Đại học - cao đẳng Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học dành riêng cho giáo viên
*Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm tin học 11 chương 1 có đáp án

Chương trình dễ dàng là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. Tài liệu này còn có 58 thắc mắc trắc nghiệm về chương 2: Chương trình đơn giản. Mời chúng ta học sinh xem trực đường 2 trang trong tổng thể 7 trang của tài liệu, các bạn có thể tải tương đối đầy đủ tài liệu về tìm hiểu thêm nhé. Tuyển lựa chọn 1 số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 Chương Chương trình 1-1 giản

Chương II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Câu 1: lựa chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau : A. Nói chung, công tác thường có hai phần : phần khai báo cùng phần thân; B. Phần thân công tác nhất thiết phải có; C. Phần khai báo duy nhất thiết nên có; (*) D. Phần thân chương trình hoàn toàn có thể không đựng một lệnh nào; Câu 2: chọn câu đúng trong những câu sau : A. Vào phần khai báo, nhất thiết bắt buộc khai báo tên chương trình để một thể ghi nhớ nội dung chương trình; B. Dòng khai báo tên chương trình cũng là 1 trong dòng lệnh; C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo những thư viện này vào phần khai báo; (*) D. Ngôn từ lập trình làm sao có khối hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình; Câu 3: lựa chọn câu phát biểu hợp lí nhất ? A. Khai báo hằng hay được áp dụng cho một quý giá tại từng thời điểm triển khai chương trình; B. Biến solo là thay đổi chỉ nhận thêm các giá trị không thay đổi và xuất hiện nhiều lần vào chương trình; C. Khai báo hằng thường được thực hiện cho rất nhiều giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình; (*) D. Trong Pascal, toàn bộ các phát triển thành trong chương trình đều sở hữu giá trị không đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình; Câu 4: lựa chọn câu vạc biểu hợp lí nhất ? A. Vào Pascal, tất cả các thay đổi trong chương trình đều phải kê tên cùng khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; (*) B. Vào Pascal, toàn bộ các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình; C. Khai báo hằng hay được thực hiện cho hình dạng của hằng; D. Biến solo là biến hóa chỉ dìm kiểu của hằng; Câu 5: chọn câu phát biểu phù hợp nhất ? A. Vào Pascal, toàn bộ các đổi mới trong chương trình đều sở hữu giá trị không thay đổi và mở ra nhiều lần vào chương trình; B. Biến đơn là thay đổi chỉ dìm một quý giá tại từng thời điểm thực hiện chương trình; (*) C. Khai báo hằng thường được áp dụng cho đặt tên cùng khai báo đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; D. Biến solo là vươn lên là chỉ thừa nhận kiểu của hằng; Câu 6: lựa chọn câu phân phát biểu hợp lí nhất ? A. Khai báo hằng thường được áp dụng cho một giá trị tại từng thời điểm thực hiện chương trình; B. Khai báo hằng còn xác định cả để tên và khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; C. Trong Pascal, tất cả các thay đổi trong chương trình đều có một quý hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình; D. Khai báo hằng còn xác minh cả mẫu mã của hằng; (*) Câu 7: Xét công tác Pascal mang đến khung tiếp sau đây :

PROGRAM vi_du; BEGIN Writeln(‘Xin chao cac ban’); Writeln(‘Moi cac ban lam thân quen voi Pascal’); END.

Chọn tuyên bố sai trong số phát biểu dưới đây : A. Khai báo tên lịch trình là vi du (*) B. Khai báo tên chương trình là vi_du C. Thân chương trình có hai câu lệnh D. Chương trình không có khai báo hằng Câu 8: nên chọn phương án ghép không đúng . Ngôn từ lập trình cung ứng một số mẫu mã dữ liệu chuẩn để A. Bạn lập trình biết phạm vi giá bán trị buộc phải lưu trữ; B. Fan lập trình biết dung lượng bộ nhớ lưu trữ cần thiết nhằm lưu trữ; C. Người lập trình biết có các phép toán nào rất có thể tác cồn lên dữ liệu; D. Tín đồ lập trình không buộc phải đặt thêm các kiểu tài liệu khác; (*) Câu 9: lựa chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau : A. Mọi ngôn từ lập trình đều sở hữu các hình trạng dữ liệu chuẩn chỉnh là : hình dáng nguyên, hình trạng thực, đẳng cấp kí tự, kiểu lôgic; B. Phương pháp về phạm vi giá trị và kích thước bộ lưu trữ lưu trữ một giá bán trị của những kiểu dữ liệu chuẩn trong mọi ngôn ngữ lập trình là như nhau; C. Tài liệu kiểu byte gồm 256 cực hiếm từ 0, 1, 2, …, 255; (*) D. Tài liệu kiểu kí từ chỉ tất cả 256 giá trị; Câu 10: phát biểu làm sao dưới đấy là sai ? A. Cách khai báo biến hóa trong ngữ điệu lập trình khác nhau có thể khác nhau; B. Vào Pascal những biến thuộc kiểu có thể được khai báo trong cùng một list biến, các biến phương pháp nhau vì dấu phẩy; C.

Xem thêm: Nội Dung Thực Hành Bài Thực Hành Số 9 Tin Học 10, Nội Dung Thực Hành Bài Tập Và Bài Thực Hành 9

Kiểu tài liệu của biến đề nghị là kiểu dữ liệu chuẩn; (*) D. Hai trở thành cùng một phạm vi vận động (ví dụ như thuộc trong một khai báo var) ko được trùng tên;