- cấu tạo dùng để biểu đạt một bài toán sẽ được triển khai khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Bạn đang xem: Câu lệnh rẽ nhánh trong pascal

- Rẽ nhánh bao hàm 2 loại:

+ Dạng thiếu: nếu như … thì

Ví dụ: nếu như trời nắng nóng thì chúng ta sẽ đi chơi.

Vậy trường hợp trời ko nắng thì chúng ta làm gì còn chưa biết.

+ Dạng đủ: nếu … thì …, nếu như không thì.

Ví dụ: trường hợp trời nắng thì bọn họ sẽ đi chơi, nếu không thì họ sẽ ở hiểu truyện sinh hoạt nhà.

Vậy ví như trời không nắng chúng ta sẽ trong nhà đọc truyện.

2. Câu lệnh if - then

a) Dạng thiếu

if then ;

b) Dạng đủ

if then else ;

Trong đó

- điều kiện: biểu thức quan hệ nam nữ hoặc lôgic.

- Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là 1 trong những câu lệnh của Pascal.

*

* Ở dạng thiếu: đk sẽ được xem và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện, trái lại thì câu lệnh có khả năng sẽ bị bỏ qua (Hình 13)


* Ở dạng đủ: điều kiện cũng được tính cùng kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 đang thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 đang được tiến hành (Hình 14).


3. Câu lệnh ghép

Câu lệnh ghép là dãy liên tục nhiều câu lệnh được ghép lại thành một tổ màn thân hai tự khóa "Begin" với "End" (trong Pascal):

Trong Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin


;

End;

Ví dụ:

Begin

tg:= a; a:- b; b:= tg;

End;

Việc tiến hành một câu lệnh ghép là tiến hành lần lượt các câu lệnh thành phần nằm trong dãy. Một câu lệnh ghép rất có thể chứa một câu lệnh ghép khác như một nguyên tố của nó.

Xem thêm: Tax Id Là Gì - Attention Required!


 acollegemiscellany.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.6 bên trên 8 phiếu
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng acollegemiscellany.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.