đúng vào khi tắt lắp thêm hẳn A. Start / Shut down(Turn Off ) / Stand by B. Start / Shut down (Turn Off ) / Restart C. Start / Shut down (Turn Off ) / Turn Off <%> D. Start / Shut down(Turn Off ) / Hibernate Câu 4. Khi "nháy đúp loài chuột " vào một biểu tượng. Khớp ứng với việc: A.Tất cả hồ hết ñuùng B. Chọn hình tượng C.Kích hoạt.( mở ) hình tượng <%> D. Làm xuất hiện thêm bảng chọn tắt BÀI 15: LÀM quen thuộc VỚI open OFFICE WRITER BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN BÀI 17: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC BÀI 18: CÁC CÔNG CỤ TRỠ GIÚP SOẠN THẢO BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH Câu 1. Phạt biểu nào sai trong những phát biểu sau? A. Mạng có dây kết nối các laptop bằng cáp. B. Mạng không dây liên kết các máy tính xách tay bằng sóng radio. Sóng truyền qua vệ tinh. Bức xạ hồng ngoại. C. Mạng không dây không chỉ là kết nối các máy vi tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại cảm ứng di động. D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất kể địa điểm và không gian nào. <%> Câu 2. Tất cả mấy kiểu dáng cơ phiên bản để bố trí các máy vi tính trong mạng tất cả dây? A. 2 B. 3<%> C. 4 D. 5 Câu 3. WAN làm các từ chỉ: A. Mạng cục bộ. B. Mạng diện rộng. <%> C. Mạng toàn cầu. D. Điểm truy vấn không dây. Câu 4. Trong mô hình mạng khách – công ty Client – server). Từ hệ thống chỉ: A. đồ vật khách. B. Vừa là sản phẩm công nghệ khách. Vừa là trang bị chủ. C. Thiết bị chủ.<%> D. Máy tính đang liên kết internet. Câu 5. WAP là trường đoản cú viết tắt giờ đồng hồ Anh của: A. Điểm truy vấn không dây. <%> B. Ngôn ngữ lưu lại siêu văn bản. C. Giao thức truyền tin vô cùng văn bản. D. Dịch vụ thương mại thư điện tử. Câu 6. LAN làm từ chỉ: A. Mạng ko dây. B. Mạng toàn cầu. C. Mạng diện rộng. D. Mạng viên bộ<%> Câu 7. Mạng may tính tất cả mấy thành phần? A. 2 B. 3<%> C. 5 D. Các đáp án không giống BÀI 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU internet Câu 1. Phát biểu nào không đúng về internet? A. Là mạng laptop toàn cầu. B. Là mạng laptop khổng lồ. Kết nối hàng triệu máy tính. C. Là mạng cung cấp trọng lượng thông tin bự nhất. D. Là mạng máy vi tính phục vụ cho tất cả những người giàu có. <%> Câu 2. Bây giờ có bao nhiêu cách liên kết internet? A. Chỉ có một bí quyết là kết nối qua mặt đường điện thoại. B. Có hai cách kết nối là qua đường điện thoại thông minh và đường truyền riêng. C. Tất cả hai cách liên kết là qua đường điện thoại cảm ứng thông minh và mặt đường truyền ADSL. D. Có nhiều cách kết nối khác nhau. <%> Câu 3. TCP/IP là: A. Phương tiện truyền thông. B. Cách kết nối internet. C. Bộ giao thức truyền thông. <%> D. Địa chỉ của máy tính trên mạng. Câu 4. Hãy chỉ ra showroom IP trong các địa chỉ sau: A. 250.154.32.10<%> B. Quangngai.gov.vn C. Nghiahanh